ELEMENTY FILOZOFII PRZYRODY Zobacz większe

ELEMENTY FILOZOFII PRZYRODY

Nowy

ks. Tadeusz Pabjan, ks. Michał Heller

: OBI
: Książki

19,00 zł

Opis

Książka stanowi nowoczesny podręcznik filozofii przyrody. Autorzy jego nie zakładają u czytelników zaawansowanej wiedzy z fizyki, astronomii lub biologii. Większość zawartego w nim materiału dotyczy zagadnień związanych z fizyką i kosmologią. Jeden rozdział poświęcono także tematyce filozoficznej związanej z biologią. W każdym z rozdziałów umieszczono liczne pytania kontrolne, tematy do dyskusji lub pisemnego opracowania. Zastosowany układ graficzny ma ułatwić pracę studentowi.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733247-0-1
rok wydania 2007
ilość stron 234
format B5

Spis treści

PRZEDMOWA
1. KONCEPCJE FILOZOFII PRZYRODY
2. CZAS I PRZESTRZEŃ
1. UWAGI WPROWADZAJĄCE
2. PLATONA KONCEPCJA CZASU
3. ARYSTOTELESA KONCEPCJA RUCHU I CZASU
4. Z PREHISTORII POJĘCIA PRZESTRZENI
5. ZASADY DYNAMIKI
6. CZAS I PRZESTRZEŃ W MECHANICE NEWTONA
7. LEIBNIZA KONCEPCJA CZASU I PRZESTRZENI
8. CZAS I PRZESTRZEŃ W SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI
9. EKSPERYMENTALNE POTWIERDZENIE SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI
10. ZASADA KORESPONDENCJI
11. CZASOPRZESTRZEŃ
12. FILOZOFICZNE SPORY WOKÓŁ SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI
A. Szczególna teoria względności a kantyzm
B. Szczególna teoria względności a operacjonizm
13. STRZAŁKA CZASU
14. WNIOSKI
3. STRUKTURA MATERII
1. UWAGI WPROWADZAJĄCE
2. MATERIA I FORMA WEDŁUG ARYSTOTELESA
3. NOWOŻYTNE POJĘCIE MATERII
4. CZY FIZYKA JEST NAUKĄ O MATERII?
5. MECHANICYZM
6. PODSTAWOWE SKŁADNIKI MATERII
7. POWSTANIE MECHANIKI KWANTOWEJ
A. Starsza teoria kwantów (1900-1924)
B. Właściwa teoria kwantów (1924-1932)
8. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA MECHANIKI KWANTOWEJ
9. INTERPRETACJE MECHANIKI KWANTOWEJ
10. PRZYCZYNOWOŚĆ W MECHANICE KWANTOWEJ
11. CHAOS DETERMINISTYCZNY
12. WNIOSKI
4. ELEMENTY KOSMOLOGII
1. UWAGI WPROWADZAJĄCE
2. POWSTANIE GEOMETRII NIEEUKLIDESOWYCH
3. OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI
4. ZAGADNIENIE KOSMOLOGICZNE
5. OBSERWACYJNE PODSTAWY KOSMOLOGII
6. KONSTRUKCJA MODELU KOSMOLOGICZNEGO
7. WYBRANE MODELE KOSMOLOGICZNE
8. SCENARIUSZ STANDARDOWEGO MODELU KOSMOLOGICZNEGO
9. OCENA MODELU STANDARDOWEGO
10. KONTROWERSJE WOKÓŁ POCZĄTKOWEJ OSOBLIWOŚCI
11. ZASADA ANTROPICZNA
12. WNIOSKI
5. ŻYCIE I JEGO EWOLUCJA
1. UWAGI WPROWADZAJĄCE
2. CZYM JEST ŻYCIE?
3. SPÓR O NATURĘ ŻYCIA: MECHANICYZM – WITALIZM
4. WSPÓŁCZESNA POSTAĆ SPORU O NATURĘ ŻYCIA
5. POCHODZENIE ŻYCIA
6. PRZYRODNICZA TEORIA GENEZY ŻYCIA
7. EWOLUCJA ŻYCIA
8. TEORIE EWOLUCJI O ZNACZENIU HISTORYCZNYM
9. WSPÓŁCZESNA TEORIA EWOLUCJI
10. KREACJONIZM A EWOLUCJA
11. WNIOSKI
SKOROWIDZ NAZWISK
INDEKS RZECZOWY

 

Fragment

Koncepcje filozofii przyrody

Podręczniki filozofii przyrody rozpoczynają się zwykle rozdziałem, w którym uzasadnia się – odwołując się zazwyczaj do historii nauki – że coś takiego jak filozofia przyrody istnieje, i w którym dokonuje się metodologicznych rozróżnień, sytuujących filozofię przyrody na tle innych nauk humanistycznych z jednej strony i nauk ścisłych – z drugiej. W niniejszym podręczniku nie będzie takiego rozdziału. Nie dlatego, że problemy te są mało istotne; z pewnych względów postanowiliśmy pominąć to, co gdzie indziej było już wielokrotnie analizowane , i ograniczyć się jedynie do konkretnych zagadnień o charakterze przedmiotowym. Konkrety mają to do siebie, że mocniej przemawiają do wyobraźni niż teoretyczne i metaprzedmiotowe analizy. Być może takie podejście zachęci czytelnika do sformułowania własnej odpowiedzi na pytanie, czym w rze-czy-wis-tości jest filozofia przyrody i jakie jest jej miejsce na tle innych nauk.