BÓG MNIE PRZEMIENIA ZESZYT UCZNIA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zobacz większe

BÓG MNIE PRZEMIENIA ZESZYT UCZNIA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy

Elżbieta Osewska, Bożena Pojawa, ks. Józef Stala

: Dar spotkania Boga
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

8,90 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-733268-2-8
rok wydania 2009
ilość stron 118
format 160 x 235 mm

Spis treści

„Bóg mnie przemienia”
– wprowadzenie w treść katechezy w klasie VI

I. Duch Święty dawcą życia Kościoła pierwotnego
1. Dzieje Apostolskie – z Jerozolimy aż po krańce ziemi
2. Narodziny Kościoła – dzieło Ducha Świętego
3. Kościół jerozolimski – pierwsza gmina chrześcijańska
4. Św. Piotr – pierwszy wśród Apostołów
5. Św. Paweł – niestrudzony Apostoł Narodów
6. Listy apostolskie
7. Życie pierwszych chrześcijan w społeczeństwie pogańskim
8. Prześladowania Kościoła
9. Męczennicy Kościoła
10. „Duch Święty dawcą życia Kościoła pierwotnego” – utrwalenie treści działu I

II. Duch Świ ęty umacnia i przemienia Kościół
11. Zbawcze posłannictwo Kościoła
12. Obrazy Kościoła – owczarnia
13. Dary i charyzmaty w Kościele
14. Liturgia Kościoła
15. Sakramenty święte – źródła łaski i miłości Bożej
16. Misyjna działalność Kościoła
17. Posługa następcy św. Piotra w Kościele
18. Konklawe – wybór nowego papieża
19. Życie zakonne w Kościele
20. Żeńskie i męskie wspólnoty zakonne w Polsce
21. „Duch Święty umacnia i przemienia Kościół” – utrwalenie treści działu II

III. Skarby dziedzictwa Kościoła w Polsce
22. Chrzest Polski
23. Św. Wojciech – patron Kościoła w Polsce
24. Świadectwa kultury chrześcijańskiej
25. Skarby polskiej pobożności
26. Jasna Góra – duchowa stolica Polski
27. W służbie Bogu i Ojczyźnie
28. Karol Wojtyła – wezwany z dalekiego kraju
29. Kościół w Polsce dziś
30. Charytatywna działalność Kościoła
31. Wiara i tradycja w mojej rodzinie

IV. Moje miejsce w Kościele
32. Chrzest fundamentem życia chrześcijańskiego
33. Obrzędy chrztu świętego
34. Moje imię – mój patron
35. Przykazania kościelne
36. Świętowanie niedzieli
37. Moja diecezja
38. Moja parafia
39. Mój kościół parafialny
40. Grupy i wspólnoty religijne w Kościele
41. „Moje miejsce w Kościele” – powtórzenie treści działu III i IV

V. Moje miejsce w świecie
42. Moje najbliższe środowisko
43. Przyjaźń z Bogiem podstawą jedności między ludźmi
44. Chrześcijańskie zmaganie się z niepokojem i budzenie nadziei
45. Wrażliwość na ludzkie problemy i budowanie chrześcijańskiej solidarności
46. Chrześcijańskie rozumienie miłości bliźniego
47. Moja codzienna modlitwa
49. Moje chrześcijańskie powołanie
50. Współpraca z Duchem Świętym

Katecheza kończąca rok katechetyczny „Bóg mnie przemienia”
– podsumowanie treści katechez w klasie VI

Rok Liturgiczny z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Kalendarz liturgiczny

Różaniec

Roraty

Droga krzyżowa

Szkolne rekolekcje wielkopostne

Nabożeństwo majowe