REFORMA PROCESOWA PAPIEŻA FRANCISZKA – PIERWSZE DOŚWIADCZENIE Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku. VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe

Nowy

ks. Tomasz Rozkrut (red.)

: Książki

22,00 zł

Opis

Publikacja zawiera materiały z VIII Ogólnopolskiego Forum Sądowego, które odbyło się w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku. Tematem spotkania były pierwsze doświadczenia po wprowadzonej w 2015 roku reformie procesowej papieża Franciszka, która doprowadziła do uproszczenia procedur i skrócenia procesu w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Uczestnicy forum, wśród których znaleźli się pracownicy sądów kościelnych, prawnicy i naukowcy, rozmawiali o tym, jak reforma ta funkcjonuje w praktyce sądownictwa kościelnego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-599-6
rok wydania 2018
ilość stron 194
format A5

Spis treści

Wprowadzenie


Program VIII Forum


Powitanie 


Bp Ryszard Kasyna
Słowo wprowadzające, VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe w Gródku, 12 czerwca 2017 r.


Ks. Grzegorz Erlebach
Niektóre aspekty apelacji w procesie zwyczajnym o nieważność małżeństwa w świetle motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus


Ks. Henryk Stawniak
Okoliczności uzasadniające proces małżeński przed biskupem: brak wiary, krótki czas pożycia, aborcja, pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej (MIDI, art. 14 § 1)


Ks. Piotr Majer
Okoliczności uzasadniające proces małżeński przed biskupem: podstępne zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej, potomstwa z wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności; zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu małżeńskiemu lub wynikającej z nieoczekiwanej ciąży kobiety; użycie przemocy fizycznej w celu wymuszenia konsensu; brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją medyczną (MIDI, art. 14 § 1)


Ks. Ryszard Sztychmiler
Dynamiczna posługa adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim


Adam Bartczak
Dynamiczna posługa obrońcy węzła małżeńskiego w zreformowanym procesie małżeńskim


Marta Greszata-Telusiewicz
Badanie przedprocesowe, czyli duszpasterskie. Rola i znaczenie dla sprawnego procesu małżeńskiego (MIDI, art. 2-5)


Ks. Tomasz Rozkrut
Dowód z nowych technologii komunikacji we współczesnym procesie małżeńskim


Ks. Władysław Kostrzewa
Kazanie „Wy jesteście solą ziemi” (Mk 5,13)


Dodatek (ks. Tomasz Rozkrut)


1. „Inter munera”. List okólny Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej na temat aktywności sądownictwa Kościoła z dnia 30 lipca 2016 r. (komentarz praktyczny)


2. Wybrane oraz praktyczne uwagi odnoszące się do zreformowanego przez papieża Franciszka procesu dotyczącego orzeczenia nieważności małżeństwa (w szczególności w przedmiocie procesu biskupiego)