Przemienienie Jezusa Zobacz większe

Przemienienie Jezusa. Studium narracji i teologii tekstów Nowego Testamentu Studium narracji i teologii tekstów Nowego Testamentu

Nowy

Artur Malina

: Poza serią
: Książki

29,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-456-2
rok wydania 2016
ilość stron 288
format B5
oprawa twarda

Spis treści

Wstęp
1. Znaczenie w tradycji
2. Geneza i gatunek
3. W najnowszych studiach
4. Przedmiot, cel i metoda


Rozdział I
Przemienienie Jezusa w Ewangelii Marka (9,2-13)

1. Granice perykopy
1.1. Tradycyjne wyróżnienie
1.2. Ramy narracyjne opowiadania
1.2.1. Oznaczenie chronologiczne
1.2.2. Oznaczenia topograficzne
1.2.3. Wyróżnienie uczniów

2. Krytyka tekstu
3. Przekład i komentarz filologiczny
4. Porównanie synoptyczne
5. Struktura opowiadania
6. Analiza szczegółowa w kontekście
6.1. Wyprowadzenie uczniów na górę
6.1.1. „Po sześciu dniach”
6.1.2. „Zabiera Jezus”
6.1.3. „Piotra i Jakuba, i Jana”
6.1.4. „I zaprowadza ich na górę wysoką”
6.1.5. „Osobno samych”

6.2. Przemiana Jezusa
6.2.1. „I został przemieniony wobec nich”
6.2.2. „Jego szaty stały się błyszczące”
6.2.3. „Tak bardzo białe jak wytwórca sukna na ziemi nie może wybielić”

6.3. Ukazanie się Eliasza z Mojżeszem
6.4. Reakcja Piotra
6.4.1. „I odpowiedziawszy Piotr mówi Jezusowi”
6.4.2. „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”
6.4.3. „I uczynimy trzy namioty”
6.4.4. „Dla Ciebie jeden i dla Mojżesza jeden, i dla Eliasza jeden”
6.4.5. „Nie wiedział bowiem, co ma odpowiedzieć, przestraszeni bowiem stali się”

6.5 Pojawienie się obłoku i głosu
6.5.1. „I stał się obłok osłaniający im”
6.5.2. „I stał się głos z obłoku”
6.5.3. „To jest mój umiłowany Syn”
6.5.4. „Słuchajcie Go”

6.6. Percepcja uczniów
6.6.1. „I zaraz potem”
6.6.2. „Gdy rozglądali się dokoła”
6.6.3. „Nikogo już nie ujrzeli, lecz samego Jezusa z nimi”

6.7. Nakaz podczas schodzenia z góry
6.7.1. „Kiedy schodzili oni z góry”
6.7.2. „Nakazywał im”

6.7.3 „Aby nikomu o tym, co widzieli, nie opowiadali”
6.7.4. „Zanim Syn Człowieczy z martwych nie powstanie”

6.8. Reakcja i pytanie uczniów
6.8.1. „I rzecz zachowali dla siebie, rozprawiając, co znaczy z martwych powstać”
6.8.2. „I pytali Go mówiąc: Dlaczego mówią uczeni w Piśmie, że [...]”

6.9. Odpowiedź Jezusa
6.9.1. „On zaś rzekł im: Gdy Eliasz przyjdzie najpierw, odnowi wszystko”
6.9.2. „A jak zostało napisane o Synu Człowieczym [...]?”

6.9.3. „Ale mówię wam: Eliasz przyszedł [...]”


Rozdział II
Przemienienie Jezusa w Ewangelii Mateusza (17,1-13)

1. Granice perykopy
2. Krytyka tekstu
3. Przekład i komentarz filologiczny
4. Porównanie synoptyczne
5. Struktura opowiadania
6. Analiza szczegółowa w kontekście
6.1. Wyprowadzenie uczniów na górę
6.1.1. „Po sześciu dniach”
6.1.2. „Zabiera Jezus [...]”

