Naśladować Chrystusa. Adoracje na nabożeństwo czterdziestogodzinne. Zobacz większe

Naśladować Chrystusa. Adoracje na nabożeństwo czterdziestogodzinne.

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Liturgia i śpiew liturgiczny, Nabożeństwo 40 godzinne
: Książki

6,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-733240-3-9
rok wydania 2007
ilość stron ok.130
format A5

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE
ADORACJE DLA DZIECI
ADOROWAĆ JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE
JEZUS POWOŁUJE NAS DO ŚWIĘTOŚCI
MIŁOWAĆ BOGA I BLIŹNIEGO
ADORACJE DLA MŁODZIEŻY
CHRYSTUS JEST SKAŁĄ
FILARY MŁODOŚCI
CHRYSTUS PROWADZI NAS DO PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA
ADORACJE DLA RODZICÓW
MIŁOŚĆ WSZYSTKO PRZETRZYMA
W BOGU NASZA NADZIEJA
ADORACJE DLA PRZEDSTAWICIELI
RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
POWOŁANI, ABY SŁUŻYĆ
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
ADORACJE DLA PRZEDSTAWICIELI GRUP APOSTOLSKICH
I WSPÓLNOT ZAANGAŻOWANYCH W PARAFII
BUDOWAĆ NA SKALE
MIŁOWAĆ WIĘCEJ
ADORACJE DLA OSÓB CHORYCH I CIERPIĄCYCH
CIERPIENIE SZCZEGÓLNYM POWOŁANIEM
ZJEDNOCZENI Z CHRYSTUSEM
ADORACJE DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
CHRYSTUS – ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ – NASZĄ DROGĄ,
PRAWDĄ I ŻYCIEM
POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI
Z JEZUSEM PRZEZ ŻYCIE
JEZUS NASZYM ZBAWCĄ
MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO DROGĄ DO SPOTKANIA BOGA
ODKRYĆ NA NOWO SWOJE POWOŁANIE