PRZEDŁUŻANIE ŻYCIA JAKO PROBLEM MORALNY Zobacz większe

PRZEDŁUŻANIE ŻYCIA JAKO PROBLEM MORALNY

Nowy

Marcin Ferdynus

: Poza serią
: Książki

34,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-447-0
rok wydania 2017
ilość stron 382
format A5

Spis treści

WSTĘP


ROZDZIAŁ I
DŁUGOŚĆ A WARTOŚĆ ŻYCIA


1. Podstawowe dane o długości życia i procesach starzenia
1.1. Czas biologicznego trwania
1.1.1. Długość życia roślin i zwierząt
1.1.2. Długość ludzkiego życia
1.2. Biologiczne teorie starzenia się
1.3. Przeciwdziałanie starzeniu się
1.3.1. Zdrowy i aktywny styl życia
1.3.2. Restrykcje kaloryczne
1.3.3. Zapobieganie uszkodzeniom oksydacyjnym
1.3.4. Terapia hormonalna
1.3.5. Terapia telomerowa2. Projekty i technologie przedłużania życia: teraźniejszość i przyszłość
2.1. Transplantacje
2.2. Zastępowanie części ciała za pomocą komórek macierzystych
2.3. Modyfikacje genetyczne
2.4. Nanotechnologie
2.5. Strategie dla inżynieryjnego ograniczania starzenia (SENS)


3. Problem przeludnienia: konsekwencje dłuższego życia
3.1. Zmiany demograficzne na świecie
3.2. Odrażająca Konkluzja
3.3. Propozycje rozwiązania problemu przeludnienia


4. Długość, jakość, nieśmiertelność a istota wartości ludzkiego życia 
4.1. Lepsza i gorsza śmierć   
4.2. Niepożądana nieśmiertelność   
4.3. Pragnienie istnienia: inklinacja do zachowania życia   
4.4. Życie ludzkie jako wartość fundamentalna


ROZDZIAŁ II
DŁUGOŚĆ A JAKOŚĆ: TERAPEUTYCZNE GRANICE PRZEDŁUŻANIA LUDZKIEGO ŻYCIA


1. Problem rezygnacji z uporczywej terapii
1.1. Przedłużanie życia a przedłużanie umierania
1.1.1. Warunki odpowiedzialności podmiotu za działanie
1.1.1.1. Śmierć przez działanie i zaniechanie
1.1.1.2. Śmierć przez przyzwolenie i dopuszczenie
1.1.2. Uporczywa terapia a terapia medycznie daremna
1.1.2.1. Uporczywość leczenia
1.1.2.2. Medyczna daremność
1.1.2.3. Środki zwyczajne i nadzwyczajne
1.2. Warunki rezygnacji z uporczywej terapii
1.2.1. Niepodejmowanie lub zaprzestanie resuscytacji u przedwcześnie urodzonych noworodków
1.2.2. Warunki rezygnacji z uporczywej terapii u pacjentów dorosłych w stanie terminalnym
1.2.2.1. Poszanowanie autonomii pacjenta
1.2.2.2. Podejmowanie decyzji w imieniu pacjentów niekompetentnych
1.2.2.3. Sztuczne odżywianie i nawadnianie
1.2.2.4. Terminalna analgezja
1.2.2.5. Terminalna sedacja


2. „Części zamienne” w nadziei na przedłużenie życia
2.1. Problem pozyskiwania i przeszczepiania narządów
2.1.1. Śmierć mózgu jako konieczny warunek pobrania organów
2.1.2. Uzyskanie zgody na pobranie narządów od zmarłego dawcy
2.1.3. Kryteria warunkujące transplantacje ex vivo
2.1.4. Rola prognozowanego czasu przeżycia w alokacji narządów
2.2. Problem aplikacji innowacyjnych metod terapeutycznych
2.2.1. Zastępowanie funkcji organizmu za pomocą ksenotransplantów
2.2.2. Zastępowanie funkcji organizmu za pomocą elementów sztucznych
2.2.3. Problem wykorzystania komórek macierzystych
2.2.3.1. Status ludzkiego zarodka
2.2.3.2. Moralny wymiar użytych środków i zamierzonych celów


ROZDZIAŁ III
PRZEDŁUŻANIE ŻYCIA JAKO DOSKONALENIE GATUNKU HOMO SAPIENS


1. Przekraczanie natury
1.1. Zdrowie a choroba
1.2. Leczenie a doskonalenie


2. Problem doskonalenia natury gatunku Homo sapiens
2.1. Nie-normatywny charakter natury ludzkiej
2.1.1. Homo sapiens a status moralny
2.1.2. Doskonalenie ludzkich cech jako działanie pożądane
2.1.3. „Postczłowiek” i „immortalizm” jako konsekwencje radykalnego doskonalenia
2.2. Normatywny charakter natury ludzkiej: integracja natury w osobie


3. Przedłużanie życia a „odgrywanie roli Boga”
3.1. Przyjmowanie niewłaściwych kryteriów decyzyjnych
3.2. Działanie w sytuacji niemożliwości przewidzenia jego skutków
3.3. Przypisywanie sobie przez człowieka boskich prerogatyw
3.4. Działanie „wbrew naturze”


4. Argumenty przeciwko doskonaleniu natury ludzkiej
4.1. Nienaruszalność „etyki gatunku” – Jürgen Habermas
4.2. „Otwartość na nieproszone” – Michael J. Sandel
4.3. Zachowanie „czynnika X” – Francis Fukuyama


ZAKOŃCZENIE


BIBLIOGRAFIA


SUMMARY