PANIE JEZU PROSIMY CIĘ O POWOŁANIA DO SŁUŻBY BOŻEJ W KOŚCIELE Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kap ... Zobacz większe

PANIE JEZU PROSIMY CIĘ O POWOŁANIA DO SŁUŻBY BOŻEJ W KOŚCIELE Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kap ...

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Liturgia i śpiew liturgiczny
: Książki

8,90 zł

Opis

Materiały z adoracjami pierwszoczwartkowymi, zatytułowane Panie Jezu – prosimy Cię o powołania do służby Bożej w Kościele mogą okazać się pomocne we włączeniu się w nurt modlitwy o powołania, do jakiej wzywa nas Ojciec Święty Benedykt XVI. Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, możemy wypraszać powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Powołanie bowiem do służby Bogu nie jest rezultatem naszego działania, lecz przede wszystkim darem łaski Bożej, udzielonym wspólnocie Kościoła i samemu powołanemu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733291-4-0
rok wydania 2010
ilość stron 116
format A5

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

ADORACJE Z BŁOGOSŁAWIONĄ MARIĄ TERESĄ LEDÓCHOWSKĄ WYPRASZAMY POWOŁANIA MISYJNE
(STYCZEŃ)

WRAZ Z CHORYMI MODLIMY SIĘ O KAPŁANÓW I OSOBY KONSEKROWANE KOCHAJĄCE KOŚCIÓŁ NA WZÓR SŁUGI BOŻEGO FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
(LUTY)

WRAZ ZE ŚWIĘTYMI ANDRZEJEM ŚWIERADEM I BENEDYKTEM MODLIMY SIĘ O POWOŁANIA DO ŻYCIA MONASTYCZNEGO
(MARZEC)

Z BŁOGOSŁAWIONĄ CELESTYNĄ FARON WYPRASZAMY POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE
(KWIECIEŃ)

Z MARYJĄ I ŚWIĘTYM STANISŁAWEM ZE SZCZEPANOWA MODLIMY SIĘ O ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW DLA NASZEJ OJCZYZNY
(MAJ)

Z BŁOGOSŁAWIONYM KSIĘDZEM REKTOREM ROMANEM SITKĄ MODLIMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE
(CZERWIEC)

ZE ŚWIĘTĄ KINGĄ PROSIMY O ŚWIĘTE POWOŁANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY POLSKIEJ
(LIPIEC)

PRZEZ WSTAWIENNICTWO SŁUGI BOŻEGO ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO MODLIMY SIĘ O GORLIWYCH KAPŁANÓW I SIOSTRY ZAKONNE
(SIERPIEŃ)

Z BŁOGOSŁAWIONYM STANISŁAWEM PAPCZYŃSKIM MODLIMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
(WRZESIEŃ)

WRAZ Z MATKĄ BOŻĄ RÓŻAŃCOWĄ MODLIMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE NA WZÓR ŚWIĘTEJ PAMIĘCI KSIĘDZA JANA CZUBY
(PAŹDZIERNIK)

PRZEZ WSTAWIENNICTWO BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY PROSIMY, ABY MŁODZIEŻ BYŁA GOTOWA PÓJŚĆ ZA GŁOSEM POWOŁANIA
(LISTOPAD)

PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEJ URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ MODLIMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I DO ŻYCIA KONSEKROWANEGO
(GRUDZIEŃ)

MODLITWY O POWOŁANIA
MODLITWY Z MODLITEWNIKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W TARNOWIE: „PROŚCIE PANA ŻNIWA…”

MODLITWY Z MODLITEWNIKA DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE: „ŻNIWO WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW MAŁO”

MODLITWY Z MODLITEWNIKA ALUMNA: „DUC IN ALTUM”