BÓG MIŁOSIERNY w przepowiadaniu bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. s. Faustyny

Nowy

s. Marietta-Elżbieta Kruszewska ZSJM

: Rozprawy naukowe
: Książki

28,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-230-8
rok wydania 2014
ilość stron 256
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział pierwszy:
Miłosierdzie w Trójjedynym Bogu

1. Miłosierdzie Boże w osobie Boga Ojca
A. Pojęcie i istota miłosierdzia w osobie Boga Ojca
a) Pojęcie miłosierdzia w osobie Boga Ojca
b) Istota miłosierdzia w osobie Boga Ojca
B. Miłosierdzie Boga Ojca w stworzeniu i usynowieniu człowieka
C. Miłosierdzie Boga Ojca we wcieleniu i narodzeniu Syna Bożego
2. Miłosierdzie Boże w osobie Syna Bożego
A. Miłosierdzie Syna Bożego objawione od wcielenia do chrztu w Jordanie
B. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego nauczaniu
C. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego czynach
D. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego męce i śmierci
E. Miłosierdzie Syna Bożego w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu
3. Miłosierdzie Boże w osobie Ducha Świętego
A. Pojecie i istota miłosierdzia w osobie Ducha Świętego
B. Miłosierdzie Ducha Świętego w darze łaski uświęcającej
C. Miłosierdzie Ducha Świętego w cnotach wlanych i siedmiu darach
D. Miłosierdzie Ducha Świętego w sakramentach i modlitwie

Rozdział drugi:
Dar miłosierdzia Trójjedynego Boga dla człowieka

1. Dar miłosierdzia Boga Ojca dla człowieka
A. Dar miłosierdzia Boga Ojca wynikający z jego pojęcia i istoty
B. Dar miłosierdzia Boga Ojca objawiony w stworzeniu i usynowieniu człowieka
C. Dar miłosierdzia Boga Ojca objawiony we wcieleniu
2. Dar miłosierdzia Syna Bożego dla człowieka
A. Dar miłosierdzia Syna Bożego objawiony we wcieleniu i narodzeniu
B. Dar miłosierdzia Syna Bożego objawiony w Jego nauczaniu
C. Dar miłosierdzia Syna Bożego objawiony w Jego czynach
D. Dar miłosierdzia Syna Bożego objawiony w Jego męce i śmierci
E. Dar miłosierdzia Syna Bożego objawiony w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu
3. Dar miłosierdzia Ducha Świętego dla człowieka
A. Dar miłosierdzia Ducha Świętego wynikający z jego pojęcia i istoty
B. Dar miłosierdzia Ducha Świętego objawiony w tajemnicy łaski uświęcającej i uczynkowej
C. Dar miłosierdzia Ducha Świętego objawiony w cnotach wlanych i siedmiu darach
D. Dar miłosierdzia Ducha Świętego objawiony w sakramentach i modlitwie
E. Dar miłosierdzia Ducha Świętego objawiony w innych darach

Rozdział trzeci:
Odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Trójjedynego Boga

1. Odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Boga Ojca
A. Miłość Boga jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Boga Ojca
B. Miłosierdzie względem bliźniego jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Boga Ojca
C. Pokuta jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Boga Ojca
2. Odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Syna Bożego
A. Ufność jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Syna Bożego
B. Nowe formy kultu miłosierdzia Bożego jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Syna Bożego
a) Święto Miłosierdzia Bożego
b) Obraz Króla Miłosierdzia
c) Modlitwy wielbiące Boże miłosierdzie
d) Problemy związane z poprawnością nowych form kultu miłosierdzia Bożego
C. Nowe zgromadzenie zakonne jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Syna Bożego
D. Wychowanie chrześcijańskie jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Syna Bożego
3. Odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Ducha Świętego
A. Odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Ducha Świętego w łasce uświęcającej i uczynkowej, cnotach wlanych i siedmiu darach
B. Życie sakramentalne jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Ducha Świętego
C. Modlitwa jako odpowiedź człowieka na dar miłosierdzia Ducha Świętego

Zakończenie

Bibliografia