NOWOŚĆ ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA DO KLERYKÓW" Zobacz większe

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA DO KLERYKÓW"

Nowy

ks. Adam Kokoszka

: Książki

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA DO KLERYKÓW"

Więcej szczegółów

48,00 zł

Opis

Jest to kolejny już tom serii wydawniczej poświęconej dorobkowi kaznodziejskiemu arcybiskupa Jerzego Ablewicza, przygotowany w setną rocznicę urodzin pasterza diecezji. Publikacja stawia sobie za cel przybliżenie bogactwa treści wystąpień arcybiskupa Ablewicza adresowanych do alumnów tarnowskiego seminarium duchownego. Stąd też tytuł zbioru – Kazania i przemówienia do kleryków (pod tym tytułem ukaże się kilka pozycji wydawniczych, stanowiących kolejne części tego samego zbioru wystąpień).

Część pierwsza, niejako wprowadzająca, zawiera kazania wygłaszane do kleryków w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku formacyjnego oraz przemówienia kierowane do nich podczas akademii inauguracyjnych w seminaryjnej auli.

Dotychczas w serii, której redaktorem jest ksiądz infułat Adam Kokoszka, ukazały się: Kazania maryjne (2016), Kazania o świętych i błogosławionych (2017) oraz Kazania o kapłaństwie (2018).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-697-9
rok wydania 2019
ilość stron 578
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA DO KLERYKÓW"

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA DO KLERYKÓW"

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA DO KLERYKÓW"

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Wprowadzenie


Bóg w nas
Rok formacyjny 1962/1963


Pierwsze przemówienie
wygłoszone do księży przełożonych i alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 3 czerwca 1962 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1962/1963
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 27 września 1962 r.


Oboedientia et pax
Rok formacyjny 1964/1965


PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 1964/1965
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 15 października 1964 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1964/1965
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 czerwca 1965 r.


Fortes in fide patrum nostrorum
Rok formacyjny 1965/1966


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1965/1966
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 25 września 1965 r.


Ut Verbum Dei revelatum meditantes possideant
Rok formacyjny 1966/1967


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1966/1967
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 czerwca 1967 r.


Eius mysterium Paschale vivant
Rok formacyjny 1967/1968


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1967/1968
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 3 października 1967 r.


Ita Beata Virgo in peregrinatione fidei processit
Rok formacyjny 1968/1969


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1968/1969
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 czerwca 1969 r.


In sui abnegandi spiritu
Rok formacyjny 1969/1970


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1969/1970
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 30 października 1969 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1969/1970
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 22 czerwca 1970 r.


Rememoramini pristinos dies
Rok formacyjny 1970/1971


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1970/1971
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 września 1970 r.


Ad maximam Dei gloriam
Rok formacyjny 1971/1972


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1971/1972
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 września 1971 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1971/1972
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 16 czerwca 1972 r.


Non ministrari sed ministrare
Rok formacyjny 1972/1973


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1972/1973
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 30 września 1972 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1972/1973
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 30 września 1972 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1972/1973
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 czerwca 1973 r.


Semper orare
Rok formacyjny 1973/1974


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1973/1974
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 września 1973 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1973/1974
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 17 października 1973 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1973/1974
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 18 czerwca 1974 r.


Laus Tibi Verbum Dei
Rok formacyjny 1974/1975


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1974/1975
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 17 czerwca 1975 r.


Virtute corroborari in interiorem hominem
Rok formacyjny 1975/1976


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1975/1976
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 30 września 1975 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1975/1976
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 25 czerwca 1976 r.


Testis fidelis
Rok formacyjny 1976/1977


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1976/1977
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 czerwca 1977 r.


Gaude mater Polonia prole foecunda nobili
Rok formacyjny 1977/1978


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1977/1978
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 września 1977 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1977/1978
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 13 października 1977 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1977/1978
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 czerwca 1978 r.


Imitamini Quod tractatis
Rok formacyjny 1978/1979


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1978/1979
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 22 września 1978 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1978/1979
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 12 października 1978 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1978/1979
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 15 czerwca 1979 r.


Christus orat in nobis
Rok formacyjny 1979/1980


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1979/1980
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 16 czerwca 1980 r.


Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba
Rok formacyjny 1980/1981


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1980/1981
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 września 1980 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1980/1981
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 21 października 1980 r.


Praca jest uczestnictwem w dziele Boga
Rok formacyjny 1981/1982


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1981/1982
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 21 października 1981 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1981/1982
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 21 czerwca 1982 r.


Sumienie jest najtajniejszym sanktuarium człowieka, gdzie on sam pod okiem Boga decyduje o własnym losie
Rok formacyjny 1982/1983


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie
roku formacyjnego 1982/1983
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 27 września 1982 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1982/1983
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 15 listopada 1982 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1982/1983
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 16 czerwca 1983 r.


Zbudowani na fundamencie Apostołów
Rok formacyjny 1983/1984


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1983/1984
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 września 1983 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1983/1984
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 20 października 1983 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1983/1984
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 22 czerwca 1984 r.


Pretiosum donum caelibatus
Rok formacyjny 1984/1985


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1984/1985
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 września 1984 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1984/1985
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 11 października 1984 r.


„Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała”.
Dziękczynienie i odpowiedzialność za diecezjalne dziedzictwo
Rok formacyjny 1985/1986


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1985/1986
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 września 1985 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1985/1986
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 18 listopada 1985 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1985/1986
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 21 czerwca 1986 r.


Do końca ich umiłował
Rok formacyjny 1986/1987


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1986/1987
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 25 września 1986 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1986/1987
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 13 października 1986 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1986/1987
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 czerwca 1987 r.


Chrystus, będąc bogaty, stał się ubogi dla nas, aby nas ubóstwem swoim ubogacić
Rok formacyjny 1987/1988


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1987/1988
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 września 1987 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1987/1988
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 29 października 1987 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1987/1988
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 21 czerwca 1988 r.


Proszę was, abyście całe to dziedzictwo duchowe, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
Rok formacyjny 1988/1989


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1988/1989
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 25 października 1988 r.


Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie
Rok formacyjny 1989/1990


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1989/1990
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 września 1989 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1989/1990
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 13 października 1989 r.


 


Indeks osobowy


Indeks postaci biblijnych