MODLITEWNIK ZAWADZKI

Nowy

ks. Paweł Nowak

: Modlitewniki
: Książki

16,00 zł

Opis

Najdroższym skarbem, ozdobą i bogactwem zawadzkiego kościoła jest cudowny obraz Matki Bożej. Ma on w sobie wiele subtelnego piękna; pociąga łagodnym spojrzeniem Bogarodzicy, że można się weń wpatrywać bez końca. Niniejszy Modlitewnik zawadzki będzie dobrą pomocą dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją przyjaźń z Bogiem i modlić się do Niego za przyczyną właśnie Matki Bożej Zawadzkiej. Zawiera on wiele modlitw i pieśni tradycyjnych, ale przede wszystkim i tych, które są właściwe tylko dla sanktuarium zawadzkiego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733288-5-3
rok wydania 2010
ilość stron 366
format 105x148 mm

Spis treści

Wstęp
Krótka historia sanktuarium zawadzkiego
Pacierz codzienny
Modlitwy poranne
Psalm (Ps 5,1-9) 23
Modlitwy wieczorne
Psalm (Ps 4,1-2.7-9)
Sakrament pokuty
Modlitwy przed rachunkiem sumienia
Modlitwa przed rachunkiem sumienia (I)
Modlitwa przed rachunkiem sumienia (II)
Modlitwa przed rachunkiem sumienia (III)
Modlitwa przed rachunkiem sumienia (IV)
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Rachunek sumienia
Pytania wstępne
Dekalog
Przykazania kościelne
Grzechy główne
Przykazanie miłości
Pytania dla narzeczonych
Pytania dla małżonków
Pytania dla rodziców
Pytania dla dzieci
Krótki rachunek sumienia
Prośba o odpuszczenie grzechów
Modlitwy przed spowiedzią
Modlitwa przed spowiedzią (I)
Modlitwa przed spowiedzią (II)
Obrzęd sakramentu pokuty
Modlitwy po spowiedzi
Modlitwy przed i po Eucharystii
Przygotowanie do Eucharystii
Modlitwa przed Eucharystią (I)
Modlitwa przed Eucharystią (II)
Modlitwa św. Ambrożego
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Pragnienie Komunii Świętej
Modlitwy po Mszy Świętej
Modlitwa po Mszy Świętej (I)
Modlitwa po Mszy Świętej (II)
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Modlitwa św. Ignacego Loyoli
Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego
Modlitwa powszechna ogłoszona przez papieża Klemensa XI
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu (I)
„Bóg jest miłością”
Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła
Psalm
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu (II)
„Odnaleźć Boga w codzienności”
Psalm
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu (III)
„Mądrość”
Z Księgi Mądrości
Nabożeństwa
Drogi krzyżowe
Droga krzyżowa (I)
Droga krzyżowa (II)
Droga krzyżowa (III)
Nabożeństwa różańcowe
Różaniec (I)
Różaniec (II)
Różaniec (III)
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
Jutrznia
Pryma
Tercja
Seksta
Nona
Nieszpory
Kompleta
Ofiarowanie godzinek
Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie

