Obniżka! Jak wyobrażam sobie świat Zobacz większe

Jak wyobrażam sobie świat

Nowy

: Książki, Księgarnia Biblos

47,92 zł

-20%

59,90 zł

Opis

Najbardziej kompletny zbiór najważniejszych pism Alberta Einsteina.

Wkład Alberta Einsteina w dziedzinę nauki stanowi temat ogromnej liczby książek. Jednak niewiele dzieł przedstawia równie wszechstronny i osobisty portret tego niezwykłego człowieka, który jeszcze za życia stał się legendą.

Książka zawiera eseje od początków jego kariery aż po ostatni tekst z 1954 roku, czyli na rok przed śmiercią, kiedy to Einstein był powszechnie uważany za jeden z najbardziej twórczych intelektów w historii ludzkości. Tematyka rozważań obejmuje kwestie religii, praw człowieka, ekonomii, zasad rządzenia państwem, wojny jądrowej, a także przystępne wyjaśnienie zagadnień dotyczących teorii względności, grawitacji oraz właściwości czasoprzestrzeni.

Teoria względności należy do teorii zasad. Aby więc ogarnąć jej istotę, należy zapoznać się przede wszystkim z zasadami, na których się ona opiera.

*

Tajemniczość jest naszym najpiękniejszym przeżyciem. Stanowi ona zasadnicze uczucie, które towarzyszy prawdziwej sztuce i wiedzy od samego ich zarania.

*

Ideałami, które mi przyświecały i stanowiły dla mnie nieustanne źródło radosnej ochoty do życia, były Dobroć, Piękno i Prawda. Banalne cele dążeń ludzkich: posiadanie, powodzenie w oczach bliźnich, zbytek, już od najmłodszych lat darzyłem lekceważeniem.

Albert Einstein

Więcej informacji

ISBN 978-83-7886-321-2
wydanie pierwsze
rok wydania 2017
tłumaczenie Tomasz Lanczewski
ilość stron 528
format 140x215 mm
oprawa twarda
Wydawnictwo Copernicus Center Press

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Jak wyobrażam sobie świat

Jak wyobrażam sobie świat

Spis treści

Nota od wydawcy amerykańskiego

Część I. Idee i opinie


Raj utracony
Moje pierwsze wrażenia z pobytu w Stanach Zjednoczonych
Odpowiedź kobietom amerykańskim
Jak sobie wyobrażam świat
Sens życia
Rzeczywista wartość człowieka
Dobro i zło
O bogactwie
Społeczeństwo i jednostka
Wywiady prasowe
Gratulacje dla krytyka
Do japońskich uczniów
Wiadomość w kapsule czasu
Uwagi na temat teorii wiedzy Bertranda Russella
Umysł matematyczny
Państwo a sumienie jednostki
Aforyzmy dla Leo Baecka

O wolności
O wolności prowadzenia badań naukowych
Faszyzm a nauka
O wolności
Przemówienie z okazji otrzymania nagrody Lord & Taylor
Współczesne metody inkwizycyjne
Prawa człowieka

O religii
Religia i nauka
Pierwiastek religijności w badaniach naukowych
Nauka i religia
Czy można pogodzić religię i naukę?
Potrzeba kultury etycznej

O edukacji
Kursy uniwersyteckie w Davos
Nauczyciele i uczniowie
Nauczanie i nauczyciele
Edukacja a pokój na świecie
O edukacji
O literaturze klasycznej
Zapewnienie przyszłości ludzkości
Kształcenie w niezależnym myśleniu

O przyjaciołach
Joseph Popper-Lynkaeus
Pozdrowienie dla George’a Bernarda Shawa
Z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Arnolda Berlinera
Działalność H.A. Lorentza w służbie współpracy międzynarodowej
Przemówienie nad grobem H.A. Lorentza
H.A. Lorentz, twórca i osobistość
Ku pamięci Marii Curie
Mahatma Gandhi
Ku pamięci Maxa Plancka
Orędzie na cześć Morrisa Raphaela Cohena

Część II. O polityce, strukturach władzy i pacyfizmie


Międzynarodówka nauki
Pożegnanie
Instytut Współpracy Międzynarodowej
Przemyślenia dotyczące światowego kryzysu gospodarczego
Produkcja a zdolność nabywcza
Produkcja a praca
Przemówienie na zgromadzeniu studentów poświęconym sprawom rozbrojenia
Na temat konferencji rozbrojeniowej z 1932 r.
Ameryka i konferencja rozbrojeniowa z 1932 roku
W sprawie rozbrojenia
Arbitraż
Do Sigmunda Freuda
Pokój
Zagadnienie pacyfizmu
O obowiązku służby wojskowej
Kobiety a wojna
Trzy listy do przyjaciół pokoju
Pacyfizm czynny
Uwagi o obecnej sytuacji w Europie
Niemcy i  Francja
Kultura i dobrobyt
Mniejszości
My, spadkobiercy
Odnieśliśmy zwycięstwo w wojnie, lecz o pokój nadal musimy walczyć
Wojna atomowa albo pokój
Mentalność wojskowa
Korespondencja listowna z członkami Rosyjskiej Akademii
Z okazji otrzymania Nagrody One World
Orędzie do intelektualistów
Dlaczego socjalizm?
Bezpieczeństwo narodowe
W poszukiwaniu pokoju
„Kultura musi być jedną z podstaw dla światowego porozumienia”
O likwidacji zagrożenia wybuchem wojny
Objawy upadku kultury

Część III. O Żydach


List do profesora dr. Hellpacha, Ministra Stanu
List do Araba
Społeczeństwo żydowskie
Przemówienia o budownictwie palestyńskim
Pracująca Palestyna
Uzdrowienie żydostwa
Chrześcijaństwo i judaizm
Ideały Żydów
Czy istnieje światopogląd żydowski?
Antysemityzm a młodzież akademicka
Nasz dług wobec syjonizmu
Skąd się bierze nienawiść do Żydów?
Rozproszenie europejskiego żydostwa
Żydzi izraelscy

Część IV. O Niemczech


Wyznanie – marzec 1933 r.
Korespondencja z Pruską Akademią Nauk
Korespondencja z Bawarską Akademią Nauk
Odpowiedź na zaproszenie do udziału w spotkaniu przeciwko antysemityzmowi
Bohaterom powstania w warszawskim getcie

Część V. Przyczynek do nauki


Wstęp
Zasady fizyki teoretycznej
Zasady badań naukowych
Czym jest teoria względności?
Geometria a doświadczenie
O teorii względności
Przyczyna tworzenia się meandrów w korytach rzek oraz uzasadnienie tak zwanego prawa Baera
Mechanika Newtona i jej wpływ na kształtowanie się fizyki teoretycznej
O prawdzie naukowej
Johannes Kepler
Wpływ Maxwella na rozwój pojęcia rzeczywistości fizycznej
O metodzie fizyki teoretycznej
Zagadnienie fizyczne przestrzeni, eteru i pola
Kilka słów o powstaniu ogólnej teorii względności
Fizyka i rzeczywistość
Podstawy fizyki teoretycznej
Wspólny język nauki
E = mc2
O uogólnionej teorii grawitacji
Orędzie do Włoskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Nauki
Orędzie z okazji 410 rocznicy śmierci Kopernika
Teoria względności i problem przestrzeni

Źródła tekstów