Jezus z Nazaretu Zobacz większe

Jezus z Nazaretu Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.), ks. Andrzej Michalik (red.)

: Poza serią
: Biblistyka
: Książki

28,00 zł

Opis

Dylogia Jezus z Nazaretu Benedykta XVI – wraz ze swoim uzupełnieniem w postaci eseju papieża o Ewangelii dzieciństwa – była dziełem szeroko dyskutowanym przez czytelników na całym świecie. Na pewno wpłynęła na to wyjątkowość osoby autora, który pełniąc najwyższy urząd w Kościele, wypowiedział się w nim w sposób bardzo osobisty. Charakterystyczne, że zainteresowanie Jezusem z Nazaretu okazało się silniejsze w kręgu biblistów niż teologów podejmujących refleksję o charakterze systematycznym, w tym chrystologów. Dlatego za wysoce uzasadnioną należy uznać inicjatywę Wydziału Teologicznego UPJPII Sekcja w Tarnowie zorganizowania konferencji naukowej poświęconej prezentacji całego bogactwa ściśle teologicznych i filozoficznych odczytań dzieła Ojca Świętego. Publikacja wydawnictwa Biblos zawiera teksty wystąpień konferencyjnych, poświadczając, że Biblia w Kościele jest rzeczywiście duszą całej teologii.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-371-8
rok wydania 2016
ilość stron 244
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego na rozpoczęcie konferencji…


Rino Fisichella, Droga piękna ukierunkowana chrystologicznie w świetle Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI


Mirosław S. Wróbel, Proroctwo Mojżesza (por. Pwt 18,15 i Dz 7,37) w kontekście Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera Benedykta XVI


Piotr Łabuda, Joseph Ratzinger Benedykt XVI i Łukaszowy przekaz o narodzeniu Jezusa. Historia i teologia


Jerzy Szymik, Syn, sens, hilasterion. Idee przewodnie chrystologicznej trylogii J. Ratzingera - Benedykta XVI


Antoni Żurek, Patrystyczne „źródła” Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera Benedykta XVI


Krzysztof Góźdź, Obraz Chrystusa w trylogii Jezus z Nazaretu Josepha Ratzingera Benedykta XVI


Bogdan Ferdek, Inspiracje eklezjologicze w Jezusie z Nazaretu Benedykta XVI


Henryk Seweryniak, Apologia chrześcijaństwa w Jezusie z Nazaretu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI


Tadeusz Dola, Jezus z Nazaretu Josepha Ratzingera Benedykta XVI i Jezus Karla Bartha


Marek Pyc, Jezus z Nazaretu Josepha Ratzingera Benedykta XVI w dialogu z chrystologiczną myślą Hansa Ursa von Balthasara


Janusz Królikowski, Jezus z Nazaretu Benedykta XVI w kontekście chrystologii współczesnej


Robert Głuchowski, Jezus z Nazaretu Benedykta XVI i Jezus-Żyd Gezy Vermesa


Paweł Lisicki, Prawdziwy obraz Jezusa Josepha Ratzingera. W odpowiedzi Gerdowi Lüdemannowi


Stanisław Wszołek, Zasada inteligibilności w służbie nowej ewangelizacji. Uwagi na marginesie lektury Jezusa z Nazaretu


Wiesław Szymona, Joseph Ratzinger – tomista?


Tomasz Maziarka, Michała Hellera projekt teologii nauki w kontekście Josepha Ratzingera-Benedykta XVI postulatu racjonalności wiary. Refleksja na temat Logosu z Prologu Ewangelii św. Jana


Bibliografia publikacji o Josephie Ratzingerze – Benedykcie XVI i jego myśli