Tradycyjne modlitwy do Matki Bożej
Litania loretańska
Pod Twoją obronę
Bogurodzica
Anioł Pański
Witaj, Królowo
Matko Odkupiciela
Witaj, niebios Królowo
Modlitwa św. Bernarda
Szkaplerz Święty
Historia
Obrzęd nałożenia i obietnice dla noszących szkaplerz
Obrzęd nałożenia szkaplerza
Obietnice dla noszących szkaplerz
Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego
Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego
Objaśnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące szkaplerza
Modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerza Świętego
Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
Święta Maryjo, Mistrzyni Karmelu
Matko Karmelu, Maryjo
Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej Szkaplerznej
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej (7-15 lipca)
Modlitwa św. Rafała Kalinowskiego na każdy dzień nowenny
Dzień pierwszy – Przywdzianie czystej szaty
Dzień drugi – Szkaplerz darem Maryi
Dzień trzeci – Szkaplerzna obietnica zbawienia
Dzień czwarty – Odnowienie stworzenia przez wiarę
Dzień piąty – Szkaplerz szatą nadziei
Dzień szósty – Szkaplerz szatą miłości
Dzień siódmy – Szkaplerz przyodzieniem na czas śmierci
Dzień ósmy – Szkaplerz obietnicą rychłego zbawienia
Dzień dziewiąty – Szkaplerzne zobowiązanie do troski o Kościół
Nowenny do Matki Bożej Zawadzkiej
Nowenna
Akt oddania
Litania do Matki Bożej Zawadzkiej
Modlitwy do Matki Bożej Zawadzkiej
(do wyboru)
Wezwania do Matki Bożej Zawadzkiej
(do wyboru)
Modlitwa w czasie błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie od wpływu szatana.
Pieśni śpiewane w czasie nowenny
O najmilsza Matko Boska, przyczyń się za nami
O Matko Boska, za nami wstawiaj się
Matko, ciebie błagamy
Nowenny dziewięciodniowe do Matki Bożej Zawadzkiej
Nowenna dziewięciodniowa do Matki Bożej Zawadzkiej (I)
Nowenna dziewięciodniowa do Matki Bożej Zawadzkiej (II)
Modlitwy do Matki Bożej Zawadzkiej
Modlitwy na każdy dzień
Poniedziałek: Modlitwa za rodziny
Wtorek: Modlitwa za pracujących
Środa: Modlitwa za chorych
Czwartek: Modlitwa za Kościół
Piątek: Modlitwa za uzależnionych
Sobota: Modlitwa za dobroczyńców sanktuarium
Niedziela: Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę
Modlitwy w różnych potrzebach
Modlitwa we wszystkich potrzebach do Matki Bożej Zawadzkiej
Modlitwa rodziców za dzieci
Modlitwa dziecka za rodziców
Modlitwa małżonków za siebie nawzajem
Modlitwa za rodziny
Modlitwa za dzieci
Modlitwa sieroty do Matki Boskiej Zawadzkiej
Twej polecamy się opiece
Modlitwa ofiarowania siebie
Modlitwa ofiarowania się Maryi
Modlitwa zawierzenia
Modlitwa w trudach życiowych
Modlitwa za chorych (I)
Modlitwa za chorych (II)
Modlitwa o dobrą śmierć
Modlitwa za parafię i parafian
Modlitwa o pokój i zgodę między narodami
Modlitwa o łaskę żalu za grzechy
Modlitwa o pełnienie woli Bożej
Maryjo, bądź moim drogowskazem
Daj mi piękne życie
Modlitwa o dobre życie
Modlitwa o przyjaciela
Spraw, bym umiał kochać
Hosanna Tobie!
Pieśni sanktuarium zawadzkiego
Bogarodzico, Polski Królowo
Cudowna Matko
Jak dobrze mieć Maryję
Kiedy, Matko, odchodzimy
Królowej swej ja wierność przysięgałem
Matka Boża w sanktuariach diecezji tarnowskiej
Matko Zawadzka, wspierać chciej w niedoli
Najświętsza Matko, do Ciebie biegniemy
O Zawadzka Pani, Tyś naszą Hetmanką
Serdeczna Matko, opiekunko ludzi
Sieroty zebrane
Wędrujemy do Zawady, do najmilszej Matki
Witaj, Jutrzenko rano powstająca
Witaj, Maryjo
Z całego serca i z całej duszy
Z zawadzkiego wzgórza
Pieśni różańcowe (I)
Tajemnice radosne
Tajemnice światła
Tajemnice bolesne
Tajemnice chwalebne
Pieśni różańcowe (II)
Tajemnice radosne
Tajemnice światła
Tajemnice bolesne
Tajemnice chwalebne

Dodatek
Bulla koronacyjna papieża Piusa X
List pasterski biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza
Kazanie kardynała Karola Wojtyły
Akt oddania się Matce Bożej