UCZYNKI MIŁOSIERNE SĄ ZAWSZE NA CZASIE Zobacz większe

UCZYNKI MIŁOSIERNE SĄ ZAWSZE NA CZASIE

Nowy

ks. Alojzy Drożdż

: Poza serią
: Książki

25,00 zł

Opis

W Roku Miłosierdzia ks. Alojzy Drożdż pokazuje, jak współcześnie wypełniać uczynki miłosierne co do ciała i duszy. Analizuje przykłady z codziennego życia, streszcza nauczanie papieskie na dany temat oraz radzi, jak każdy z nas może na co dzień realizować te uczynki, a wszystko to popiera odpowiednimi cytatami z Pisma Świętego. Każdy wykład kończy „Słowem na drogę”, które jest cytatem z jakiegoś wiersza lub fragmentu prozy, doskonale ilustrującym omawiany uczynek.

Na koniec mówi: „Słowo nie pozostawia zatem miejsca na obojętność; ono zmusza do decyzji – opowiedzenia się za Jezusem lub przeciw Niemu”. Nie zapominajmy więc o uczynkach miłosiernych, bo jak mówił św. Jan od Krzyża „Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-388-6
rok wydania 2016
ilość stron 224
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE


I. GŁODNYCH NAKARMIĆ
1. Obserwacja życia daje do myślenia
2. Głos papieski o głodzie i głodnych
3. Mały wykład o odpowiedzialności za wyżywienie
4. Egzorta o gościnności
5. Słowo na drogę


II. SPRAGNIONYCH NAPOIĆ
1. Obserwacja życia daje do myślenia
2. Głos papieski o ludzkich pragnieniach
3. Mały wykład o pragnieniach
4. Egzorta – pragnienia ziemskie i niebieskie
5. Słowo na drogę


III. NAGICH PRZYODZIAĆ
1. Z obserwacji życia
2. Papieski głos o ubraniu biednych ludzi
3. Mały wykład o ważności stroju
4. Egzorta – można się dobrze ubrać i nie być dobrym człowiekiem
5. Słowo na drogę


IV. PODRÓŻNYCH W DOM PRZYJĄĆ
1. Z obserwacji życia
2. Papieskie głosy w sprawie bezdomnych
3. Mały wykład o bezdomności
4. Egzorta – ludzie będący w trudnych warunkach mieszkaniowych
5. Słowo na drogę


V. WIĘŹNIÓW ODWIEDZAĆ
1. Z obserwacji życia
2. Papieski głos o wolności
3. Mały wykład o wyzwoleniu
4. Egzorta – wolni w Chrystusie
5. Słowo na drogę


VI. CHORYCH ODWIEDZAĆ
1. Z życia wzięte
2. Papieski głos o chorobie i pacjentach
3. Mały wykład o kłopotach służby zdrowia
4. Egzorta – małe źródło przemyśleń dla cierpiących na ciele i duszy
5. Słowo na drogę


VII. UMARŁYCH GRZEBAĆ
1. Z obserwacji życia
2. Głos papieski o umieraniu i śmierci
3. Mały wykład – wszyscy ludzie są śmiertelni
4. Egzorta – każda śmierć jest za wcześnie
5. Co zabierzemy z pobytu na cmentarzu?


VIII. GRZESZNYCH UPOMINAĆ
1. Z obserwacji życia świętych i grzeszników
2. Papieskie upominanie, „gdy coś nie gra”
3. Mały wykład o niełatwym upominaniu
4. Egzorta – upominanie jest ważne
5. Słowo na drogę


IX. NIEUMIEJĘTNYCH POUCZAĆ
1. Z obserwacji życia – ignorancja powoduje zamęt
2. Głos papieski o pouczaniu nieumiejętnych
3. Mały wykład o pilnej potrzebie zdrowego rozsądku
4. Egzorta – niebezpieczeństwo ignorancji życiowej
5. Słowo na drogę – najlepiej w cztery oczy


X. WĄTPIĄCYM DOBRZE RADZIĆ
1. Z obserwacji życia – namnożyło się wątpiących
2. Głos papieski nieustannie wyjaśnia ludzkie sprawy
3. Mały wykład o nie zawsze dobrym poradnictwie
4. Egzorta – dużo jest ludzi zagubionych życiowo
5. Słowo na drogę– o Bogu, który jest źródłem siły


XI. STRAPIONYCH POCIESZAĆ
1. Z obserwacji życia ludzi zmartwionych
2. Papieski głos o ludzkich zmartwieniach
3. Mały wykład o smutnej kulturze gender
4. Egzorta, by nie trwać w smutku
5. Modlitwa na drogę z Matką Bożą Pocieszenia


XII. KRZYWDY CIERPLIWIE ZNOSIĆ
1. Z obserwacji życia ludzi, którym jest trudno
2. Papieski głos do i o skrzywdzonych
3. Mały wykład o człowieku skrzywdzonym
4. Egzorta o braku szacunku dla ludzi
5. Słowo na drogę o cierpliwości anielskiej


XIII. URAZY CHĘTNIE DAROWAĆ
1. Z obserwacji życia, które nas denerwuje
2. Papieski głos o konieczności przebaczenia ludziom
3. Mały wykład o konieczności przebaczenia siedemdziesiąt siedem razy
4. Egzorta – przebaczenie jest czymś z gruntu ewangelicznym
5. Słowo na drogę: „Dopomóż mi, Panie!”


XIV. MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH
1. Z obserwacji życia ludzi modlących się
2. Na naszych oczach modlą się papieże
3. Mały wykład o filantropii modlących się ludzi
4. Egzorta – życie trzeba przemodlić, żeby było owocne
5. Słowo na drogę: „Weź, Panie, me życie udane nieudane”


ZAMIAST ZAKOŃCZENIA BOŻE SŁOWO NA DROGĘ