ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA O KAPŁAŃSTWIE" Zobacz większe

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA O KAPŁAŃSTWIE"

Nowy

ks. Adam Kokoszka

: Książki

36,00 zł

Opis

Kazania o kapłaństwie to kolejna już część serii wydawniczej poświęconej dorobkowi kaznodziejskiemu arcybiskupa Jerzego Ablewicza (obok Kazań maryjnych i Kazań o świętych i błogosławionych). Jak zauważa w przedmowie do niniejszego tomu Biskup Tarnowski Andrzej Jeż (sam wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa Jerzego), kazania te „płynęły obficie z ust i serca pasterza, który […] szczerze umiłował kapłaństwo, głęboko wierzył w jego niepojętą moc i na co dzień oddychał jego siłą i pięknem”.

Niniejsza publikacja skierowana jest nie tylko do kapłanów wyświęconych przez długoletniego pasterza diecezji tarnowskiej (którzy dzięki niej będą mogli powrócić pamięcią do dnia swoich święceń). Dzięki lekturze Kazań o kapłaństwie każdy bowiem – czy to duchowny, czy świecki – odnajdzie przykład ofiarnej służby Kościołowi, jaki pozostawił nam arcybiskup Ablewicz.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-600-9
rok wydania 2018
ilość stron 436
format A5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego
Wprowadzenie

ŚWIĘCENIA BISKUPIE
WPROWADZENIE DO LITURGII
Tarnów, katedra, święcenia biskupie
ks. dr. Piotra Bednarczyka, 21 kwietnia 1968 r.
WEŹ EWANGELIĘ
Nowy Sącz, kolegiata, święcenia biskupie
ks. mgr. Józefa Gucwy, 26 stycznia 1969 r.
WPROWADZENIE DO LITURGII
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia biskupie
ks. dr. Władysława Bobowskiego, 2 lutego 1975 r.
BISKUP JEST STRÓŻEM ŚWIATŁA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia biskupie
ks. dr. Władysława Bobowskiego, 2 lutego 1975 r.

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU
STAĆ ZAWSZE PO STRONIE DOBREGO PASTERZA
Tarnów, katedra, święcenia prezbiteratu,
27 maja 1965 r.
DUCH ŚWIĘTY ODMŁADZA KOŚCIÓŁ PRZEZ KAPŁANÓW
Tarnów, katedra, święcenia prezbiteratu,
29 maja 1966 r.
KAPŁAŃSTWO SAKRAMENTEM ODPOWIEDZIALNOŚCI
Tarnów, katedra, święcenia prezbiteratu,
4 czerwca 1967 r.
KAPŁAN DZIEŁEM DUCHA ŚWIĘTEGO ODNAWIAJĄCYM
OBLICZE ZIEMI
Tarnów, katedra, święcenia prezbiteratu,
2 czerwca 1968 r.
BUDOWAĆ KAPŁAŃSTWO NA KAMIENIU WĘGIELNYM,
KTÓRYM JEST JEZUS CHRYSTUS
Sędziszów Małopolski, klasztor Ojców Kapucynów,
święcenia prezbiteratu, 20 kwietnia 1968 r.
JESTEŚCIE LISTEM CHRYSTUSOWYM
Tarnów, katedra, święcenia prezbiteratu, 25 maja 1969 r.
KAPŁAŃSKA INKARNACJA
Tarnów, katedra, święcenia prezbiteratu,
31 maja 1970 r.
CUD CHRYSTUSOWEGO KAPŁAŃSTWA
Tarnów, katedra, święcenia prezbiteratu,
30 maja 1971 r.
KAPŁAN DZIEŁEM TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
28 maja 1972 r.
WYTRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ I BĄDŹCIE WDZIĘCZNI
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
27 maja 1973 r.
WŁĄCZENI W PLAN NISZCZENIA GRZECHU
I ZBAWIENIA LUDZI
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
2 czerwca 1974 r.
BYĆ KAPŁANEM TO MIEĆ ZMYSŁ CHRYSTUSA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
1 czerwca 1975 r.
KOŚCIÓŁ OCZEKUJE OD WAS OGNIA ODWAGI
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
6 czerwca 1976 r.
PRZEZNACZENI DO SŁUŻBY OŁTARZOWI
Tuchów, święcenia prezbiteratu, 17 czerwca 1976 r.
WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEZ WŁOŻENIE
RĄK BISKUPICH
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
29 maja 1977 r.
KAPŁAŃSTWO JEST PODĄŻANIEM „W PROCESJI”
ZA CHRYSTUSEM RAZEM Z WIERNYMI
Tuchów, klasztor Ojców Redemptorystów,
święcenia prezbiteratu, 28 maja 1978 r.  
NIECH UWAŻAJĄ WAS LUDZIE ZA SZAFARZY
TAJEMNIC BOŻYCH
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
28 maja 1978 r.
BĄDŹCIE WIERNYMI SZAFARZAMI TAJEMNIC BOŻYCH
Nowy Sącz, klasztor Księży Jezuitów,
święcenia prezbiteratu, 29 czerwca 1978 r.  
BĘDZIECIE ŚWIADKAMI NIEBA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
24 maja 1979 r.
BĘDZIECIE ŚWIADKAMI CHRYSTUSA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
25 maja 1980 r.
BYĆ KAPŁANEM – ŻERTWĄ OFIARNĄ
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
31 maja 1981 r.
KAPŁAŃSTWO NAJSZCZĘŚLIWSZYM LOSEM
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
23 maja 1982 r.
SPOCZNIE NA WAS TCHNIENIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
22 maja 1983 r.
KAPŁAŃSTWO SAKRAMENTEM OJCOSTWA DUCHOWEGO
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
27 maja 1984 r.
WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA PRAGNIENIEM KAPŁANÓW
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
26 maja 1985 r.
GODZINA MIŁOSIERDZIA W ŻYCIU KAPŁANA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
25 maja 1986 r.
DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
24 maja 1987 r.
KAPŁAŃSTWO SAKRAMENTEM CZYNU CHRYSTUSA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
12 czerwca 1988 r.
DŁUŻNICY BOGA I LUDZI
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia prezbiteratu,
4 czerwca 1989 r.

