ZAGADNIENIA KATECHETYKI MATERIALNEJ Zobacz większe

ZAGADNIENIA KATECHETYKI MATERIALNEJ

Nowy

ks. Józef Stala

: Academica
: Katechetyka
: Książki

19,00 zł

Opis

Katechetyka jest dziedziną teologii pastoralnej, która podejmuje naukową refleksję nad procesami katechizacji. Jednym z jej działów, a zarazem głównym tematem niniejszego opracowania, jest katechetyka materialna, zajmująca się doborem i porządkowaniem istotnych treści katechezy. Od ostatniego wydania skryptu do katechetyki materialnej minęło już niemal dziesięć lat. Tak długi czas przynosi w dziedzinie wychowania i katechezy wiele zmian, nowych wyzwań i kolejnych pytań. Dlatego też powstał niniejszy tom Zagadnień katechetyki materialnej, który jest nową – zmienioną i przede wszystkim uzupełnioną wersją skryptu z 2002 r.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733298-8-1
rok wydania 2011
ilość stron 242
format A5

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I
Biblia i katecheza
(S. Emmanuela Anna Klich OSU)
1. Pismo Święte źródłem katechezy Kościoła
1.1. Religia chrześcijańska religią historyczną i objawioną
1.2. Pismo Święte regułą wiary Kościoła
1.3. Pismo Święte duszą teologii
1.4. Tematy biblijne w katechezie Kościoła
2. Znaczenie współczesnej hermeneutyki biblijnej w katechezie
2.1. Cel stosowania metod interpretacji Biblii
2.1.1. Założenia i etapy metody historyczno-krytycznej
2.1.2. Metoda narracyjna i jej walory katechetyczne
2.1.3. Zastosowanie katechetyczne analizy retorycznej
3. Rozbudzanie zainteresowania młodzieży tematami biblijno-religijnymi
3.1. Zasada indywidualizacji
3.2. Szukanie odpowiedzi na ludzkie pytania w świetle objawienia
3.3. Skoncentrowanie na żywej osobie Jezusa
3.4. Wykorzystywanie zainteresowań młodych
4. Metoda katechezy biblijnej
4.1. Zadania katechezy biblijnej
4.2. Przyjąć bosko-ludzką naturę Biblii w katechezie
4.3. Cele aktywnych form katechezy w świetle dokumentów Kościoła
4.4. Celebracja słowa Bożego uprzywilejowaną okazją spotkania z Panem
Bibliografia

Rozdział II
Kościół i katecheza
(Beata Bilicka)
1. Zagadnienie Kościoła w nowym programie nauczania religii (2010)
1.1. Przedszkole
1.2. Szkoła podstawowa
1.3. Gimnazjum
1.4. Szkoły ponadgimnazjalne
2. Najważniejsze aspekty Kościoła rozumianego jako communio
2.1. Communio w nauczaniu Soboru Watykańskiego II
2.2. Interpretacja communio w dokumentach Kongregacji Nauki Wiary
3. Zakończenie
Bibliografia

Rozdział III
Katecheza i liturgia
(Ks. Andrzej Hajduk SJ)
1. Posługa słowa w Kościele
1.1. Słowo Boże uzdalnia do wypełniania misji Chrystusa
1.2. Celebracja liturgiczna szczytem głoszenia słowa Bożego
2. Relacje między liturgią a katechezą
2.1. Pojęcie i podmiot liturgii
2.2. Pojęcie i podmiot katechezy
2.3. Katecheza i liturgia
2.4. Zadania katechezy wobec liturgii
2.5. Liturgia źródłem treści katechezy – katechetyczny wymiar liturgii
3. Katecheza i sakramenty Kościoła
3.1. Katecheza sakramentalna – katecheza znaków
3.2. Wypełnianie zadań wynikających z życia sakramentalnego
Bibliografia

Rozdział IV
Wychowanie moralne w katechezie
(Ks. Stanisław Dziekoński)
1. Podstawy chrześcijańskiego wychowania
1.1. Założenia chrześcijańskiego wychowania
1.2. Zasady kierownicze chrześcijańskiego wychowania
1.3. „Norma personalistyczna” jako podstawa wychowawczej koncepcji Jana Pawła II
2. Chrześcijańskie koncepcje wychowania moralnego
2.1. Wychowanie moralne w okresie katechumenatu
2.2. Wychowanie moralne w katechezie średniowiecza
2.3. Wychowanie moralne w koncepcji Lutra
2.4. Deizm i naturalizm w wychowaniu moralnym XVIII w.
2.5. Pedagogika religijno-moralna
2.6. Wychowanie moralne w odnowie kerygmatyczno-antropologicznej katechezy
3. Moralny wymiar katechezy
3.1. Katecheza jako nauka o obowiązkach moralnych chrześcijanina
3.2. Katecheza jako religijno-moralne wychowanie
3.3. Katecheza moralna w kontekście odnowy kerygmatyczno-antropologicznej
4. Dydaktyka katechezy moralnej
5. Modele katechezy moralnej
5.1. Model Deharbe’owski
5.2. Model kerygmatyczny
5.3. Model antropologiczny
6. Formacja sumienia
7. Wnioski końcowe
Bibliografia

Rozdział V
Katecheza i inkulturacja
(Ks. Kazimierz Misiaszek SDB)
1. Z historii inkulturacji
2. Istota inkulturacji
3. Inkulturacja jako dogłębna ewangelizacja
4. Inkulturacja jako transformacja kultury
5. Katecheza w optyce inkulturacji
5.1. Katecheza aktywnym czynnikiem inkulturacji
5.2. Koncepcja katechezy a jej funkcja inkulturacyjna
a. Powrót do źródeł
b. Ważność metody
c. Pomoce wypracowywane na miejscu
d. Wymiar antropologiczny
Bibliografia