Słowo na drogę. Rok B. (2006), cz. III. Zobacz większe

Słowo na drogę. Rok B. (2006), cz. III.

Nowy

ks. Ireneusz Stolarczyk, ks. Robert Biel

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania
: Książki

15,00 zł

Opis

Trzecia część "Słowa na drogę" na rok B obejmuje homilie i komentarze biblijne na niedziele i święta ostatniego już okresu liturgicznego (począwszy od Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, a skończywszy na Uroczystości Chrystusa Króla autorstwa ks. I. Stolarczyka.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733234-6-9
rok wydania 2006
typ wydania1 1
format 145 x 205

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Słowo na drogę. Rok B. (2006), cz. III.

Słowo na drogę. Rok B. (2006), cz. III.

Spis treści

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego” (Mt 28,19)

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
„A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje»”
(Mk 14,22)

XI Niedziela Zwykła
„W wielu takich przypowieściach głosił im naukę,
o ile mogli [ją] rozumieć. […] Osobno zaś objaśniał
wszystko swoim uczniom” (Mk 4,33-34)

Uroczystość Serca Jezusowego
„Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok
i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19,34)

XII Niedziela Zwykła
„Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże wam brak wiary?»” (Mk 4,40)

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16)

XIII Niedziela Zwykła
„Kto chce znaleźć swe życie, straci je,
a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,39)

XIV Niedziela Zwykła
„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych
i w swoim domu może być prorok tak lekceważony” (Mk 6,4)

XV Niedziela Zwykła
„Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych
namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,13)

XVI Niedziela Zwykła
„Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi,
byli bowiem jak owce nie mające pasterza.
I zaczął ich nauczać” (Mk 6,34)

XVII Niedziela Zwykła
„Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie,
rozdał siedzącym” (J 6,11)

XVIII Niedziela Zwykła
– Święto Przemienienia Pańskiego
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9,7)

XIX Niedziela Zwykła
„Jam jest chleb życia” (J 6,48)

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
„Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana»” (Łk 1,46)

XX Niedziela Zwykła
„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,58)

XXI Niedziela Zwykła
„Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)

XXII Niedziela Zwykła
„Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli...” (Mk 7,21)

XXIII Niedziela Zwykła
„Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę” (Mk 7,37)

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba,
by wywyższono Syna Człowieczego...” (J 3,14)

XXIV Niedziela Zwykła
„On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»” (Mk 8,29)
XXV Niedziela Zwykła
„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim
ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9,35)

XXVI Niedziela Zwykła
„Kto by się stał powodem grzechu
dla jednego z tych małych …” (Mk 9,42)

XXVII Niedziela Zwykła
„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”
(Mk 10,9)

XXVIII Niedziela Zwykła
„Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”
(Mk 10,23)

XXIX Niedziela Zwykła
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45)
XXX Niedziela Zwykła
„Synu Dawida, ulituj się nade mną” (Mk 10,48)

Uroczystość Wszystkich Świętych
„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda
wielka jest w niebie” (Mt 5,12a)

XXXI Niedziela Zwykła
„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”(Mk 12,28b)

XXXII Niedziela Zwykła
„Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko,
co miała, całe swe utrzymanie” (Mk 12,44)

XXXIII Niedziela Zwykła
„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
w obłokach z wielką mocą i chwałą” (Mk 13,26)

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
„Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18,36)