Słowo na drogę. Część pierwsza. Rok C Zobacz większe

Słowo na drogę. Część pierwsza. Rok C

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Kazania
: Książki

13,00 zł

Opis

Zbiór rozważań na okres Adwentu autorstwa ks. J. Mikulskiego (dni powszednie) i homilii na niedziele i święta ks. I. Stolarczyka. Myślą przewodnią tych rozważań jest Adwent rozumiany jako czas uwewnętrznienia postawy, do przyjęcia której zostaliśmy zachęceni przez papieża Benedykta XVI w trakcie pielgrzymki do naszej Ojczyzny w maju tego roku – „Trwajcie mocni w wierze”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733236-7-4
rok wydania 2006
typ wydania1 1
ilość stron 108
format 148 x 210 [mm]

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Słowo na drogę. Część pierwsza. Rok C

Słowo na drogę. Część pierwsza. Rok C

Spis treści

I Tydzień Adwentu

Poniedziałek
Zaproszenie na drogę wiary
Wtorek
Życie poddane Duchowi Świętemu
Środa
Bóg troszczy się o człowieka
Czwartek
Budować życie na skale
Piątek
Rola Maryi w naszym życiu
Sobota
Bóg jest miłością

II Tydzień Adwentu
Poniedziałek
Chrystus uzdrawia duszę i ciało
Wtorek
Pan jest dobrym Pasterzem
Środa
Chrystus pokrzepia utrudzonych
Czwartek
Posłannictwo Eliasza i Jana Chrzciciela
Piątek
Błogosławione posłuszeństwo
Sobota
Eliasz – prorok jak ogień

III Tydzień Adwentu
Poniedziałek
Pan naszą sprawiedliwością
Wtorek
Jesteśmy pomocnikami Boga w dziele zbawienia
Środa
Oto ja służebnica Pańska
Czwartek
Postawa wiary daje radość
Piątek
Potrzeba dziękczynienia i uwielbienia
Sobota
Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi!

Homilie na niedziele i święta
Ks. Ireneusz Stolarczyk
I Niedziela Adwentu
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie…” (Łk 21,36)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według twego słowa!” (Łk 1,38)
II Niedziela Adwentu
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”(Łk 3,4)
III Niedziela Adwentu
„Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia
swego omłotu…” (Łk 3,17)
IV Niedziela Adwentu
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła…” (Łk 1,45)
Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Pasterka
„… dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,11)
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo” (J 1,1)
Niedziela Świętej Rodziny
„Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy
na Święto Paschy” (Łk 2,41)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok
„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19)
Uroczystość Objawienia Pańskiego
„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
Maryją…” (Mt 2,11)
Niedziela Chrztu Pańskiego
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie” (Łk 3,22)
II Niedziela Zwykła
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)


III Niedziela Zwykła
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”
(Łk 4,21)
IV Niedziela Zwykła
„Żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie” (Łk 4,24)
Święto Ofiarowania Pańskiego
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraeli, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34)
V Niedziela Zwykła
„Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5,10)
VI Niedziela Zwykła
„Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej
Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu” (Łk 6,17)
VII Niedziela Zwykła
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
(Łk 6,36)

 

Fragment

I Tydzień Adwentu

Poniedziałek

Zaproszenie na drogę wiary

Iz 2,1-5; Ps 122; Mt 8,5-11

Rozpoczynamy dzisiaj okres Adwentu. Ten czas jest szczególnym darem Boga dla każdego z nas. Poprzez kolejne dni tego okresu Bóg będzie przygotowywał nas swoim słowem do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Równocześnie będzie to dla nas czas uwewnętrznienia postawy, do przyjęcia której zostaliśmy zachęceni przez papieża Benedykta XVI w trakcie pielgrzymki do naszej Ojczyzny w maju tego roku. „Trwajcie mocni w wierze” – takie hasło towarzyszyło tej pielgrzymce. Takie jest też podstawowe oczekiwanie Papieża, abyśmy w naszym codziennym życiu dawali świadectwo mocnej wiary, nadziei i miłości.
Prorok Izajasz mówi dziś, że na końcu czasów „góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki” (Iz 2,2). W tych słowach słyszymy zapowiedź ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, wiary i nadziei nad rozpaczą i zwątpieniem. Bóg nam gwarantuje, że na końcu czasów, gdy na ziemię przyjdzie powtórnie Zbawiciel, spełnią się do końca słowa proroka Izajasza i „wszystkie narody popłyną do Boga” (Iz 2,2). Czy zatem jest jakaś możliwość, aby w zapowiedzi Izajasza uczestniczyć już teraz? Czy my, żyjący na początku trzeciego tysiąclecia, mamy możliwość uczestniczyć w Bożym pokoju, o którym tak wiele usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa?
Odpowiedź na te pytania jest oczywiście twierdząca. Podobnie jak każdy z nas może dojść do wiary dojrzałej na drodze słuchania Bożego słowa i kierowania się w nim na co dzień, tak również każdy może nieprzerwanie czerpać ze źródła Bożej miłości i pokoju. Ten dar Bożego pokoju staje się udziałem tych, którzy otwierają swoje serce dla Chrystusa. Każdy, kto na drodze modlitwy, słuchania Bożego słowa i korzystania z sakramentów Kościoła zbliża się do Bożego światła, nie będzie chodził w ciemności, ale doświadczy mocy prawdy Bożej, która nie tylko wyzwoli go od zła, niewiary i niepewności, ale również obudzi w nim pragnienie postępowania według Bożego słowa.
Módlmy się zatem o łaskę wytrwałości na drodze prowadzącej do Chrystusa w tym czasie Adwentu. Módlmy się, aby głoszone tak obficie w tych dniach słowo Boże, przyniosło owoc umocnienia nas w wierze, nadziei i miłości, a także pozwoliło cieszyć się każdego dnia darem Bożego pokoju w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych i w całym naszym narodzie. Niech każdego dnia ożywia nas słowo św. Pawła, którym papież Benedykt pożegnał się na lotnisku w Krakowie-Balicach: „Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości” (1 Kor 16,13-14). Amen.