BÓG MNIE KOCHA PODRĘCZNIK nr AZ-22-01/1-9 DO NAUKI RELIGII DLA UCZNIA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zobacz większe

BÓG MNIE KOCHA PODRĘCZNIK nr AZ-22-01/1-9 DO NAUKI RELIGII DLA UCZNIA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy

Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala

: Dar spotkania Boga
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

15,00 zł

Opis

Podręcznik do klasy V „Bóg mnie kocha” pomoże każdemu uczniowi nie tylko w pogłębieniu jego wiedzy religijnej, ale i wprowadzając w historię zbawienia, pozwoli mu wyraźniej dostrzec, jak bardzo Bóg ukochał wszystkich ludzi, a przez to jeszcze pełniej odpowiedzieć na Jego miłość. Towarzyszyć uczniowi w poznawaniu i naśladowaniu Jezusa będą obecni na kartach podręcznika bohaterowie, Zuzia i Piotrek. Będą wyjaśniać codzienne sytuacje, wprowadzać w prezentowane treści, zachęcać do refleksji, a przede wszystkim do modlitwy oraz spotkania z Bogiem w kościele, szkole i domu. Natomiast barwne ilustracje, fotografie i mapy, których także w podręczniku nie brakuje, ułatwią piątoklasiście poznanie realiów życia za czasów Jezusa, a także ukażą różne sytuacje z życia chrześcijańskiego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733273-9-9
rok wydania 2010
typ wydania1 2
ilość stron 147
format B5

Spis treści

WPROWADZENIE
„Bóg mnie kocha ”
– wprowadzenie w treść katechezy w klasie V
SCHEMAT WYDARZEŃ Z ŻYCIA JEZUSA CHRYSTUSA
I. Oczekiwanie na Mesjasza
1. Znaki miłości Boga w historii zbawienia
2. Tęsknota człowieka za Bogiem
3. Obietnice mesjańskie
4. Maryja – służebnica Pana
5. Adwent – czas oczekiwania na spełnienie obietnicy
MAPA PALESTYNY ZA CZASÓW JEZUSA CHRYSTUSA
II. Przyjście Mesjasza
6. Ziemia Zbawiciela
7. Życie mieszkańców Palestyny za czasów Jezusa
8. Narodzenie Jezusa
9. Życie Świętej Rodziny w Nazarecie
10. Jan Chrzciciel – „głos wołającego na pustyni ”
11. Jezus zapowiedzianym Mesjaszem
12. „Oczekiwanie i przyjście Mesjasza ”
– utrwalenie treści działu I i II
III. Jezus – Bóg z nami
13. Jezus postaci ą historyczną
14. Ewangelia Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie
15. Jezus umiłowanym Synem Bożym
16. Jezus zwycięzcą szatana w próbie pustyni
17. Jezus wędrownym nauczycielem
18. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus ?
mapa krain Palestyny za czasów Jezusa Chrystusa
IV. Posłannictwo Mesjasza
19. Jezus pomaga przemienić życie
20. Jezus głosi królestwo Boże
21 Kto jest największy w królestwie Bożym?
22. Jezus ogłasza prawo królestwa Bożego
23. Jezus gromadzi nowy Lud Boży – Kościół
24. Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy
25. Jezus pomaga w codziennym życiu człowieka
26. „Jezus – Bóg z nami ” – powtórzenie treści działu III i IV
V. Błogosławieni , którzy nie widzieli , a uwierzyli
27. Wartość królestwa Bożego – przypowieść o perle i skarbie
28. Skuteczność słowa Bożego – przypowieść o siewcy
29. Siła wiary – przypowieść o ziarnku gorczycy
30. Dobroć Boga – przypowieść o robotnikach w winnicy
31. Odpowiedzialność za otrzymane dary
– przypowieść o talentach
32. Przestroga i nadzieja – przypowieść o drzewie figowym
33. Błogosławieństwa – drogowskaz y na drodze do świętości
34. „Błogosławieni , którzy nie widzieli , a uwierzyli ”
– powtórzenie treści działu V
VI. Z Jezusem przeżywamy cierpienie i śmierć
35. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy
36. Ostatnia Wieczerza
37. Modlitwa w Ogrójcu i pojmanie Jezusa
38. Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu
39. Chrześcijański sens cierpienia
40. Sakrament namaszczenia chorych
41. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią
42. Na progu wieczności – pogrzeb chrześcijański
43. Liturgiczna celebracja śmierci i zmartwychwstania Jezusa
MAPA JEROZOLIMY ZA CZASÓW JEZUSA CHRYSTUSA
VII. „Trwajmy mocno w wierze ”
44. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom
45. Wniebowstąpienie Chrystusa
46. Zesłanie Ducha Świętego i narodziny Kościoła
47. Sposoby obecności Chrystusa w Kościele
48 Eucharystia – pokarm na drodze zbawienia
49. Maryja i święci wzorem modlitwy
50. Religijne znaczenie roku liturgicznego
Katecheza kończąca rok katechetyczny „Bóg mnie kocha” – podsumowanie treści katechez w klasie V
PIEŚNI I PIOSENKI ZAWARTE W KATECHEZACH
KATECHIZM
PROPOZYCJE STRON INTERNETOWYCH
Zdjęcia z Ziemi Świętej zamieszczone w podręczniku