DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom III Zobacz większe

DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom III

Nowy

: Rozprawy naukowe
: Liturgia i śpiew liturgiczny
: Książki

36,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-407-4
rok wydania 2015
ilość stron 370
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom III

DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom III

Spis treści

Skróty        
Od redakcji       I. DE CANTU GREGORIANO

Kalendarz katedry gnieźnieńskiej z pierwszej połowy XVI wieku
The calendar of Gniezno Cathedral in the first half of the XVI century 


Graduał Macieja Drzewickiego z 1536 roku (dzieje i zawartość)
The Gradual of Maciej Drzewicki of 1536 (history and content)   


Kalendarz graduału Macieja Drzewickiego z 1536 roku (Biblioteka Kapitulna w Gnieźnie, sygn. MS 196)
The calendar of Maciej Drzewicki’s gradual of 1536 (Library Chapters in Gniezno, signature 196 ms) 


Kolegium mansjonarzy katedry gnieźnieńskiej
College of mansioners the Gniezno cathedral  


Śpiewy alleluia w graduale Macieja Drzewickiego z 1536 roku
The “Alleluia” chants in the gradual of Maciej Drzewicki of 1536   


Druki i rękopisy muzyczno-liturgiczne od XVI-XIX wieku w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie – katalog
Musical and liturgical prints and manuscripts of XVI-XIX century in the Archives of the Archdiocese in Gniezno – Catalogue  II. DE POLYPHONIA SACRA

Chór kościelny wobec „ducha czasu”
Church choir to “the spirit of the times”   


Omówienie księgi pamiątkowej z okazji 100-lecia Chóru Prymasowskiego pt. Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in memoriam (1914-2014)
Discussion of the commemorative book on the occasion of 100th anniversary of the Primate Choir, called “Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in memoriam (1914-2014)”
III. DE MUSICA INSTRUMENTALI

O pozycję organisty w parafii
For the position of the organist at the parish   


Kształcenie organistów
The education of the organists IV. DE MUSICA LITURGICA POST VATICANUM II REFORMATA

Uwagi o wkładce ze śpiewami do Obrzędów chrztu dzieci
Notes about the insert of the chants for the “Rites of baptism of children”  


Nowe śpiewy pogrzebowe
A new funeral chants 


Muzyka liturgiczna między prawem a życiem
Liturgical music between law and life


Muzyka radością liturgii
Music – the joy of the liturgy   


Liturgia i muzyka – wzajemne relacje
Liturgy and music – relationships    


V. VARIA

Beat w liturgii w świetle przepisów liturgiczno-prawnych
The beat in liturgy in the light of liturgical and legal regulations  

Epitafium dla big-beatu?
The epitaph for the big-beat?


Kilka uwag o muzyce w liturgii
A few comments of music in the liturgy   


Instytut Muzykologii
The Institute of Musicology   


Zespoły muzyczne Instytutu Muzykologii KUL
Music bands of the Institute of Musicology   


Pośpiech Remigiusz: Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku
Pośpiech Remigiusz: “The Christmas music in the Jasna GóraMonastery in the eighteenth and nineteenth century”


Wybitny kapłan i Wielkopolanin (wspomnienie o ks. Zdzisławie Bernacie)
Outstanding priest and Wielkopolanin (the memory of Fr. Zdzisław Bernat)


Formacja muzyków kościelnych (zasady ogólne)
The formation of church musicians (general rules)   


Ksiądz Karol Mrowiec (1919-2011) – profesor i przyjaciel
Fr. Karol Mrowiec (1919-2011) – professor and friend 


Muzyk kościelny – zawód, funkcja czy powołanie?
Church musician – the profession, function or vocation? 


Homilia
The homily   


Terminologia w nauce i jej meandry
Terminology in the science and its meanders


Noty źródłowe    
Indeks osobowy    
Indeks rzeczowy