HOMILIA INTEGRALNA. Studium treści  przepowiadania homilijnego Zobacz większe

HOMILIA INTEGRALNA. Studium treści przepowiadania homilijnego

Nowy

ks. Marek Parchem

: Poza serią
: Książki

26,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-531-6
rok wydania 2017
ilość stron 196
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów


Wstęp


Ks. Michał Klementowicz
Homilia jako tekst integralny teologicznie
1. Homilia w wymiarze struktury tekstu
2. „Integralność teologiczna” w homilii
3. Funkcja podstawowa, czyli spójność semantyczna
4. Funkcja pochodna, czyli spójność pragmatyczna


Rozdział I
Treści kerygmatyczne w homilii


Ks. Tomasz Siemieniec
Czy słowo Boże potrzebuje ram? Klucz do interpretacji słowa
1. Dlaczego słowo Boże potrzebuje klucza?
2. Dlaczego klucz do interpretacji słowa obecny jest jedynie we wspólnocie Kościoła?
3. Zasady katolickiej hermeneutyki biblijnej


Ks. Remigiusz Malewicz
„Nie zamykać w śmierci głoszonego Chrystusa”. Treści kerygmatyczne przepowiadania homilijnego
1. Kwestie terminologiczne: kerygmat a homilia
2. Zasady wydobywania kerygmatu tekstów świętych
3. Poprawne głoszenie zbawczego orędzia w homilii
4. Błędy w głoszeniu treści kerygmatycznych
4.1. Historycyzm
4.2. Bliblicyzm
4.3. Egzegezowanie/scholastycyzm
4.4. Instrumentalizacja kerygmatu / „kupczenie słowem Bożym”
4.5. Peryferyzm


Rozdział II
Treści egzystencjalne w homilii


Ryszard Hajduk CSsR
Mea res agitur. Egzystencjalny aspekt przepowiadania homilijnego
1. Najważniejsze potrzeby słuchaczy słowa Bożego
2. Podejście do życia słuchaczy w homilii
3. Typowe błędy


Łukasz Krauze OMI
Homilista wobec spraw ubogich tego świata. Treści egzystencjalne w homilii
1. Zagadnienia teoretyczne
1.1. Inspiracje biblijne
1.2. Nauczanie Kościoła
2. Wskazania praktyczne
2.1. Sposoby na odnajdywanie treści egzystencjalnych
2.2. Błędy w aktualizowaniu treści egzystencjalnych
2.3. Język współczesnej homilii


Rozdział III
Treści didaskalijne w homilii


Ks. Krzysztof Guzowski
Głosić prawdę, która zbawia
1. Potrójne zadanie w dziedzinie szerzenia wiary
2. Głosimy prawdę, którą jest Chrystus
3. Duch Święty wewnętrznym nauczycielem prawdy


Ks. Damian Chrzanowski
Zrozumieć kerygmat. Treści didaskalijne przepowiadania homilijnego
1. Potrzeba pogłębienia teologicznego w przekazie homilijnym
2. Poprawny przekaz treści didaskalijnych w homilii
3. Chrystocentryzm przepowiadania homilijnego
4. Błędy w głoszeniu prawd wiary
4.1. Brak pogłębienia teologicznego
4.2. Wielowątkowość i powierzchowność treści
4.3. Doktrynalizm i dydaktyzm
4.4. Indywidualizm, antropocentryzm oraz hagiocentryzm


Rozdział IV
Treści parenetyczne w homilii


Andrzej Derdziuk OFMCap
Treści teologicznomoralne w homilii
1. Zakres treści teologicznomoralnych poruszanych w homilii
2. Przejawy błędów popełnianych przez homilistów


Ks. Michał Orzoł SAC
Odpowiedź na wezwanie. Treści parenetyczne przepowiadania homilijnego
1. Cechy chrześcijańskiej parenezy
2. Cechy „mocnej” parenezy homilijnej
2.1. Wezwania moralne oparte na osobistej więzi z Jezusem
2.2. Pareneza zgodna z porządkiem Ewangelii
2.3. Konkretność wezwań moralnych
2.4. Uzasadnienie wezwania moralnego
2.4.1. Teologiczne uzasadnienie parenezy homilijnej
2.4.2. Antropologiczne uzasadnienie parenezy homilijnej

2.5. Zgodność wezwań moralnych z układem roku liturgicznego
3. Przyczyny „słabej” parenezy homilijnej
3.1. Pareneza a-pneumatologiczna
3.2. Pareneza a-egzystencjalna
3.3. Pareneza a-logiczna
4. Moralizatorstwo i jego przyczyny
4.1. Niezrozumienie liturgicznego wymiaru homilii
4.2. Brak odniesienia do życia wspólnoty
4.3. Pareneza bez związku z „porządkiem ewangelicznym”
4.4. Wyprowadzenie wniosków moralnych ze wszystkich składowych tekstu
4.5. Błędna interpretacja przemian zachodzących w świecie
4.6. Zagubienie moralności aktu głoszenia słowa


Rozdział V
Treści mistagogiczne w homilii


Ks. Bogusław Migut
Celebracja liturgiczna miejscem i źródłem homilii
1. Homilia integralną częścią celebracji liturgicznej
1.1. Sakramentalny wymiar celebracji liturgicznej
1.2. Homilia uobecnieniem wydarzeń zbawczych
1.3. Homilista jako celebrans liturgii
1.4. Homilia jako mistagogia
2. Celebracja liturgiczna źródłem homilii
2.1. Modlitwy liturgiczne i ich kontekst
2.2. Euchologia mszalna


Ks. Michał Dąbrówka
„Zaprowadzi ich do tryskających zdrojów”. Treści mistagogiczne przepowiadania homilijnego


1. Wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa w liturgii
1.1. Podkreślenie słów i gestów związanych z proklamacją słowa Bożego
1.2. Wyznanie wiary w obecność Chrystusa
1.3. Wskazanie na różne formy obecności Chrystusa w liturgii
1.4. Wykorzystanie czasu teraźniejszego oraz wyrażeń typu „dzisiaj”, „teraz”, „tutaj” itp.
1.5. Modlitwa w trakcie homilii
1.6. Zakończenie homilii doksologią
1.7. Zachowanie chwili milczenia po zakończeniu homilii
2. Wprowadzenie w treść uobecnianego misterium Chrystusa
2.1. Liturgia kluczem interpretacyjnym proklamowanego słowa
2.2. Odsłonięcie misterium Chrystusa wyrażonego w znakach, symbolach, słowach i czynnościach liturgicznych
2.3. Ukazanie celu obecności i działania Chrystusa w liturgii
2.3.1. Chrystus uświęcający człowieka
2.3.2. Chrystus budujący naszą jedność z braćmi
2.3.3. Chrystus oddający chwałę Ojcu
3. Doprowadzenie do odpowiedzi w liturgii
3.1. Odpowiedź przez wiarę i nawrócenie
3.2. Odpowiedź przez modlitwę i postawę ofiary
3.3. Odpowiedź przez przyjęcie Chrystusa w Komunii św.
4. Błędy w głoszeniu treści mistagogicznych
4.1. Brak mistagogii
4.2. Mistagogia powierzchowna
4.3. Rubrycyzm


Bibliografia


Indeks rzeczowy