PRAWDA WAS WYZWOLI Zobacz większe

PRAWDA WAS WYZWOLI

Nowy

ks. Antoni Tronina, ks. Piotr Łabuda, ks. Antoni Paciorek

: Scripturae Lumen
: Książki

39,00 zł

Opis

Kolejny tom serii Scripturae Lumen w całości poświęcony jest prawdzie. „Prawda was wyzwoli” – to słowa samego Chrystusa, które dziś, w obliczu tak powszechnie akceptowanego kłamstwa, nabierają szczególnego znaczenia. Prawdy od strony między innymi filozoficznej, biblijnej, literackiej, prawnej, moralnej poszukiwać będą Autorzy publikacji, która tym razem składa się z czterech działów: „Scripturae”, „Lumen”, „Przekłady” oraz „Recenzje i omówienia”. Redaktorzy podkreślają symboliczne znaczenie tego, że ta część jest nieco uszczuplona, bowiem o prawdzie pisać jest trudno.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-080-9
rok wydania 2012
ilość stron 450
format B5

Spis treści

Od redakcji

SCRIPTURAE


Ks. Janusz Lemański
Cała prawda, czyli dialog, który decyduje o losie człowieka (Rdz 3,1-7)
Tutta la verità – cioè un dialogo, che decide della sorte del’uomo (Gen 3,1-7)

Ks. Marek Parchem
Pojęcie prawdy w Księdze Daniela
The Concept of Truth in the Book of Daniel

Ks. Antoni Tronina
Prawda i krzywda: refleksje biblijne
Verita e iniquita. Riflessioni bibliche

Ks. Adam Kubiś
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Związek między Janowymi koncepcjami prawdy i wolności w świetle J 8,31-36
„You Will Know the Truth and the Truth Will Set You Free”. The Johannine Concepts of Truth and Freedom as Reflected in Jn 8:31-36

Ks. Krzysztof Bardski
Krąg biblijnych skojarzeń reminiscencyjnych J 8,31 w patrystycznej literaturze łacińskiej
The Range of Biblical Reminiscences Associated with John 8:31 in the Latin Patristic Literature

Janusz Kręcidło MS
Jezus Chrystus – Prawda ucieleśniona (J 1,14.17; 14,6)
Jesus – the Incarnated Truth (John 1:14.17; 14:6)

Waldemar Rakocy CM
„Gdzie Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17) Pneumatologia wyzwolenia i wolności
„Wo der Geist des Herrn - dort die Freiheit” (2 Kor 3,17). Pneumatologie der Befreiung und der Freiheit

Ks. Wojciech Węgrzyniak
Prawda (alētheia) w Liście Prezbitera do umiłowanej Pani (2 J)
The concept of truth in the Second Epistle of John

Ks. Piotr Łabuda
„Cóż to jest prawda?” (J 18,38). Uwagi terminologiczne
„What is the truth” (John 18:38). Terminological notes

LUMEN


Ks. Zygmunt Hajduk
Metanaukowe ujęcie prawdy
Metascientific approach to truth

Ks. Jerzy Duda
Syn Człowieczy obrazem Prawdy w nauczaniu Orygenesa
The Son of Mankind (Jesus Christ) as a Picture of the Truth in the Origen’s teaching

Abp Zygmunt Zimowski
Czyny miłosierdzia jako służba prawdzie we wspólnocie Kościoła
The acts of mercy as a service to truth in the Church community

Ks. Jarosław Babiński
Benedykt XVI wobec współczesnych zagrożeń prawdy
Benedict XVI on the contemporary threats to truth

Paweł Góralczyk SAC
Wiara – niewiara: prawda i fałsz
Faith – unfaith: truth and falsity

Andrzej Derdziuk OFMCap
Moralny wymiar odniesienia do prawdy
The truth and its role in human life

Ks. Janusz Mariański
Prawda jako wartość moralna w życiu społecznym
Truth as a moral value in social life

Ks. Paweł Bortkiewicz
Jan Paweł II – nauczyciel i świadek prawdy
John Paul II – a teacher and a witness of truth

Ks. Alojzy Drożdż
Człowiek prawdo-żądny i rządzony mocą prawdy w sumieniu
Man hungry for truth and ruled by the power of truth

Ks. Tomasz Rozkrut
Prawda naczelnym motywem kanonicznego procesu małżeńskiego
„Truth as the main motive of the canonical matrimonial process”

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
„Ale czy to wszystko prawda?” o poszukiwaniu prawdy w literaturze
„But is it all true?”. The search for truth in literature

PRZEKŁADY


Żywoty proroków… (The Lives of the Prophets)
(Ks. Antoni Tronina)

Św. Bazyli Wielki, Homilie o sześciu dniach stworzenia (fragmenty)
(St Basil, Sermons on the six days of creation)
(Ks. Antoni Paciorek)

RECENZJE I OMÓWIENIA


Zdzisław J. Kapera, Jerozolimskie lata Champolliona zwojów. Józef Tadeusz Milik w Ziemi Świętej
(Ks. Antoni Tronina)

Andrzej S. Wójcik, „Prawda” w Biblii Hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna
(Ks. Antoni Tronina)

Maciej Münnich, Reszef – bóg starożytnego Orientu
(Ks. Antoni Tronina)

Renata Jasnos, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego Wschodu
(Ks. Antoni Tronina)

Henryk Drawnel, The Aramaic Astronomical Book (4Q208-4Q211): Text, Translation, and Commentary
(Ks. Antoni Tronina)

Jan Iluk, Żydowska politeja i Kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku, t II: Żydowska antyewangelia. Antyczna tradycja nowożytne trwanie
(Ks. Antoni Tronina)


Noty o autorach