KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Informator 2018 Zobacz większe

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Informator 2018 Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Nowy

ks. Paweł Rytel-Andrianik (red.)

: Książki

28,00 zł

Opis

Publikacja zawiera komplet informacji na temat funkcjonowania wszystkich najważniejszych instytucji kościelnych w Watykanie i Polsce. Stan z dnia 28 lutego 2018 r.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-5675
rok wydania 2018
ilość stron 268
format 132x216 mm

Spis treści

STOLICA APOSTOLSKA
Ojciec Święty
Kuria Rzymska
Biskupi polscy pracujący w Watykanie
Nuncjatura Apostolska w Polsce
Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Europejskie kolegia biskupów
Instytucje polskie za granicą
Polskie Misje Katolickie i duszpasterstwo polskie


KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
Rys historyczny i główne zadania
Prezydium
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Prymas Polski
Rada Stała
Rada Biskupów Diecezjalnych
Kardynałowie, arcybiskupi, biskupi
Biskupi – biogramy i funkcje
Biskupi diecezjalni, pomocniczy, seniorzy
Zestawienia statystyczne dotyczące Konferencji Episkopatu Polski
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski
Gremia statutowe Konferencji Episkopatu Polski
– Komisje, Rady, Zespoły
– Delegaci, asystenci i duszpasterze krajowi
Inne gremia i instytucje


PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY KOŚCIOŁA W POLSCE
Diecezje
Inne


STATYSTYKA KOŚCIOŁA W POLSCE
Praktyki religijne


KALENDARIUM 2018
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
Kalendarium czynności Konferencji Episkopatu Polski
Jubileusze biskupie
Inicjatywy Kościoła powszechnego
Inicjatywy duszpasterskie uzgodnione z KEP
Papieskie intencje modlitw


INDEKS OSOBOWY


SPIS INSTYTUCJI