„O POLSKĘ WOLNĄ  I DEMOKRATYCZNĄ”. IDEOWO-PROGRAMOWE OBLICZE SZARYCH SZEREGÓW W KRAKOWIE 1939-1945 Zobacz większe

„O POLSKĘ WOLNĄ I DEMOKRATYCZNĄ”. IDEOWO-PROGRAMOWE OBLICZE SZARYCH SZEREGÓW W KRAKOWIE 1939-1945 Publicystyka prasowa konspiracji harcerskiej

Nowy

Ewa Fogelzang-Adler

: Książki

39,00 zł

Opis

Prasa krakowskich Szarych Szeregów pełniła wiele funkcji: informowała o bieżących wydarzeniach, prezentowała godne naśladowania zachowania i postawy, wskazywała zadania młodzieży w czasie okupacji i przybliżała jej rolę w przyszłej Polsce, przedstawiała wizję wyzwolonej ojczyzny.

Niniejszy zbiór składa się ze 152 krótszych lub dłuższych artykułów opublikowanych na łamach najbardziej interesujących pism krakowskich Szarych Szeregów z lat 1939-1945.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-563-7
rok wydania 2017
ilość stron 330
format B5

Spis treści

Wstęp


Z krakowskiej prasy Szarych Szeregów (1939-1945)
I. Działania wojenne, wydarzenia międzynarodowe, władze polskie na emigracji i w kraju
1. Sprawy polskie, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 25-31 października 1940 (Rok II), nr 47, s. 9-10
2. Zapomniani bojownicy, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 30 lipca 1942 (Rok IV), nr 27-28 (125-126), s. 3-4
3. Polska na emigracji, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 30 lipca 1942 (Rok IV), nr 27-28 (125-126), s. 8
4. Zagranica, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 1 października 1942 (Rok IV), nr 37 (135), s. 4
5. Głosy prasy, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 18 lipca 1943 (Rok V), nr 29 (173), s. 3
6. Orędzie Churchilla do Narodu Polskiego, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 18 lipca 1943 (Rok V), nr 29 (173), s. 3
7. Z wydarzeń. Na zakończenie roku, „Watra” z 25 grudnia 1943 (Rok I), nr 12, s. 8-9
8. Polska a pakt sowiecko-czeski, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 9 stycznia 1944 (Rok VI), nr 2 (198), s. 1-3
9. Sprawy polskie, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 9 stycznia 1944 (Rok VI), nr 2 (198), s. 5-6
10. Komunikat o utworzeniu Rady Jedności Narodowej, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 23 stycznia 1944 (Rok VI), nr 4 (200), s. 2
11. Kronika tygodnia, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 23 stycznia 1944 (Rok VI), nr 4 (200), s. 3
12. Konflikt Polsko-Sowiecki, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 23 stycznia 1944 (Rok VI), nr 4 (200), s. 5
13. Nakazy chwili, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 24 stycznia 1944 (Rok VI), nr 4, s. 2-3
14. Sprawy polskie na Obczyźnie, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 24 stycznia 1944 (Rok VI), nr 4, s. 4-5
15. Dookoła prac Rządu, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 24 stycznia 1944 (Rok VI), nr 4, s. 5
16. Przegląd polityczny, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 24 stycznia 1944 (Rok VI), nr 4, s. 6
17. Depesza z Kraju do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 31 stycznia 1944 (Rok VI), nr 5, s. 1-2
18. Nakazy chwili, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 31 stycznia 1944 (Rok VI), nr 5, s. 2
19. Sprawy polskie na Obczyźnie, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 31 stycznia 1944 (Rok VI), nr 5, s. 4
20. Przegląd polityczny, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 31 stycznia 1944 (Rok VI), nr 5, s. 5
21. Z wydarzeń. Po mowie Churchilla, „Watra” z 4 marca 1944 (Rok II), nr 5 (17), s. 4-5
22. Nakazy chwili…, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 12 marca 1944 (Rok VI), nr 11, s. 3
23. Sprawy polskie na Obczyźnie, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 12 marca 1944 (Rok VI), nr 11, s. 5
24. Na Obczyźnie, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 19 marca 1944 (Rok VI), nr 12, s. 5
25. Rząd polski w Londynie, „Na tropie” z 25 marca 1944 (Rok I), nr 6, s. 1-2
26. Z wydarzeń. Kłopoty Rzeszy, „Watra” z 25 marca 1944 (Rok II), nr 8 (20), s. 8
27. Czy wiesz, że:, „Na tropie” z 10 kwietnia 1944 (Rok I), nr 7, s. 5
28. Zapamiętaj. Władze Rzeczypospolitej, „Na tropie” z 25 kwietnia 1944 (Rok I), nr 8, s. 2
29. Inwazja…, „Na tropie” z 10 czerwca 1944 (Rok I), nr 11, s. 1


