DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom III Zobacz większe

DE MUSICA SACRA IN POLONIA QUAESTIONES SELECTAE Tom III

Nowy

ks. Ireneusz Pawlak, ks. Stanisław Garnczarski (red.)

: Rozprawy naukowe
: Liturgia i śpiew liturgiczny
: Książki

36,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-407-4
rok wydania 2015
ilość stron 370
format B5

Spis treści

Skróty        
Od redakcji       I. DE CANTU GREGORIANO

Kalendarz katedry gnieźnieńskiej z pierwszej połowy XVI wieku
The calendar of Gniezno Cathedral in the first half of the XVI century 


Graduał Macieja Drzewickiego z 1536 roku (dzieje i zawartość)
The Gradual of Maciej Drzewicki of 1536 (history and content)   


Kalendarz graduału Macieja Drzewickiego z 1536 roku (Biblioteka Kapitulna w Gnieźnie, sygn. MS 196)
The calendar of Maciej Drzewicki’s gradual of 1536 (Library Chapters in Gniezno, signature 196 ms) 


Kolegium mansjonarzy katedry gnieźnieńskiej
College of mansioners the Gniezno cathedral  


Śpiewy alleluia w graduale Macieja Drzewickiego z 1536 roku
The “Alleluia” chants in the gradual of Maciej Drzewicki of 1536   


Druki i rękopisy muzyczno-liturgiczne od XVI-XIX wieku w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie – katalog
Musical and liturgical prints and manuscripts of XVI-XIX century in the Archives of the Archdiocese in Gniezno – Catalogue  II. DE POLYPHONIA SACRA

Chór kościelny wobec „ducha czasu”
Church choir to “the spirit of the times”   


Omówienie księgi pamiątkowej z okazji 100-lecia Chóru Prymasowskiego pt. Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in memoriam (1914-2014)
Discussion of the commemorative book on the occasion of 100th anniversary of the Primate Choir, called “Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in memoriam (1914-2014)”
III. DE MUSICA INSTRUMENTALI

O pozycję organisty w parafii
For the position of the organist at the parish   


Kształcenie organistów
The education of the organists IV. DE MUSICA LITURGICA POST VATICANUM II REFORMATA

Uwagi o wkładce ze śpiewami do Obrzędów chrztu dzieci
Notes about the insert of the chants for the “Rites of baptism of children”  


Nowe śpiewy pogrzebowe
A new funeral chants 


Muzyka liturgiczna między prawem a życiem
Liturgical music between law and life


Muzyka radością liturgii
Music – the joy of the liturgy   


Liturgia i muzyka – wzajemne relacje
Liturgy and music – relationships    


V. VARIA

Beat w liturgii w świetle przepisów liturgiczno-prawnych
The beat in liturgy in the light of liturgical and legal regulations  

Epitafium dla big-beatu?
The epitaph for the big-beat?


Kilka uwag o muzyce w liturgii
A few comments of music in the liturgy   


Instytut Muzykologii
The Institute of Musicology   


Zespoły muzyczne Instytutu Muzykologii KUL
Music bands of the Institute of Musicology   


Pośpiech Remigiusz: Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku
Pośpiech Remigiusz: “The Christmas music in the Jasna GóraMonastery in the eighteenth and nineteenth century”


Wybitny kapłan i Wielkopolanin (wspomnienie o ks. Zdzisławie Bernacie)
Outstanding priest and Wielkopolanin (the memory of Fr. Zdzisław Bernat)


Formacja muzyków kościelnych (zasady ogólne)
The formation of church musicians (general rules)   


Ksiądz Karol Mrowiec (1919-2011) – profesor i przyjaciel
Fr. Karol Mrowiec (1919-2011) – professor and friend 


Muzyk kościelny – zawód, funkcja czy powołanie?
Church musician – the profession, function or vocation? 


Homilia
The homily   


Terminologia w nauce i jej meandry
Terminology in the science and its meanders


Noty źródłowe    
Indeks osobowy    
Indeks rzeczowy