Głosić Ewangelię nadziei. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2004/2005. Cykl A. Cz. II Zobacz większe

Głosić Ewangelię nadziei. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2004/2005. Cykl A. Cz. II

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Kazania
: Książki

14,00 zł

Opis

Wprowadzenie do programu duszpastersko-homiletycznego na rok 2004/2005 i zbiór kazań wraz z propozycjami komentarzy biblijnych i modlitw wiernych.

Więcej informacji

ISBN 83-7332-248-5
rok wydania 2005
typ wydania1 I
ilość stron 145
format 145 x 205

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Głosić Ewangelię nadziei. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2004/2005. Cykl A. Cz. II

Głosić Ewangelię nadziei. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2004/2005. Cykl A. Cz. II

Fragment

Przez ostatnie trzy lata myśl przewodnia programu duszpasterskiego skupiona była na Liście apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II Novo millennio ineunte. W liście tym papież wskazał nam program na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, koncentrujący się wokół samego Chrystusa (por. NMI 29). Jan Paweł II przypomina, że jest to program ten sam co zawsze program, ale powinien być na nowo odczytywany i dostosowany po uwzględnieniu znaków czasu do życia każdej wspólnoty Kościoła. Poznając na nowo Chrystusa, bardziej Go miłując i gorliwiej naśladując staraliśmy się kontemplować Jego oblicze i dążyć do pełni życia chrześcijańskiego. Podejmowaliśmy również kroki, aby czynić Kościół domem modlitwy i szkołą komunii, włączając się w różne dzieła ewangelizacyjne. Zgłębiając naukę Jezusa Chrystusa, odnosiliśmy się do Jego słów zawartych w Ewangelii, a także do Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby umacniać wiarę wyznawaną, celebrowaną i przeżywaną.
W kolejnych trzech latach program duszpasterski będzie inspirowany, zgodnie z zaleceniem Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, treściami zawartymi w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, ogłoszonej 28 czerwca 2003 roku. Dokument ten stanowi podsumowanie Synodu Biskupów Europy, który odbył się w Rzymie w październiku 1999 roku. Jest on skierowany do wszystkich ochrzczonych, zarówno duchownych jak i świeckich, i ukazuje na nowo Chrystusa, który żyje w Kościele i jest dla wszystkich źródłem niezawodnej nadziei.