II. Wizerunek i działalność okupantów
1. Wśród nocy, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 25-31 października 1940 (Rok II), nr 47, s. 1
2. Z propagandy… niedostatecznie!, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 30 lipca 1942 (Rok IV), nr 27-28 (125-126), s. 4-5
3. Z kraju, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 1 października 1942 (Rok IV), nr 37 (135), s. 5
4. Z pola walki cywilnej, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 1 października 1942 (Rok IV), nr 37 (135), s. 5
5. Z pola walki, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 18 lipca 1943 (Rok V), nr 29 (173), s. 6-7
6. Co słychać w kraju?, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 18 lipca 1943 (Rok V), nr 29 (173), s. 7-9
7. Jak gestapo „likwiduje” komunistów, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 18 lipca 1943 (Rok V), nr 29 (173), s. 9
8. Małopolska, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 18 lipca 1943 (Rok V), nr 29 (173), s. 10
9. Na tropach Smętka. IV. Dzwon na alarm, „Watra” z 25 grudnia 1943 (Rok I), nr 12, s. 22-23
10. Ewangelia Pan-Germanii, „Watra” z 22 stycznia 1944 (Rok II), nr 2 (14), s. 19
11. Wróg, „Watra” z 19 lutego 1944 (Rok II), nr 4 (16), s. 1-2
12. Niemiecka ekspansja ludnościowa w świetle cyfr, „Watra” z 4 marca 1944 (Rok II), nr 5 (17), s. 9-11
13. Z kraju…, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 12 marca 1944 (Rok VI), nr 11, s. 3-5
14. Na ziemiach polskich…, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 19 marca 1944 (Rok VI), nr 12, s. 4-5
15. Jak zachowują się bolszewicy?, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 23 kwietnia 1944 (Rok VI), nr 14 (213), s. 4
16. Łgarstwa, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 23 kwietnia 1944 (Rok VI), nr 14 (213), s. 5
17. Na czasie. Złośliwy artykuł dra Goebbelsa, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 23 kwietnia 1944 (Rok VI), nr 14 (213), s. 5
18. Na czasie. Czy Kraków będzie bombardowany, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 23 kwietnia 1944 (Rok VI), nr 14 (213), s. 5


