CHRYSTE -  POŚLIJ NAM PRZEWODNIKÓW NA DRODZE NAWRÓCENIA Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i ... Zobacz większe

CHRYSTE - POŚLIJ NAM PRZEWODNIKÓW NA DRODZE NAWRÓCENIA Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i ...

Nowy

ks. Jan Bartoszek

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Liturgia i śpiew liturgiczny
: Książki

7,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-280-3
rok wydania 2014
ilość stron 112
format A5

Spis treści

Słowo wstępne

Adoracje
Z świętą bożą rodzicielką Maryją i świętym Pawłem aposto-łem modlimy się o powołania misyjne
(styczeń)

Z Maryją, matką osób konsekrowanych i z świętym Janem Pawłem II modlimy się o powołania zakonne
(luty)

Z Maryją i świętym Józefem modlimy się o powołania
w naszych rodzinach
(marzec)

Z Maryją, ze świętymi kapłanami, z świętą Agnieszką
z Pragi, z błogosławionym Idzim z Asyżu, modlimy się za kapłanów
(kwiecień)

Z Maryją i świętą Urszulą Ledóchowską modlimy
się o powołania w naszej ojczyźnie
(maj)

Z Maryją, ze świętym Antonim z Padwy i błogosławionym Paschalisem Baylon, prośmy Pana żniwa o dar nowych po-wołań
(czerwiec)

Z Maryją, ze świętą Kingą i błogosławioną Jolantą modlimy się o powołania w naszej diecezji
(lipiec)

Z Maryją, ze świętą Klarą i świętą Agnieszką z Asyżu mo-dlimy się o powołania kontemplacyjne
(sierpień)

Z Maryją i świętą Faustyną modlimy się o powołania kapłań-skie, zakonne i misyjne
(wrzesień)

Z Maryją Królową różańca świętego i ze świętym Francisz-kiem z Asyżu modlimy się o nowe powołania
(październik)

Z Maryją Królową wszystkich świętych i z błogosławioną Salomeą modlimy się o powołania
(listopad)

Z Maryją Niepokalaną i błogosławionym Rafałem Chylińskim modlimy się o powołania
(grudzień)

Modlitwy o powołania
Modlitwy z orędzi Jana Pawła II
na Światowe Dni Modlitw o Powołania

Modlitwy z orędzi Benedykta XVI
na Światowe Dni Modlitw o Powołania

Modlitwy z modlitewnika Towarzystwa
Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie: „Proście Pana żniwa…”

Modlitwy z modlitewnika dla osób
wspierających powołania kapłańskie i zakonne:
„Żniwo wielkie, ale robotników mało”

Modlitwy z modlitewnika alumna:
„Duc in altum”

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Biogramy