Moc w słabości. Święci uczą nas życia duchowego Święci uczą nas życia duchowego

Nowy

ks. Roman Stafin

: Książki

Autor przedstawia zarysy duchowości kilkunastu świętych, od św. Pawła do Jana Pawła II, w których ludzkiej słabości ujawniła się moc Boża. Jak to możliwe, że Bóg przez ludzką słabość potrafi dokonać wielkich dzieł?

Więcej szczegółów

22,00 zł

Opis

Autor przedstawia zarysy duchowości kilkunastu świętych, od św. Pawła do Jana Pawła II, w których ludzkiej słabości ujawniła się moc Boża. Jak to możliwe, że Bóg przez ludzką słabość potrafi dokonać wielkich dzieł?

Któż z nas nie doświadczył swojej słabości? Jak jednak, doświadczając jej, otworzyć się na moc z wysoka? Drogi duchowego rozwoju tych świętych o tym właśnie mówią. Warto je poznać.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-325-1
ilość stron 224
format A5
rok_wydania 2015

Spis treści

Słowo wstępnePaweł Apostoł
Moc w słabośćBernard z Clairvaux
O, szczęśliwa słabości!Augustyn
Spłynęło strumieniem światło ufności
W Tobie, z którego wszystko
Wejdź w serce, a stamtąd do BogaPseudo-Dionizy Areopagita
Oświecona ciemnośćFranciszek z Asyżu
Słuchająca kontemplacja
Tęsknota za BogiemKlara z Asyżu
Patrząca kontemplacja
Przyłóż serceKatarzyna z Sieny
Cela własnego sercaHildegarda z Bingen
Nie cielesnymi oczamiMechtylda z Magdeburga
Spływające światło boskościMistrz Eckhart
Aby Bóg rodził się w duszy
Jedność człowieka i BogaJan Tauler
Nie żyjesz tym, co mówisz
Zstępujcie do waszej głębiHenryk Suzo
Mistyk sercaFranciszek Salezy
Bóg jest dobry
Mistyka miłości
Dobroć i łagodnośćFaustyna Kowalska
Zaufałam Bogu
Wchłaniam Boga w siebie
Boś córką pełnej ufności
Kochaj wszystkich z miłości ku MnieJan XXIII
Pokory, pokory, pokory!
Był dobry i kochał nasJan Paweł II
Pojęty od wewnątrz
W nieustannej konwersacji z Bogiem
Dar z siebie samego
Było to coś tajemniczego
Święci nie przemijają
(Jan Paweł II)Literatura

 

Fragment

Słowo wstępne „Wędrówka w stronę Boga Miłości nie jest łatwa. Dlatego dobrze jest mieć obok siebie mistrzów tej wędrówki. Myślę przede wszystkim o wielkich pisarzach religijnych, mistykach i teologach, którzy wyprzedzili nas w tym wędrowaniu”.Idąc za tą radą ks. Józefa Tischnera, powędrujmy szlakami mistrzów ducha, abyśmy ubogaceni ich doświadczeniem, mogli odnaleźć własną drogę do Boga. Bóg jest tak hojny w tej ofercie, którą ma dla nas, tak wspaniały w bogactwie swoich darów przeznaczonych dla nas, że każdego prowadzi na innej, tylko mu właściwej drodze. Aby jednak odkryć własną duchową drogę, trzeba długo wędrować drogami innych, którzy szli, poznając Boga coraz głębiej, miłując Go coraz goręcej, aż zobaczyli Go twarzą w twarz, doświadczając szczęścia bez miary. Teraz chcą towarzyszyć nam z nieba w tej przygodzie; właśnie tak, w przygodzie, bo tak trzeba nazwać naszą wędrówkę przez tę ziemię, z powrotem do domu Ojca. Na niej odkrywamy ciągle nowe „atrakcje” duchowe, którymi nas Bóg, bogaty w miłosierdzie, obdarza.Słuchać będziemy tych, którzy byli blisko Boga; więcej, oni żyli w Nim, a On w nich, w miłosnej symbiozie. Chciejmy najpierw wmyślić się w ich opowieści o prowadzonym przez nich życiu duchowym. To jednak za mało; musimy wczuć się w ich przeżycia, doświadczenia duchowe; musimy otworzyć szeroko nasze serca na to, co kryje się za ich słowami; na to, co nie da się wypowiedzieć i opisać, a co jest najprawdziwszą prawdą o życiu, którym nas Bóg obdarza. Głęboka medytacja jest drogą ku takiemu życiu. Tylko na niej może dokonywać się w nas „rozumienie”, które staje się własnym, głębokim spotkaniem z Bogiem. Takiego duchowego procesu w trakcie spotkania się z tą książką życzę z całego serca.Warto zacząć duchową wędrówkę właśnie teraz, w roku życia konsekrowanego, kiedy święci stają przed nami w całym bogactwie swojego ducha.       Ks. Roman Stafin

 

Do pobrania

MOC W SŁABOŚCI

Święci uczą nas życia duchowego

Do pobrania (49.4k)