Zapomniany żołnierz Stefan Musiałek-Łowicki 1896-1986 Zobacz większe

Zapomniany żołnierz Stefan Musiałek-Łowicki 1896-1986

Nowy

Anna Pachowicz

: Poza serią
: Książki

45,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-418-0
rok wydania 2016
ilość stron 426
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów     

Wstęp     


Rozdział I
Dzieciństwo  i  młodość 1896-1914     

Rozdział II
Od wielkiej wojny do II wojny światowej 1914-1939     
II.1. Wilno     
II.2. Rzeszów     
II.3. Osowiec     
II.4. Sambor     
II.5. Wadowice     
II.6. Kowel     

Rozdział III
Druga wojna światowa 1939-1945     
III.1. Wrzesień 1939 r.     
III.2. W Inspektoracie rejonowym  Rzeszów 1939-1941     
III.3. W Inspektoracie rejonowym   Tarnów 1942-1945     
III.3.1. Rozbudowa personalna sztabu     
III.3.2. Poprawa pracy organizacyjnej     
III.3.3. Prowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych     
III.3.4. Akcje „II Most” oraz „III Most”     
III.3.5. Akcja „Burza”     

Rozdział IV
Powojenna rzeczywistość 1945-1962     
IV.1. Obsada personalna poszczególnych rejonów WiN w okręgu Śląsko-Dąbrowskim     
IV.2. Działalność propagandowa i informacyjna     
IV.3. Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza     
IV.4. Działalność legalizacyjna     
IV.5. Aresztowanie     
IV.6. Przesłuchania     
IV.7. Życie z ograniczoną wolnością     


Rozdział V
W Rzeszowie  1963-1986     

Summary     

Zusammenfassung     

Resumen     

Aneks
I. S. Musiałek-Łowicki, Lądowanie alianckich samolotów pod Tarnowem. Część I. Akcja „II Most”     
II. S. Musiałek-Łowicki, Lądowanie alianckich samolotów w rejonie Wał-Rudy pod Tarnowem. Część II. Akcja „III Most”     

Bibliografia selektywna     

Indeks osób     

Indeks nazw geograficznych     

Spis ilustracji