OD KANDYDATA PRZEZ STOPNIE MINISTRANTA, FUNKCJĘ LEKTORA I CEREMONIARZA DO ANIMATORA Zobacz większe

OD KANDYDATA PRZEZ STOPNIE MINISTRANTA, FUNKCJĘ LEKTORA I CEREMONIARZA DO ANIMATORA (Wokół problemów formacji służby liturgicznej)

Nowy

ks. Grzegorz Rzeźwicki

: Poza serią
: Książki

29,00 zł

Opis

Jest to kolejne, uzupełnione wydanie (z 2016 roku) książki traktującej o formacji służby liturgicznej.

„Przyszłość wiary i Kościoła decyduje się w sprawowaniu liturgii” – są to znamienne słowa Benedykta XVI. Jan Paweł II uważał, że zadaniem pasterzy Kościoła jest w szczególności troska o godne sprawowanie celebracji, a nowa ewangelizacja ma być przede wszystkim powrotem do katechumenatu. Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, w którym przed laty szczególną rolę odegrali dwaj kolejni duszpasterze: Sługa Boży ks. F. Blachnicki i ks. W. Danielski – złączyło formację służby liturgicznej z katechumenatem, czyli drogą mistagogiczną jako najwłaściwszą.

Zamiarem tego opracowania jest przedstawienie dawnego programu KDSL na nowo, w formie skróconej. Oprócz kwestii teoretycznych, związanych z liturgią Kościoła, pokazuje ono, jak w praktyce formować służbę liturgiczną w małych i większych grupach parafialnych. Jest ono przeznaczone dla opiekunów grup służby liturgicznej, dla lektorów, ceremoniarzy i animatorów liturgicznych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-392-3
rok wydania 2016
ilość stron 348
format A5
typ wydania Wydanie V poprawione i uzupełnione

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

OD KANDYDATA PRZEZ STOPNIE MINISTRANTA, FUNKCJĘ LEKTORA I CEREMONIARZA DO ANIMATORA

OD KANDYDATA PRZEZ STOPNIE MINISTRANTA, FUNKCJĘ LEKTORA I CEREMONIARZA DO ANIMATORA

Spis treści

Wprowadzenie     
Wykaz skrótów     

I. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE
  1.    Duszpasterstwo liturgiczne istotnym elementem formacji chrześcijańskiej     
  2.     Z dziejów instytucji ministrantów     
  3.     Czym jest służba liturgiczna?    
    Uwagi terminologiczne (1):
    Lektor – ministrant słowa Bożego – ministrant     
  4.     Udział dziewcząt w służbie liturgicznej – ministrantki     
  5.     Służba liturgiczna w wybranych dokumentach i wypowiedziach Kościoła     
  6.     Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej (KDSL)     
  7.     Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów (CIM)     
  8.    Pielgrzymki ministrantów i lektorów     
  9.    Przemówienia papieży podczas Międzynarodowych Pielgrzymek Ministrantów     
10.    Wytyczne dla duszpasterstwa ministrantów w Kościele w Polsce (1965 r.)     
11.    Wytyczne Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej w Polsce (2008 r.)     
12.    Znaczenie duchowości liturgicznej     

II. LITURGIA KOŚCIOŁA
  1.     Znaczenie słowa „liturgia” i jej źródła     
  2.     Definicje liturgii     
  3.     Cele liturgii     
  4.     Czynność liturgiczna       
  5.     Liturgia a nabożeństwa       
    Uwagi terminologiczne (2):
    Paraliturgia czy nabożeństwo?       
  6.    Teologia liturgiczna (liturgika)       
    Uwagi terminologiczne (3):
    Liturgika – nauka świętej liturgii – teologia liturgiczna       
  7.     Sztuka celebracji liturgii (Ars celebrandi)      
    Uwagi terminologiczne (4):
    Przewodniczący liturgii (Ars praesidendi)       
    Odprawianie Mszy św. czy celebrowanie?       

III. POSŁUGI I FUNKCJE W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM
  1.    Posługi i funkcje liturgiczne w historii Kościoła      
  2.    Różnice między posługą a funkcją liturgiczną      
  3.    Całokształt posługiwania w liturgii Kościoła       
    Uwagi terminologiczne (5):
    Biskup, prezbiter i diakon       
  4.     Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym według ważności       
  5.     Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym według rodzajów i stopni      
  6.    Zasady przydzielania funkcji liturgicznych      

IV. PRZESTRZEŃ LITURGICZNA
  1.     Zasady ogólne dotyczące miejsca celebracji liturgicznych       
  2.     Rodzaje budowli kościelnych       
  3.     Urządzenie i wystrój kościoła do sprawowania Eucharystii       
    Uwagi terminologiczne (6):
    Świątynia i kościół     
    Konsekracja  – poświęcenie – błogosławieństwo     


V. POSTAWY I GESTY LITURGICZNE
  1.    Znaczenie postaw i gestów liturgicznych     
  2.    Postawy uczestników podczas Eucharystii     
  3.    Gesty liturgiczne     
  4.    Wychowanie do postaw i gestów liturgicznych     

