CHRYSTE POŚLIJ NAM ŚWIADKÓW TWOJEJ MIŁOŚCI Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia  ... Zobacz większe

CHRYSTE POŚLIJ NAM ŚWIADKÓW TWOJEJ MIŁOŚCI Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia ...

Nowy

s. M. Lucyna Szlęzak

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Liturgia i śpiew liturgiczny
: Książki

8,90 zł

Opis

Materiały, zatytułowane Chryste – poślij nam świadków Twojej miłości, przygotowane przez siostrę M. Lucynę Szlęzak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zawierają dwanaście adoracji na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego i są przeznaczone zarówno dla wspólnot parafialnych oraz zakonnych, jak i dla osób indywidualnych. Każda adoracja zawiera modlitwę uwielbienia Boga za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz dziękczynienia za osoby powołane do pójścia za Jezusem. Zasadnicza część poświęcona jest modlitwie o nowe powołania. Adoracje zawierają także propozycję pieśni oraz litanii do wspólnego odmówienia. Przygotowane rozważania uwzględniają myśl przewodnią roku duszpasterskiego, którego hasłem są słowa „Bądźmy świadkami Miłości”, a poszczególne tematy zostały tak dobrane, aby uwypuklić charakter danego okresu liturgicznego lub też podkreślić maryjny wymiar miesiąca. Do zbioru zostały dołączone modlitwy o powołania z orędzi Jana Pawła II i Benedykta XVI na Światowe Dni Modlitw o Powołania oraz z modlitewników: Proście Pana żniwa…, Żniwo wielkie, ale robotników mało i Duc in altum.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733280-1-3
rok wydania 2010
ilość stron 136
format A5

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

ADORACJE
ŚWIADKOWIE MIŁOŚCI (STYCZEŃ)

ODDANI CHRYSTUSOWI (LUTY)

ZJEDNOCZENI Z CIERPIĄCYM CHRYSTUSEM (MARZEC)

„TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ” (KWIECIEŃ)

Z MARYJĄ, MATKĄ ZAWIERZENIA (MAJ)

W SZKOLE SERCA JEZUSOWEGO (CZERWIEC)

ROBOTNICY NA ŻNIWIE PANA (LIPIEC)

Z MARYJĄ NA DROGACH ŻYCIA (SIERPIEŃ)

POSŁANI PRZEZ CHRYSTUSA (WRZESIEŃ)

Z MARYJĄ, KRÓLOWĄ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (PAŹDZIERNIK)

PRZEWODNICY DO DOMU OJCA (LISTOPAD)

ZAPATRZENI W CHRYSTUSA (GRUDZIEŃ)


MODLITWY O POWOŁANIA MODLITWY Z ORĘDZI JANA PAWŁA II NA ŚWIATOWE DNI MODLITW O POWOŁANIA

MODLITWY Z ORĘDZI BENEDYKTA XVI NA ŚWIATOWE DNI MODLITW O POWOŁANIA

MODLITWY Z MODLITEWNIKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W TARNOWIE: „PROŚCIE PANA ŻNIWA…”

MODLITWY Z MODLITEWNIKA DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE: „ŻNIWO WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW MAŁO”

MODLITWY Z MODLITEWNIKA ALUMNA: „DUC IN ALTUM”

LITANIE
LITANIA O NAJŚWIĘTSZYM IMIENIU JEZUS

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY

LITANIA EUCHARYSTYCZNA I

LITANIA EUCHARYSTYCZNA II

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

LITANIA, ABY STAŁA SIĘ JEDNA OWCZARNIA I JEDEN PASTERZ

LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA