„Pozwól mojemu miłosierdziu działać w tobie” (Dz. 1486) Materiały formacyjne dla kół koronkowych

Nowy

s. Marietta-Elżbieta Kruszewska ZSJM (red.)

: Książki

24,00 zł

Opis

Koła koronkowe są cieszącą się coraz większą „popularnością” inicjatywą Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Poprzez codzienne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego członkowie kół odpowiadają na zaproszenie Pana Jezusa, kierowane do każdego z nas za pośrednictwem św. s. Faustyny: „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. […] Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 687, 1731).

Książka, będąca swoistym kompendium wiedzy na temat kultu miłosierdzia Bożego, powstała przede wszystkim z myślą o osobach prowadzących spotkania formacyjne dla członków kół w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli). Sięgnąć po nią może jednak każdy, kto nosi w sobie szczere pragnienie, by niezgłębione miłosierdzie Boga rozlewało się na cały świat. Najpierw trzeba bowiem pozwolić temu miłosierdziu – poprzez jego poznawanie i rozważanie – działać w nas.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-594-1
rok wydania 2018
ilość stron 252
format A5

Produkty powiązane

Spis treści

Wstęp
Zasady działania kół koronkowych


I. Miłosierdzie w Biblii
1. Znaczenie i pochodzenie terminu miłosierdzie
2. Miłosierdzie Boga, które objawia się w Starym Testamencie
3. Miłosierdzie Boga objawione w Nowym Testamencie


II. Życie i misja świętej siostry Faustyny
1. Powołanie
2. Wstąpienie do zgromadzenia i pierwsze lata w klasztorze
3. Życie zakonne
4. Doświadczenia duchowe
5. Jezus, o którym pisze święta Faustyna
6. Objawienia Jezusa – obraz
7. Objawienia Jezusa – święto Miłosierdzia Bożego
8. Objawienia Jezusa – koronka do Miłosierdzia Bożego
9. Objawienia Jezusa – godzina miłosierdzia i modlitwy podyktowane przez Jezusa
10. Objawienia Maryi
11. Objawienia aniołów
12. Objawienia świętych


III. Z Dzienniczka siostry Faustyny
1. Powstanie Dzienniczka
2. Ufność według Jezusa
3. Ufność według siostry Faustyny
4. Modlitwa
5. Miłość bliźniego
6. Pokora
7. Milczenie i cichość
8. Cierpliwość
9. Radość
10. Cierpienie według Jezusa
11. Cierpienie w życiu duchowym
12. Cierpienie w codziennych doświadczeniach
13. Praca
14. Życie wieczne
15. Boże Narodzenie


IV. Życie i misja błogosławionego księdza Michała Sopoćki
1. Życie i posługa
2. Pomocnik siostry Faustyny


V. Miłosierdzie Boże w pismach księdza Michała Sopoćki
1. Czym jest miłosierdzie Boże?
2. Miłosierdzie Boga Ojca
3. Miłosierdzie Boga Ojca w darze Jego Syna
4. Miłosierdzie Syna Bożego
5. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego nauczaniu, nakazach i rozmowach z ludźmi
6. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego pouczeniach, zapowiedziach i sposobie nauczania
7. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego czynach
8. Miłosierdzie Syna Bożego względem ludzi
9. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego męce i śmierci – od Wieczernika po pałac Piłata
10. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego męce i śmierci – od pretorium Piłata po Golgotę
11. Miłosierdzie Syna Bożego w Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu
12. Miłosierdzie Ducha Świętego


VI. Kult Bożego miłosierdzia
1. Powstanie obrazu Jezusa Miłosiernego
2. Pierwsze publiczne wystawienie obrazu
3. Początki publicznego kultu wizerunku
4. Dalsze dzieje wizerunku
5. Poprawność wizerunku przeznaczonego do kultu
6. Teologiczne znaczenie obrazu
7. Trudności z namalowaniem obrazu i obietnice związane z kultem wizerunku
8. Motywy ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego
9. Obietnice związane ze świętem Miłosierdzia
10. Historia kultu miłosierdzia Bożego – pierwsze starania o ustanowienie nowego święta
11. Historii kultu miłosierdzia Bożego ciąg dalszy
12. Teologiczne uzasadnienie kultu


VII. Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
1. Objawienia dotyczące nowego zgromadzenia
2. Ostateczne rozeznanie woli Bożej
3. Pierwsza wspólnota sióstr
4. Dalszy rozwój zgromadzenia


VIII. Miłosierdzie Boże w nauczaniu świętego Jana Pawła II
1. Miłosierdzie Boga Ojca
2. Miłosierdzie Syna Bożego i Ducha Świętego
3. Miłosierdzie ludzkie


Zakończenie
Statut kół koronkowych