III. Pożądane i naganne postawy Polaków
1. Ostrożność, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 11-18 października 1940 (Rok II), nr 45, s. 1
2. Nakazy dnia, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 11-18 października 1940 (Rok II), nr 45, s. 1
3. Prosty sposób, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 25-31 października 1940 (Rok II), nr 47, s. 1
4. Nakazy dnia, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 25-31 października 1940 (Rok II), nr 47, s. 1-2
5. Nakazy chwili, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 30 lipca 1942 (Rok IV), nr 27-28 (125-126), s. 5
6. Z pola walki cywilnej, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 30 lipca 1942 (Rok IV), nr 27-28 (125-126), s. 5
7. Z wydarzeń, „Watra” z lipca 1943 (Rok I), nr 2, s. 6-7
8. Gotenhafen to Polska Gdynia, „Watra” z 30 października 1943 (Rok I), nr 8, s. 14-15
9. Jak zachować się na ulicy, „Watra” z 30 października 1943 (Rok I), nr 8, s. 17
10. „Dark and Bloody Grounds”, „Czuwaj” z 15 listopada 1943 (Rok I), nr 1, s. 5-6
11. Nie chcemy za darmo, „Watra” z 27 listopada 1943 (Rok I), nr 10, s. 1
12. Dywersja, terror i defetyzm, „Watra” z 11 grudnia 1943 (Rok I), nr 11, s. 3-4
13. Realizujemy idee (I). Droga wzwyż, „Watra” z 25 grudnia 1943 (Rok I), nr 12, s. 4-6
14. Nowy rok, „Watra” z 8 stycznia 1944 (Rok II), nr 1 (13), s. 1-2
15. (M.B.I.) Terror psychiczny, „Watra” z 8 stycznia 1944 (Rok II), nr 1 (13), s. 18
16. (M.B.I.) Krew i… zabawy, „Watra” z 8 stycznia 1944 (Rok II), nr 1 (13), s. 18-19
17. Do czego dąży propaganda sowiecka, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 9 stycznia 1944, nr 2 (198), s. 1
18. Na posterunku. Polityka silnych nerwów, „Watra” z 5 lutego 1944 (Rok II), nr 3 (15), s. 5
19. Ostatki, „Na tropie” z 25 lutego 1944 (Rok I), nr 4, s. 3-4
20. Czyżby nie było już Polaków?, „Na tropie” z 25 lutego 1944 (Rok I), nr 4, s. 4-5
21. Z frontu walki podziemnej. Jak to było w Biłgoraju, „Watra” z 4 marca 1944 (Rok II), nr 5 (17), s. 13
22. Do Narodu Polskiego!!!, „Na tropie” z 10 marca 1944 (Rok I), nr 5, s. 2
23. Stół dyskusyjny. Nadświnizm, „Watra” z 18 marca 1944 (Rok II), nr 7 (19), s. 3
24. Szkoła na ulicy, „Watra” z 22 kwietnia 1944 (Rok II), nr 12 (24), s. 1-2
25. [Bez tytułu], „Na tropie” z 10 czerwca 1944 (Rok I), nr 11, s. 3
26. [Bez tytułu], „Na tropie” z 10 czerwca 1944 (Rok I), nr 11, s. 5


