NOWOŚĆ Obniżka! Piąta droga. Zobacz większe

Piąta droga.

Nowy

Jerzy Szyran OFMConv

: Księgarnia Biblos

W poszukiwaniu własnej duchowości.

Więcej szczegółów

28,00 zł

-1,90 zł

29,90 zł

Opis

 Każdego z wierzących w Jezusa, On sam prowadzi indywidualną, przygotowaną dla niego ścieżką. Trzeba Mu tylko na to pozwolić. Pozwól więc Bogu wejść w Twoje życie i odnajdź z Nim swoją drogę, a Twój przykład pociągnie innych.
Przedstawiamy Ci ścieżki prowadzące do Boga. Zaczerpnij od mistrzów życia duchowego: Ojców Pustyni, Teresy od Jezusa, Jana od Krzyża, Teresy od Dzieciątka Jezus i Maksymiliana Kolbego, a później odnajdź osobistą ścieżkę prowadzącą do Boga, adekwatną do Twoich sił i możliwości.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7485-390-3
rok wydania 2021
ilość stron 240
format 129x208 mm
oprawa Miękka
Wydawnictwo Bratni Zew

Spis treści


Wykaz skrótów


Wstęp


Kryteria wyboru dróg


Adresaci książki


Cel książki


Rozdział I Wiara jako fundament duchowości
 1. Wiara jako droga
 2. Wiara dana i zadana


  2.1. Prymat Boga


  2.2. Spokojna postawa wobec świata widzialnego


  2.3. Odpowiedzialność wobec świata niewidzialnego
 3. Chrześcijaństwo to wiara w Jezusa Chrystusa


  3.1. Jezus Chrystus


  3.2.Jezus Chrystus, Syn Boży


  3.3.Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel


  3.4.Jezus Chrystus jest Panem i nie tylko
Rozdział II Pojęcie duchowości
 1. Ewolucja pojęcia
 2. Duchowość w nauczaniu Kościoła


  2.1. Sobór Watykański II


  2.2. Katechizm Kościoła Katolickiego


  2.3. Nauczanie Jana Pawła II


  2.3. Dokumenty Stolicy Apostolskiej
 3. Istota chrześcijańskiej duchowości
 4. Jedność i wielość duchowości


  4.1. Jedność duchowości


  4.2. Wielość duchowości
Rozdział III Rozwój duchowy
 1. Biblijno-teologiczne podstawy rozwoju duchowego
 2. Uwarunkowania rozwoju duchowego


  2.1. Uwarunkowania obiektywne


  2.2. Uwarunkowania subiektywne
 3. Etapy rozwoju duchowego
 4. Drogi rozwoju duchowego


  4.1. Droga oczyszczenia


  4.2. Droga oświecenia


  4.3. Droga zjednoczenia
Rozdział IV Cztery drogi
 1. Duchowość Ojców Pustyni


  1.1. Pustynia – miejsce i stan


  1.1.1. Miejsce


  1.1.2. Stan


  1.2. Historia powstania ruchu anachoreckiego


  1.2.1. Ojcowie Pustyni


  1.2.2. Klasztor synajski: wspólnota na pustyni


  1.3.Zasadnicze elementy duchowości


  1.3.1. Stałe przebywanie w celi


  1.3.2. Rytmiczność dnia modlitwy i pracy


  1.3.2.1. Modlitwa


  1.3.2.2. Praca


  1.3.3. Asceza – dążenie do hezychii


  1.3.4. Życie ślubami zakonnymi


  1.3.5. Racjonalna gościnność
 2. Duchowość św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża


  2.1. Wewnętrzny pałac


  2.1.1. Decyzja i wejście


  2.1.1.1. Modlitwa – brama do zamku


  2.1.1.2. Pierwsze kroki wewnątrz


  2.1.1.2.1. Poznaj samego siebie


  2.1.1.2.2. Poznaj swój grzech


  2.1.1.2.3. Dwa światy


  2.1.1.3. Modlitwa myślna


  2.1.1.3.1. Medytacja


  2.1.1.3.2. Modlitwa bierna


  2.2. Spowiednik i kierownik duchowy


  2.2.1. Stały spowiednik


  2.2.2. Kierownik duchowy


  2.2.2.1. Kierownictwo duchowe w Piśmie Świętym


  2.2.2.2. Kościół wobec kierownictwa duchowego


  2.2.2.3. Praktyka kierownictwa duchowego


  2.3. Stosunek do dóbr materialnych
 3. Duchowość terezjańska


  3.1. Miłość Eucharystii


  3.1.1. I Komunia święta


  3.1.3. Posługa w zakrystii


  3.2. Miłość do grzeszników


  3.3. Modlitwa za kapłanów


  3.3.1. Doświadczenie z Włoch


  3.3.2. Pierwsi duchowi bracia


  3.4. Cała dla Jezusa


  3.4.1. Poczucie małości


  3.4.2. Marzenie o windzie


  3.4.3. Droga małych cnót


  3.5. Miejsce w Kościele


  3.6. Dziecięctwo duchowe
 4. Duchowość maryjno-kolbiańska


  4.1. Doświadczenie Maryi w życiu Maksymiliana


  4.2. Maksymilian w szkole Maryi


  4.2.1. Maryja – kobieta posłuszna w wierze


  4.2.1.1. Powołanie Maryi


  4.2.1.2. Maryja – kobieta słuchająca


  4.2.1.3. Chcę obie


  4.2.2. Maryja – kobieta służąca


  4.2.2.1. Wyobraźnia miłosierdzia


  4.2.2.2. Zaradzanie brakom


  4.2.3. Maryja – kobieta wierząca


  4.2.3.1. Poczęła wpierw przez wiarę


  4.2.3.2. Antyteza Ewa–Maryja


  4.2.3.3. Współpracowała z dziełem Syna przez wiarę


  4.2.3.4. Posłuszeństwo i wiara Maksymiliana


  4.2.4. Maryja – kobieta modlitwy


  4.2.4.1. Dziewica modląca się i nauczycielka pobożności


  4.2.4.2. Najpierw życie wewnętrzne


  4.2.5. Maryja – kobieta apostolskiego działania


  4.2.5.1. Wymiary apostolstwa Maryi


  4.2.5.2. Aż na krańce świata


  4.2.6. Maryja – kobieta i matka


  4.2.6.1. Podwójne macierzyństwo Maryi


  4.2.6.2. Niebieska Mamusia


  4.2.7. Maryja – kobieta ofiarująca


  4.2.7.1. Maryja w świątyni


  4.2.7.1.1. Ofiara Matki i Syna


  4.2.7.1.2. Przedłużenie ofiary


  4.2.7.2. Ofiara całopalna


  4.2.8. Maryja – kobieta cierpiąca


  4.2.8.1. Rola Maryi w ekonomii cierpienia


  4.2.8.2. Oswojony z cierpieniem
Rozdział V Własna droga duchowości
 1. Ludzkie kryteria wyboru


  1.1. Wybór Boga jako wybór podstawowy


  1.2. Szybko – Wolno


  1.3. Niemożliwe – Możliwe


  1.4. Łatwe – Trudne


  1.5. Przyjemne – Nieprzyjemne


  1.6. Później – Zaraz
 2. Najlepsza, bo Twoja
 3. Dyspozycja serca
 4. Dyspozycje fizyczne
 5. Dyspozycja czasu


  5.1. Obowiązki stanu


  5.2. Obowiązki zawodowe
Zakończenie


Przesłanie


Ku przyszłości


Bibliografia


Literatura