STUDIA Z EWANGELII JANOWEJ Zobacz większe

STUDIA Z EWANGELII JANOWEJ

Nowy

ks. Mirosław S. Wróbel

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

27,00 zł

Opis

Studia z Ewangelii Janowej to zbiór dwudziestu odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu czwartej Ewangelii Janowej. Pytania te dotykają zagadnień krytyki tekstu, języka, Sitz im Leben, interpretacji i teologii św. Jana. Odpowiedzi te w żadnym wypadku nie roszczą sobie pretensji do wyczerpania tematu. Wskazują raczej na złożoność i kunszt tekstu Janowego oraz zachęcają do dalszych poszukiwań. Służą temu liczne przypisy i bogata bibliografia na końcu książki. Interpretacje niektórych fragmentów Ewangelii Janowej starają się wprowadzić w warsztat egzegetyczny i dać narzędzia do prowadzenia samodzielnych badań nad Ewangelią Janową.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733261-5-6
rok wydania 2009
ilość stron 291
format B5

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

I. Jakie znaczenie ma „tekst zachodni” dla studiów nad Ewangelią Janową?
II. Czy czwarta Ewangelia została napisana po aramejsku?
III. Czy pisma z Qumran mają wpływ na treść czwartej Ewangelii?
IV. Jaka jest rola Samarytan we wspólnocie Janowej?
V. Jakie znaczenie ma formuła Birkat ha-Minim ?
VI. Jaka jest tożsamość „Żydów” w Ewangelii Janowej?
VII. Na czym polega polemika Jezusa z „Żydami”?
VIII. Kim są „Żydzi”, którzy uwierzyli Jezusowi (J 8,31-59)?
IX. Jaka jest funkcja „Żydów” Janowych w ujęciu narratywnym?
X. Is Jn 8:44 – locus classicus of John’s anti-Judaism?
XI. Who is the liar in Jn 8:44?
XII. Jaka jest tożsamość „zabójcy” w J 8,44?
XIII. Na czym polega prawdziwa ślepota (J 9,1-41)?
XIV. Czy wiara w Jezusa jako Syna Bożego godzi w monoteizm?
XV. W jaki sposób Jezus oddaje chwałę swemu Ojcu (J 17,1-5)?
XVI. Na czym polega „władza” w ujęciu Ewangelii Janowej?
XVII. Dlaczego Ewangelia Janowa akcentuje ojcostwo Boga?
XVIII. Kto jest winny śmierci Jezusa (J 18-19)?
XIX. Czym obdarowuje ludzkość ukrzyżowany Jezus (J 19,25-37)?
XX. O czym poucza swych uczniów zmartwychwstały Pan (J 21,1-19)?

BIBLIOGRAFIA

INDEKS AUTORÓW

INDEKS CYTATÓW Z EWANGELII ŚWIĘTEGO JANA