BISKUP TARNOWSKI FRANCISZEK LISOWSKI (1876-1939) TEOLOG I DUSZPASTERZ Zobacz większe

BISKUP TARNOWSKI FRANCISZEK LISOWSKI (1876-1939) TEOLOG I DUSZPASTERZ

Nowy

ks. Jacek Soprych

: Rozprawa doktorska
: Książki

40,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-497-5
rok wydania 2017
ilość stron 356
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów 


Przedmowy 


Wstęp 


Rozdział I Środowisko rodzinne i wykształcenie
1.. Pochodzenie, rodzice i rodzeństwo
2.. Edukacja wstępna
3.. Studia teologiczne we Lwowie i w Rzymie


Rozdział II Duszpasterz, wychowawca, profesor i biskup pomocniczy
1.. Wikariusz i katecheta w archidiecezji lwowskiej
2.. Prefekt, wicerektor i rektor Seminarium Duchownego ob. łac. we Lwowie
3.. Profesor, dziekan i prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Inne funkcje, godności i urzędy
4.. Biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej


Rozdział III Nominacja na biskupstwo tarnowskie i działalność administracyjna
1.. Kanoniczne objęcie rządów w diecezji
2.. Struktura administracyjna i instytucje diecezjalne
2.1. Podział administracyjny i wierni
2.2. Kuria diecezjalna
2.3. Kapituła katedralna
2.4. Seminarium duchowne
2.5. Zakony i zgromadzenia
3. Troska o budynki sakralne i konsekracje nowych świątyń


Rozdział IV Teolog, nauczyciel, prawodawca. Relacje z władzami kościelnymi
1.. Zagadnienia dogmatyczne w teologii biskupa F. Lisowskiego
2.. Troska o czystość wiary
3.. Listy i odezwy pasterskie
4.. Inicjatywy wydawnicze w diecezji
4.1. Tygodnik katolicki diecezji tarnowskiej „Nasza Sprawa”
4.2. „Posłaniec Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej”
4.3. Rocznik naukowy „Tarnowskie Studia Teologiczne”
4.4. Inne pisma katolickie wydawane w latach 1933-1939
5.. II Synod Diecezjalny
6.. Wizyty ad limina Apostolorum
7.. Zaangażowanie biskupa w pracach Konferencji Episkopatu Polski
8.. Wobec wydarzeń politycznych


Rozdział V Biskup – duszpasterz
1.. Wizytacje kanoniczne
2.. Inicjatywy duszpasterskie w diecezji
2.1. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
2.2. Instytut Wyższej Kultury Religijnej
2.3. Katolicki Uniwersytet Ludowy w Krzyżanowicach koło Bochni
2.4. Sekretariat Chrześcijańskich Związków Zawodowych
2.5. Diecezjalny Związek Caritas
2.6. Stowarzyszenie Funduszu Zasiłkowego dla Księży Diecezji Tarnowskiej
3.. Kult maryjny
3.1. Koronacja obrazu Matki Bożej Różańcowej w Bochni
3.2. Koronacja obrazu Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie
3.3. Rekoronacja figury Matki Bożej w Przeczycy
4.. Jubileusze w diecezji
4.1. Jubileusz Roku Odkupienia
4.2. 900-lecie urodzin św. Stanisława BM w Szczepanowie
5.. Kongresy eucharystyczne
5.1. Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Tarnowie
5.2. Podhalański Kongres Eucharystyczny w Grybowie
6.. Beatyfikacje i kanonizacje w diecezji tarnowskiej
6.1. Wznowienie starań o kanonizację księżnej sądeckiej Kingi
6.2. Sprawa Karoliny Kózkówny – męczennicy
7.. Udział w odpustach i uroczystościach sanktuaryjnych i diecezjalnych


Rozdział VI Śmierć i miejsca spoczynku
1.. Ostatnie chwile życia i śmierć biskupa Lisowskiego
2.. Pogrzeb
3.. Miejsca pochówku


Zakończenie


Zusammenfassung


Bibliografia


Wykaz tabel


Aneks


Fotografie