CHRYSTUS NASZĄ NADZIEJĄ Homilie pogrzebowe

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania
: Książki

14,00 zł

Opis

Zbiór kazań pogrzebowych wydanych z inicjatywy Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Kazania te opracowane przez kapłanów diecezji tarnowskiej, osnute na bogatym zestawie czytań oraz Ewangelii przewidzianych w Obrzędach pogrzebowych na pogrzeb dorosłych oraz dzieci z pewnością okażą się pomocne kapłanom, którym dość często wypada głosić Słowo Boże na pogrzebach.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-062-5
rok wydania 2012
ilość stron 100
format A5

Spis treści

Słowo wstępne
Biskupa Władysława Bobowskiego


Homilie na pogrzeb dorosłych

Wielka nagroda w niebie
Bóg pokrzepi utrudzonych
Przypowieść o dziesięciu pannach
Będziemy sądzeni z miłości
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
Gotowość na przyjście Pana
Dziś ze Mną będziesz w raju
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
Śmierć i pogrzeb Chrystusa
Chrystus musiał cierpieć, aby wejść do chwały
Poznali Go przy łamaniu chleba
Umarli żyć będą
Kto wierzy w Chrystusa, ma życie wieczne
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki
Ja jestem zmartwychwstanie i życie
Wskrzeszenie Łazarza
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
W domu Ojca jest mieszkań wiele
Jezus modli się za uczniów
Śmierć Chrystusa na krzyżu


Homilie na pogrzeb dziecka ochrzczonego

Bóg pokrzepi utrudzonych
Kto wierzy w Chrystusa, ma życie wieczne
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki
Kto uwierzy, ujrzy chwałę Bożą