VI. KSIĘGI LITURGICZNE
  1.    Czym jest księga liturgiczna?     
  2.    Rodzaje ksiąg liturgicznych     
  3.    Inne księgi używane w liturgii     
  4.    Szacunek dla ksiąg liturgicznych     

VII. SZATY LITURGICZNE
  1.    Historia szat liturgicznych w Kościele     
  2.    Rodzaje szat liturgicznych i związane z nimi elementy     
  3.    Szaty i odznaki biskupa    
  4.    Strój kanoników kapituł katedralnych i kolegiat    
  5.    Kolory szat liturgicznych     
  6.    Wymowa szat liturgicznych     

VIII. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KDSL
  1.    Znaczenie Kółek Ministranckich w tworzeniu programu KDSL-u     
  2.    Stopnie ministranckie w programie KDSL-u    
  3.     Znaki służby liturgicznej    
  4.    Spotkanie formacyjne ministrantów     
  5.    Korzystanie z podręczników i notatników opracowanych przez KDSL     
  6.    Praca z ministrantami w ciągu tygodnia     
  7.    Praca z ministrantami w ciągu roku     
  8.    Jak przygotowywać ministrantów do zdobywania kolejnych stopni w zależności od ich ilości w parafii?     
  9.    Obrzędy błogosławienia ministrantów osiągających poszczególne stopnie     
10.    Dekalog duszpasterza ministrantów     

IX. FORMACJA WEDŁUG STOPNI MINISTRANCKICH
  1.    Kandydat     
  2.    Choralista (ministrant)     
  3.    Ministrant światła     
  4.    Ministrant księgi     
    Ministrant krzyża     
  5.    Ministrant ołtarza     
    Ministrant wody     
    Ministrant kadzidła     
  6.    Stopnie szkoleniowe a pełnienie funkcji liturgicznych     
  7.    Znaczenie zdobywania stopni w służbie liturgicznej     

X. POSŁUGIWANIE WOKÓŁ STOŁU SŁOWA BOŻEGO
  1.    Komentator     
  2.    Usługiwanie przy modlitwie wiernych     

XI. MINISTRANT SŁOWA BOŻEGO (LEKTOR)
  1.    Funkcja lektora w historii     
  2.    Istota posługi lektora     
  3.    Funkcje spełniane przez lektora we Mszy św.     
  4.    Sposób pełnienia posługi przez lektora     
  5.    Pozaliturgiczne posługiwanie lektora     
  6.    Strój lektora     
  7.    Formacja lektora     
  8.    Specyfika pracy z lektorami w parafii     
  9.    Spotkania formacyjne lektorów     
10.    Praca z lektorami w ciągu roku     
11.    Materiały i pomoce formacyjne     


XII. POSŁUGA ŚPIEWU
  1.    Śpiew i muzyka w Biblii     
  2.    Muzyka w służbie Bożej w Kościele     
  3.    Psałterzysta     
  4.    Kantor     
  5.    Dobór śpiewów w czasie Mszy św.     
  6.    Instrumenty używane podczas liturgii     
    Uwagi terminologiczne (7):
    Gitara i trąbka podczas liturgii?    
  7.    Koncerty w kościołach    
  8.    Milczenie w liturgii    
    Uwagi terminologiczne (8):
    Muzyka liturgiczna – sakralna – kościelna – religijna    

XIII. FUNKCJA CEREMONIARZA
  1.    Znaczenie funkcji ceremoniarza w liturgii Kościoła     
  2.    Rys historyczny funkcji ceremoniarza     
  3.    Zadania mistrza ceremonii    
  4.    Formacja ceremoniarza     
  5.    Komendy wydawane przez mistrza ceremonii     
  6.    Przykazania ceremoniarza     
  7.    Urząd Papieskich Ceremonii Liturgicznych     

XIV. FUNKCJA ANIMATORA LITURGICZNEGO
  1.    Rola animatora liturgicznego     
  2.    Formacja animatora liturgicznego     
  3.    Animatorzy zgromadzenia liturgicznego    

XV. OAZA STAŁYM ELEMENTEM FORMACJI SŁUŻBY LITURGICZNEJ
  1.    Geneza i rozwój oaz rekolekcyjnych   
  2.    Oaza szkołą modlitwy    
  3.    Oaza szkołą liturgii     
  4.    Oaza szkołą wychowania chrześcijańskiego     
  5.    Oaza stałym elementem formacji liturgicznej     

XVI. PATRONOWIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ
  1.    Święty Tarsycjusz    
  2.    Święty Stanisław Kostka    
  3.    Święty Alojzy Gonzaga     
  4.    Święty Jan Berchmans     
  5.    Święty Dominik Savio     

XVII. DODATEK – POMOCE
  1.    Pomocnicy ceremoniarza – ministranci mitry i pastorału
  2.    Msza wspólnotowa biskupa diecezjalnego    
  3.    Msza św., której biskup przewodniczy, nie sprawując Eucharystii 

Bibliografia