OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2008/2009 Cykl B CZĘŚĆ 3 Zobacz większe

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2008/2009 Cykl B CZĘŚĆ 3

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Kazania
: Książki

17,00 zł

Opis

Trzecia część materiałów na rok liturgiczny B zawiera homilie na niedziele okresu zwykłego (od dziesiątej do dwudziestej drugiej) oraz na uroczystości: Ciała i Krwi Pańskiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Apostołów Piotra i Pawła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Rozważania kaznodziejów w dalszym ciągu koncentrują się wokół hasła tegorocznego roku liturgicznego „Otoczmy troską życie”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733271-4-6
rok wydania 2009
ilość stron 150
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2008/2009 Cykl B CZĘŚĆ 3

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2008/2009 Cykl B CZĘŚĆ 3

Spis treści

Wprowadzenie do programu
duszpastersko-homiletycznego na rok 2008/2009

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.06.2009

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – 11.06.2009

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06.2009

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – 19.06.2009

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.06.2009

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.06.2009

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – 29.06.2009

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.07.2009

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.07.2009

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.07.2009

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.07.2009

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.08.2009

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.08.2009

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – 15.08.2009

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.08.2009

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.08.2009

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08.2009
 

Fragment

I. Uczeń Chrystusa troszczy się o życie
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski od wielu już lat przygotowuje programy dla kapłanów i wszystkich zatroskanych o dobro Kościoła w Polsce. Ich celem jest wskazanie konieczności podjęcia konkretnych działań pastoralnych, które winny być realizowane w poszczególnych latach, w ramach posługi słowa, uświęcania i pasterskiej. Działania te są ukazywane w świetle „znaków czasu”, aby jak najlepiej wypełniać polecenie Chrystusa: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Opracowywane programy duszpasterskie mają więc służyć pomocą w realizacji prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej misji Chrystusa, poprzez wskazywanie środków, dzięki którym Dobra Nowina stanie się punktem odniesienia w życiu chrześcijanina i równocześnie będzie się ucieleśniać w rzeczywistości każdej wspólnoty kościelnej (por. Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 29).
Formułując wskazania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce, Komisja przez szereg lat odnosiła się bezpośrednio do dokumentów papieskich, które były opracowywane w związku
z Jubileuszem Chrześcijaństwa Roku 2000. Pierwszy – list apostolski Tertio millennio adveniente (1994) – wiązał się z przygotowaniami do Jubileuszu, a drugi – list apostolski Novo millennio ineunte (2001) – z punktu widzenia początku nowego tysiąclecia określał priorytety duszpasterskie: dążenie do świętości, modlitwę, niedzielną Eucharystię, sakrament pojednania, pierwszeństwo łaski oraz słuchanie i głoszenie słowa Bożego. Z kolei w 2003 roku została opublikowana adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, której tytuły rozdziałów posłużyły za hasła programów duszpasterskich na poszczególne lata.
W roku 2005 Komisja zaproponowała, aby podejmując ogólne przesłanie adhortacji, wskazać konkretne zjawiska pastoralne, które wymagają analizy w zmieniających się uwarunkowaniach społecznych. Dlatego też zaproponowano pięcioletni program, który został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Jego temat brzmi: „Kościół niosący Ewangelię nadziei”. W ramach tego cyklu zwracaliśmy już uwagę na „przywracanie nadziei ubogim”, „przypatrywanie się powołaniu naszemu” oraz „bycie uczniem Chrystusa”.
Miniony rok duszpasterski miał na celu pogłębienie więzi z Chrystusem, który w sakramencie chrztu świętego obdarzył nas swoją łaską i powołał do życia wiecznego. Zwracaliśmy też uwagę na zadania, jakie stoją przed nami, podkreślając zwłaszcza potrzebę naśladowania Jezusa i dawania o Nim świadectwa w swoim otoczeniu. Świadomi jesteśmy, że bycie uczniem Chrystusa to związanie się z Jego nauką i przede wszystkim osobą. Dlatego też hasło nowego roku liturgicznego nie może oznaczać porzucenia wcześniejszych celów duszpasterskich, lecz ma sprzyjać ich kontynuowaniu i pogłębianiu. W dalszym ciągu więc winniśmy wypełniać zadania wynikające z „bycia uczniem Chrystusa”, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6), a także nadal „przywracać nadzieję ubogim” i „przypatrywać się powołaniu naszemu”.
Dzięki pogłębieniu świadomości swojego powołania oraz misji w świecie jesteśmy lepiej przygotowani do realizacji programu obecnego roku duszpasterskiego, którego hasłem są słowa: „Otoczmy troską życie”. Dla każdego bowiem ucznia Chrystusa czymś oczywistym jest, że życie – w szerokim słowa tego znaczeniu – musi być chronione, gdyż jest darem Boga, i z tej też racji winno być właściwie rozwijane. To, co dla nas jest oczywiste, nie oznacza jednak, że przez wszystkich
i zawsze będzie zrozumiałe. Samo przekonanie o konieczności szacunku wobec życia też nie wystarczy. Wymagana jest przede wszystkim znajomość metod i środków zapewniających skuteczność działaniom w tej dziedzinie.