ŚWIĘCENIA DIAKONATU
DIAKONAT TO SŁUŻBA WIERZE W SOBIE I DRUGICH
Sędziszów Małopolski, klasztor Ojców Kapucynów,
święcenia diakonatu, 23 grudnia 1967 r.
DIAKONAT TO KONSEKRACJA NA SŁUŻBĘ BOGU I LUDZIOM
Tuchów, klasztor Ojców Redemptorystów,
święcenia diakonatu, 26 maja 1969 r.
DIAKONAT TO SŁUŻBA LITURGII, SŁOWU BOŻEMU
I CZYNNEJ MIŁOŚCI
Tarnów, katedra, święcenia diakonatu, 14 marca 1970 r.
NA WZÓR ŚW. JÓZEFA BĄDŹCIE DIAKONAMI JEZUSA
I MARYI, KOŚCIOŁA I CAŁEJ RODZINY LUDZKIEJ
Tarnów, katedra, święcenia diakonatu, 18 marca 1972 r.
DIAKON TO SŁUGA KOŚCIOŁA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
8 kwietnia 1973 r.
DIAKONAT ZNAKIEM PRZYJAŹNI CHRYSTUSOWEJ
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
31 marca 1974 r.
WEZWANI DO WIERNOŚCI AŻ DO ŚMIERCI
Tuchów, klasztor Ojców Redemptorystów,
święcenia diakonatu, 19 marca 1976 r.
BĄDŹ WIERNY AŻ DO ŚMIERCI NA WZÓR ŚW. JÓZEFA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
4 kwietnia 1976 r.
BYĆ DIAKONEM ZNACZY SŁUŻYĆ W DUCHU SŁUGI JAHWE
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
27 marca 1977 r.
DIAKON SŁUŻY BOGU I LUDZIOM PRZEZ EWANGELIĘ,
CELIBAT I BREWIARZ
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
12 marca 1978 r.
DIAKONAT UCZESTNICTWEM W KRÓLEWSKIEJ
GODNOŚCI CHRYSTUSA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
1 kwietnia 1979 r.
WYBIERAJCIE: SZCZĘŚCIE ALBO NIESZCZĘŚCIE,
ŻYCIE ALBO ŚMIERĆ
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
23 marca 1980 r.
DIAKONAT WPROWADZA W STAN DUCHOWNY
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
5 kwietnia 1981 r.
DIAKONAT TO ODPOWIEDŹ DAWANA BOGU CZYSTOŚCIĄ
I MODLITWĄ NA WZÓR MARYI
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
28 marca 1982 r.
DIAKONIA W DUCHU CHARYZMATÓW ŚW. JÓZEFA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
20 marca 1983 r.
SAKRAMENT POMOCNIKÓW BOGA I LUDZI
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
8 kwietnia 1984 r.
DIAKONI SŁUŻĄ TYM, KTÓRZY CHCĄ ZOBACZYĆ JEZUSA
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
24 marca 1985 r.
DIAKONAT DZIEŁEM TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
22 grudnia 1985 r.
ŁASKA I ZOBOWIĄZANIA ŚWIĘCEŃ DIAKONATU
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
21 grudnia 1986 r.
TAJEMNICA WŁOŻENIA BISKUPICH RĄK
Tarnów, bazylika katedralna, święcenia diakonatu,
20 grudnia 1987 r.

ŚWIĘCENIA SUBDIAKONATU
GÓRA WYSOKA CELIBATU KAPŁAŃSKIEGO
Tarnów, katedra, święcenia subdiakonatu,
19 lutego 1967 r.
NIECH BREWIARZ BĘDZIE WASZĄ RADOŚCIĄ
Tarnów, katedra, święcenia subdiakonatu,
25 lutego 1968 r.
MIŁOŚĆ BOGA RACJĄ CELIBATU KAPŁAŃSKIEGO
Tarnów, katedra, święcenia subdiakonatu,
15 lutego 1970 r.
ŻYCIE W BLASKU DZIEWICZEJ CZYSTOŚCI
Tuchów, klasztor Ojców Redemptorystów,
święcenia subdiakonatu, 2 lutego 1971 r.
CELIBAT KAPŁAŃSKI „DLA CHRYSTUSA I EWANGELII”
Tarnów, katedra, święcenia subdiakonatu,
20 lutego 1972 r.

ŚWIĘCENIA NIŻSZE
ŚWIĘCENIA NIŻSZE I TONSURA DROGĄ
DO OGLĄDANIA JEZUSA W KAPŁAŃSTWIE
Tarnów, Wyższe Seminarium Duchowne,
święcenia niższe i tonsura, 6 kwietnia 1968 r.

Indeks osobowy
Indeks postaci biblijnych