W MOCY KRZYŻA Zobacz większe

W MOCY KRZYŻA Kazania pasyjne

Nowy

ks. Alojzy Drożdż

: Książki
: Wielki Post

19,00 zł

Opis

Ksiądz prof. Alojzy Drożdż w centrum swoich pasyjnych rozważań stawia krzyż Chrystusa. Kaznodzieja zachęca do zapatrzenia się w ów znak naszego zbawienia, który objawia nam nieskończone miłosierdzie Boga i zarazem wskazuje drogę – wiodącą poprzez nawrócenie i odwrócenie się od grzechu – do pełni życia w Jezusie Chrystusie. Jednocześnie ukazuje, że rzeczywistości krzyża nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od naszego codziennego życia.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-633-7
rok wydania 2019
ilość stron 148
format A5

Spis treści

Wprowadzenie


CZĘŚĆ PIERWSZA: POD KRZYŻ TWÓJ PÓJDĘ


GETSEMANI
1. Jezus w Ogrodzie Oliwnym
2. Smutek
3. „Modlitwa człowieka smutnego”


ZDRAJCA
1. Naprawdę zdradził
2. Zmarnowana szansa
3. Nie można zdradzić Ewangelii


ARESZTOWANY
1. Jezus wydaje się w ręce nieprzyjaciół
2. I my jesteśmy wydawani w ręce nieprzyjaciół
3. Opuścili Go wszyscy


WROGIE NASTAWIENIE ANNASZA I KAJFASZA
1. Co mogą zrobić wpływowi ludzie?
2. Wyrok dawno wydany
3. Trzeba nam kształtować życzliwe nastawienie


ZAGUBIONY I NAWRÓCONY PIOTR
1. Zaskoczony Piotr
2. Nasze słabe postanowienia i kiepskie obietnice
3. Modlitwa, by nie być człowiekiem chwiejnym


TRAGICZNA KARIERA PIŁATA
1. Jezus przed namiestnikiem
2. Niczego nie możemy uczynić przeciw prawdzie
3. Prawda daje poczucie godności


ZBAWICIEL ODRZUCONY
1. „Oto Człowiek”
2. Jezusa ludzie i dzisiaj odrzucają
3. Jacy jesteśmy, a jakimi chcemy być?


ADORUJEMY KRZYŻ TWÓJ, PANIE
1. Krzyż – znak hańby?
2. W krzyżu cierpienie, w krzyżu miłości nauka
3. W krzyżu zbawienie


MATKA BOŻA BOLESNA
1. Matka i Syn
2. Pieta – wezwanie do heroicznej cierpliwości
3. Pieta – naoczność walki dobra ze złem


CZĘŚĆ DRUGA:JEZUS ZA NAS WYDANY


SAMOTNOŚĆ
1. Samotność Jezusa
2. Ludzka samotność
3. Co wyniesiemy z naszej pasyjnej medytacji?


WROGIE OTOCZENIE
1. Wrogość wobec Jezusa
2. Wrogość ludzi wobec siebie
3. Co wyniesiemy z naszej pasyjnej medytacji?


WYSZYDZONY
1. Jezus postawiony przed sądem
2. Odrzucony Bóg-Człowiek
3. Co wyniesiemyz naszej pasyjnej medytacji?


ŻYĆ W PRAWDZIE
1. Jezus jest Prawdą
2. Człowiek zakłamany
3. Co wyniesiemy z naszej pasyjnej medytacji?


WYBÓR NIEWŁAŚCIWEGO CZŁOWIEKA
1. Niewinnego nie wybiorą
2. Tragiczne wybory
3. Co wyniesiemy z naszej pasyjnej medytacji?


KOBIETY NA DRODZE CIERPIĄCEGO JEZUSA
1. Nacierpiałam się z Jego powodu
2. Płaczące dziś kobiety
3. Co wyniesiemy z naszej pasyjnej medytacji?


WYKONAŁO SIĘ
1. „I skłoniwszy głowę, oddał ducha”
2. Zbawienie wciąż otwarte – ale czy będzie moim udziałem?
3. Co wyniesiemy z naszej pasyjnej medytacji?


UKRZYŻOWANY
1. Jezus przez oprawców przybity do krzyża
2. Krzyż Chrystusa jest streszczeniem chrześcijaństwa
3. Co wyniesiemy z naszej pasyjnej medytacji?