IV. Sprawy młodzieży – obowiązki i zadania
1. Twarzą w twarz, „Watra” z czerwca 1943 (Rok I), nr 1, s. 2
2. Stół dyskusyjny. Lisi kłus, „Watra” z lipca 1943 (Rok I), nr 2, s. 3-4
3. Na posterunku. Mówię o Julku, „Watra” z lipca 1943 (Rok I), nr 2, s. 10
4. Cześć Panu Brzuchowi, „Watra” z 21 sierpnia 1943 (Rok I), nr 3, s. 5-7
5. Młodzież a przyszła Polska, „Watra” z 21 sierpnia 1943 (Rok I), nr 3, s. 8-9
6. Nasze dwa fronty, „Watra” z 4 września 1943 (Rok I), nr 4, s. 7-8
7. Robaki z ul. Jagiellońskiej (w sprawie tzw. „polskich” imprez teatralnych w Krakowie), „Watra” z 4 września 1943 (Rok I), nr 4, s. 11-12
8. W naszym świecie. Odezwa do polskiej młodzieży, „Watra” z 4 września 1943 (Rok I), nr 4, s. 12-14
9. Nowy rok szkolny, „Watra” z 4 września 1943 (Rok I), nr 4, s. 15-16
10. W naszym świecie. Pracujemy, „Watra” z 18 września 1943 (Rok I), nr 5, s. 7
11. W ucieczce przed dawnymi błędami, „Watra” z 2 października 1943 (Rok I), nr 6, s. 6-7
12. Prawdziwe kłamstwo, „Watra” z 16 października 1943 (Rok I), nr 7, s. 1-2
13. Młodzież Polska, „Watra” z 30 października 1943 (Rok I), nr 8, s. 2-3
14. Idziemy do kina?..., „Watra” z 13 listopada 1943 (Rok I), nr 9, s. 11-12
15. Z frontu Polski Podziemnej, „Watra” z 13 listopada 1943 (Rok I), nr 9, s. 17-18
16. Bogu i Polsce, „Czuwaj” z 15 listopada 1943 (Rok I), nr 1, s. 1
17. O nowy styl, „Czuwaj” z 15 listopada 1943 (Rok I), nr 1, s. 3-4
18. W podziemiu i na powierzchni – szkice i reportaże. „Bekanntmachung – Obwieszczenie”, „Czuwaj” z 15 listopada 1943 (Rok I), nr 1, s. 7-8
19. Przegląd prasy, „Czuwaj” z 15 listopada 1943 (Rok I), nr 1, s. 8-9
20. Wyznanie…, „Czuwaj” z 15 listopada 1943 (Rok I), nr 1, s. 10
21. Stół dyskusyjny. Ciągle dwa fronty, „Watra” z 27 listopada 1943 (Rok I), nr 10, s. 2-3
22. Po manifeście, „Watra” z 11 grudnia 1943 (Rok I), nr 11, s. 1-2
23. W sprawie zasadniczej, „Watra” z 11 grudnia 1943 (Rok I), nr 11, s. 4
24. O nasz program, „Watra” z 8 stycznia 1944 (Rok II), nr 1 (13), s. 8-9
25. Z młodej myśli. Sztafeta pokoleń, „Watra” z 22 stycznia 1944 (Rok II), nr 2 (14), s. 10-11
26. Minął rok 1943, „Na tropie” z 25 stycznia 1944 (Rok I), nr 2, s. 1-2
27. Przyrzeczenie, „Na tropie” z 25 stycznia 1944 (Rok I), nr 2, s. 3-4
28. Choinka w lesie, „Na tropie” z 10 lutego 1944 (Rok I), nr 3, s. 4
29. Stół dyskusyjny. W poszukiwaniu prawdy, „Watra” z 5 lutego 1944 (Rok II), nr 3 (15), s. 3-4
30. Z młodej myśli. Odrodzenie przez młodzież, „Watra” z 5 lutego 1944 (Rok II), nr 3 (15), s. 8-9
31. [Bez tytułu], „Na tropie” z 25 lutego 1944 (Rok I), nr 4, s. 1-2
32. Defilada, „Na tropie” z 25 lutego 1944 (Rok I), nr 4, s. 4
33. Tajemnice zastępowych. Przy ognisku, „Na tropie” z 25 lutego 1944 (Rok I), nr 4, s. 7-8
34. Z młodej myśli. Rewolucja młodych, „Watra” z 4 marca 1944 (Rok II), nr 5 (17), s. 11-12
35. Młodzież a państwo, „Na tropie” z 10 marca 1944 (Rok I), nr 5, s. 1-2
36. Tajemnice zastępowych. Rycerska postawa!!!, „Na tropie” z 10 marca 1944 (Rok I), nr 5, s. 7
37. Zawieszenie broni, „Watra” z 11 marca 1944 (Rok II), nr 6 (18), s. 1-2
38. Święta za pasem!!!, „Na tropie” z 25 marca 1944 (Rok I), nr 6, s. 2
39. Zdrowie!!!, „Na tropie” z 25 marca 1944 (Rok I), nr 6, s. 4
40. Nasze drogi, „Watra” z 25 marca 1944 (Rok II), nr 8 (20), s. 1
41. Uwagi, „Watra” z 25 marca 1944 (Rok II), nr 8 (20), s. 3-5
42. Apel, „Watra” z 25 marca 1944 (Rok II), nr 8 (20), s. 5-6
43. Zmiana zwrotnic, „Watra” z 8 kwietnia 1944 (Rok II), nr 10 (22), s. 2-3
44. Zmartwychwstanie, „Na tropie” z 10 kwietnia 1944 (Rok I), nr 7, s. 2
45. Nie obniżajmy poziomu!, „Na tropie” z 25 kwietnia 1944 (Rok I), nr 8, s. 3-4
46. Ciągle naprzód..., „Na tropie” z 10 czerwca 1944 (Rok I), nr 11, s. 2
47. Wspomnienie, „Na tropie” z 10 czerwca 1944 (Rok I), nr 11, s. 4-5
48. Pracujemy dla Idei, „Na tropie” z 25 czerwca 1944 (Rok I), nr 12, s. 1-2
49. Dbajmy o czystość języka, „Na tropie” z 25 czerwca 1944 (Rok I), nr 12, s. 7-8


