BYĆ ŚWIADKIEM MIŁOŚCI Katecheza dorosłych Zobacz większe

BYĆ ŚWIADKIEM MIŁOŚCI Katecheza dorosłych

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Katecheza dorosłych
: Katecheza, Homiletyka
: Książki

9,90 zł

Opis

Niniejsza książka, ukazująca się w cyklu Katecheza dorosłych, zawiera tradycyjnie dwanaście „katechez” odnoszących się do hasła roku duszpasterskiego i przeznaczonych dla niezbędnej formacji, która jest wymogiem stawianym wszystkim chrześcijanom. Przy opracowywaniu „katechez” wzięto pod uwagę zarówno cele roku duszpasterskiego, jak i fakt, że jest on podsumowaniem poprzednich czterech lat. Zakres tematyczny jest więc dość obszerny, co jedynie potwierdza istnienie rozległego obszaru, w którym należy dawać świadectwo Miłości. To właśnie dawanie świadectwa Bogu, który jest Miłością, winno być podstawowym doświadczeniem chrześcijanina, potwierdzającym jego dojrzałą wiarę.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733278-9-4
rok wydania 2009
ilość stron 258
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


Ks. Wiesław Piotrowski
I. Zaangażować się w nową ewangelizację

Ks. Jan Banach
II. Odczytywać zamysł Boży wobec małżonków i rodziny

Ks. Józef Stala
III. Wychowywać do życia w prawdzie

Ks. Ireneusz Stolarczyk
IV. Kształtować życie społeczne w świetle Ewangelii

Ks. Michał Drożdż
V. Korzystać odpowiedzialnie ze środków społecznego przekazu

Ks. Krzysztof Czermak
VI. Troszczyć się o dzieło misyjne Kościoła

Ks. Jan Siedlarz
VII. Realizować powołanie jako osoba świecka

Ks. Wojciech Rzemiński
VIII. Uczestniczyć w liturgii Kościoła


Ks. Leszek Rojowski
IX. Służyć słowem i czynem będącym w potrzebie

Ks. Krzysztof Bułat
X. Dążyć do świętości

Ks. Henryk Szmulewicz
XI. Trwać mocno w wierze na emigracji

Ks. Janusz Królikowski
XII. Naśladować Maryję w Jej miłości do Jezusa