BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA BOŻEGO Lectio Divina Zobacz większe

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA BOŻEGO Lectio Divina

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

24,00 zł

Opis

Duchowa lektura Pisma Świętego była od początków chrześcijaństwa jedną z podstawowych praktyk życia wewnętrznego. Dla pierwszych chrześcijan słowo Boże było księgą życia i codziennym pokarmem. Św. Hieronim pisze o tym w następujący sposób: „Spożywamy Ciało, pijemy Krew Chrystusa w Eucharystii, ale również w lekturze Pisma Świętego. Uważam Ewangelię za Ciało Chrystusa”. Lectio divina to „wędrówka wiary, którą należy propagować w każdym zgrupowaniu kościelnym, aby doświadczyć osobistego kontaktu z Chrystusem. Analizowanie słowa otwiera drogę ku duchowości, którą Duch Święty pozwala zrozumieć i doświadczyć tym, którzy przyjmują ją z wiarą i przeżywają z miłością”. Czytanie Biblii w duchu lectio divina pozwala poznać wybrany tekst, pozwala dowiedzieć się czegoś o samym sobie, ale nade wszystko prowadzi do modlitwy i kontemplacji.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-224-7
rok wydania 2014
ilość stron 220
format B5

Spis treści

Weź i czytaj…

Kilka słów o lectio divina

Na początku było Słowo (J 1,1-14)

Kim był Jan Chrzciciel? (Łk 7,18-23)

Kuszenie na pustyni (Łk 4,1-13)

Aby być szczęśliwym… (Mt 5,1-6.13-16)

Błogosławieni – wezwani do działania (Mt 5,7-12)

Góra Tabor (Łk 9,28-36)

W domu Marty i Marii (Łk 10,38-42)

Panie, naucz nas modlić się (Łk 11,1-4)

Zaparcie się Piotra (Łk 22,54-62)

Oto Matka twoja (J 19,25-27)