V. Powojenna Polska – granice, ustrój, oświata, kultura
1. Zaczniemy od przyczyny, „Watra” z 21 sierpnia 1943 (Rok I), nr 3, s. 1-2
2. Lektura. Na temat ruchu regionalnego, który był… (dalszy ciąg do art. „Wskazania” Orkana), „Watra” z 21 sierpnia 1943 (Rok I), nr 3, s. 13
3. Bardzo ciekawa Ojczyzna, „Watra” z 4 września 1943 (Rok I), nr 4, s. 1-2
4. Oprawiamy Polskę w ramy, „Watra” z 18 września 1943 (Rok I), nr 5, s. 1-2
5. Czem żyjemy, „Przegląd Polski. Tygodnik” z 1 października 1942 (Rok IV), nr 37 (135), s. 1-2
6. Zwyciężę na tej ziemi, „Watra” z 2 października 1943 (Rok I), nr 6, s. 1-2
7. My i Bałtyk, „Watra” z 30 października 1943 (Rok I), nr 8, s. 14
8. Na wrocławskiej fali (Korespondencja własna „Watry”), „Watra” z 13 listopada 1943 (Rok I), nr 9, s. 6-8
9. Na drogach sztuki II. Sól życia (ciąg dalszy), „Watra” z 27 listopada 1943 (Rok I), nr 10, s. 8-9
10. Granice, „Watra” z 22 stycznia 1944 (Rok II), nr 2 (14), s. 1-3
11. Poznajemy Polskę. Na zachodzie wschodzi Polska, „Watra” z 22 stycznia 1944 (Rok II), nr 2 (14), s. 19-22
12. Nasze Pomorze, „Na tropie” z 10 lutego 1944 (Rok I), nr 3, s. 3-4
13. Tak zwane małe narody, „Watra” z 5 lutego 1944 (Rok II), nr 3 (15), s. 1-2
14. Z rozważań ustrojowych (I.), „Watra” z 5 lutego 1944 (Rok II), nr 3 (15), s. 5-6
15. „Nie ma Wielkiej Polski bez dostępu do morza!”. Święto Marynarki Wojennej, „Na tropie” z 10 lutego 1944 (Rok I), nr 3, s. 1
16. Kogo nam dały ziemie wschodnie, „Watra” z 19 lutego 1944 (Rok II), nr 4 (16), s. 16
17. Na drogach sztuki. Na marginesie kultury i prymitywu (I.), „Watra” z 4 marca 1944 (Rok II), nr 5 (17), s. 16-17
18. Bez ambicji społecznej, „Watra” z 4 marca 1944 (Rok II), nr 5 (17), s. 17-18
19. Stół dyskusyjny. Prawda tkwi w pośrodku, „Watra” z 11 marca 1944 (Rok II), nr 6 (18), s. 3-4
20. Prusy Wschodnie między przeszłością a przyszłością, „Watra” z 11 marca 1944 (Rok II), nr 6 (18), s. 10-12
21. Credo, „Watra” z 18 marca 1944 (Rok II), nr 7 (19), s. 1-2
22. Na drogach sztuki. Na marginesie kultury i prymitywu (II.), „Watra” z 18 marca 1944 (Rok II), nr 7 (19), s. 8
23. Twórczość pod obstrzałem, „Watra” z 18 marca 1944 (Rok II), nr 7 (19), s. 9-10
24. Stół dyskusyjny. Fetysze ustrojowe, „Watra” z 25 marca 1944 (Rok II), nr 8 (20), s. 6-8
25. Prusy Wschodnie między przeszłością a przyszłością (II.), „Watra” z 25 marca 1944 (Rok II), nr 8 (20), s. 10-11
26. Z rozważań ustrojowych. Sprawy wyznaniowe (cz. I.), „Watra” z 25 marca 1944 (Rok II), nr 8 (20), s. 12-13
27. W podmuchach rewolucji, „Watra” z 1 kwietnia 1944 (Rok II), nr 9 (21), s. 1-2
28. Z młodej myśli. Polska kultura polityczna, „Watra” z 1 kwietnia 1944 (Rok II), nr 9 (21), s. 7-8
29. Prusy Wschodnie między przeszłością a przyszłością (III.), „Watra” z 8 kwietnia 1944 (Rok II), nr 10 (22), s. 10-12
30. Na drogach sztuki. Na marginesie kultury i prymitywu (III.), „Watra” z 8 kwietnia 1944 (Rok II), nr 10 (22), s. 16-17


Zakończenie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk, pseudonimów i kryptonimów
Katalog krakowskiej prasy Szarych Szeregów (1939-1945)