6.2. Przemiana Jezusa
6.2.1. „I został przemieniony wobec nich”
6.2.2. „I zajaśniała Jego twarz jak słońce”
6.2.3. „Jego szaty zaś stały się białe jak światło”

6.3. Ukazanie się Mojżesza i Eliasza
6.3.1. „I oto ukazał się im”
6.3.2. „Mojżesz i Eliasz rozmawiający z Nim”

6.4. Reakcja Piotra
6.4.1. „Odpowiedziawszy zaś Piotr rzekł Jezusowi”
6.4.2. „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”
6.4.3. „Jeśli chcesz [...] i dla Eliasza jeden”

6.5. Pojawienie się obłoku i głosu
6.5.1. „Gdy jeszcze on mówił, oto obłok świetlisty osłonił ich”
6.5.2. „I oto głos z obłoku mówiący”
6.5.3. „Ten jest mój umiłowany Syn”
6.5.4. „W którym upodobałem [sobie]”
6.5.5. „Słuchajcie Go”

6.6. Reakcja uczniów
6.6.1. „I usłyszawszy uczniowie upadli na swoje twarze”
6.6.2. „I przelękli się bardzo”

6.7. Apel Jezusa
6.7.1. „I podszedł Jezus”
6.7.2. „I dotknąwszy ich rzekł”
6.7.3. „Powstańcie i nie lękajcie się!”

6.8. Percepcja uczniów
6.8.1. „Podniósłszy zaś swoje oczy”
6.8.2. „Nikogo nie ujrzeli, oprócz właśnie Jezusa samego”

6.9. Nakaz milczenia
6.9.1. „Kiedy schodzili oni z góry, rozkazał im Jezus”
6.9.2. „Nikomu nie powiedzcie o widzeniu [...]”

6.10. Pytanie uczniów
6.10.1. „I zapytali Go uczniowie mówiąc”
6.10.2. „Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią”
6.10.3. „Eliasz musi przyjść najpierw”

6.11. Odpowiedź Jezusa
6.11.1. „On zaś odpowiedziawszy rzekł im: Podczas gdy Eliasz [...]”
6.11.2 „Mówię zaś wam [...] ma cierpieć od nich”

6.12. Końcowa reakcja uczniów
6.12.1. „Wówczas zrozumieli uczniowie”
6.12.2. „Że o Janie Chrzcicielu rzekł im”


Rozdział III
Przemienienie Jezusa w Ewangelii Łukasza (9,28-36)

1. Granice perykopy
2. Krytyka tekstu
3. Przekład i komentarz filologiczny
4. Porównanie synoptyczne
5. Struktura opowiadania
6. Analiza szczegółowa w kontekście
6.1. Wprowadzenie chronologiczne
6.2. Wstąpienie Jezusa na górę
6.2.1. „I zabrawszy Piotra i Jana, i Jakuba”
6.2.2. „Wstąpił na górę, by się pomodlić”

6.3. Przemiana Jezusa
6.3.1. „I stał się, gdy On się modlił, wygląd Jego twarzy odmienny”
6.3.2. „A Jego szata biała promieniująca”

6.4. Rozmowa dwóch mężów z Jezusem
6.4.1. „A oto dwaj mężowie rozmawiali z Nim”
6.4.2. „Ukazawszy się w chwale mówili o Jego odejściu [...] w Jeruzalem”

6.5. Propozycja Piotra i komentarz narratora
6.5.1. „Piotr zaś i ci, którzy z nim, byli zmożeni snem”
6.5.2. „Natomiast ocknąwszy się ujrzeli Jego chwałę [...] z Nim”
6.5.3. „A gdy oni się oddalali [...] dla Eliasza”
6.5.4. „Nie wiedząc, co mówi”

6.6. Pojawienie się obłoku, lęk uczniów i pojawienie się głosu
6.6.1. „Gdy zaś te rzeczy mówił, stał się obłok [...] kiedy wchodzili do obłoku”
6.6.2. „I głos stał się z obłoku mówiący”
6.6.3. „Ten jest mój wybrany Syn”
6.6.4. „Go słuchajcie”

6.7. Pozostanie samego Jezusa i milczenie uczniów
6.7.1. „I gdy głos stał się, Jezus znalazł się sam”
6.7.2. „A oni milczeli [...] z tego, co zobaczyli”


Rozdział IV
Niesynoptyczne echa teofanii

1. W Drugim Liście Piotra (2 P 1,16-18)
1.1. Pozycja fragmentu
1.2. Krytyka tekstu
1.3. Przekład i komentarz filologiczny
1.4. Struktura i znaczenie wypowiedzi
1.4.1. Poznanie mocy i nadejścia Pana
1.4.2. Cześć i chwała oraz głos od Boga
1.4.3. Charakter świadectwa

2. W Ewangelii Jana (J 12,28-30)
2.1. Pozycja fragmentu
2.2. Krytyka tekstu
2.3. Przekład i komentarz filologiczny
2.4. Analiza szczegółowa


Zakończenie


Indeks skrótów


Bibliografia


Streszczenie polskie


Streszczenie angielskie


Streszczenie włoskie