BÓG MNIE KOCHA PRZEWODNIK METODYCZNY DO PODRĘCZNIKA DO NAUKI RELIGII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zobacz większe

BÓG MNIE KOCHA PRZEWODNIK METODYCZNY DO PODRĘCZNIKA DO NAUKI RELIGII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy

Elżbieta Osewska, Bożena Pojawa, ks. Józef Stala

: Dar spotkania Boga
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

19,90 zł

Opis

Przewodnik metodyczny do podręcznika do klasy V „Bóg mnie kocha” został przygotowany z myślą o katechetach. Szczegółowe scenariusze katechez staną się dla nich niezastąpioną pomocą w samodzielnym zaprojektowaniu jednostki lekcyjnej, która została opracowana na 45 min. i zwykle zawiera następujące części: wprowadzenie, aktywizację, refleksję, realizację i zakończenie. Zaproponowana struktura katechezy uwzględnia aktywny udział uczniów i ich współpracę z katechetą, dlatego realizację procesu dydaktycznego ułatwią właściwie dobrane i umiejętnie wkomponowane w proces katechetyczny różnorodne metody, techniki i środki dydaktyczne.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733249-5-4
rok wydania 2008
typ wydania1 1
ilość stron 432
format A4

Spis treści

WPROWADZENIE
„Bóg mnie kocha” – wprowadzenie w treść katechezy w klasie V
I. OCZEKIWANIE NA MESJASZA
1. Znaki miłości Boga w historii zbawienia
2. Tęsknota człowieka za Bogiem
3. Obietnice mesjańskie
4. Maryja – służebnica Pana
5. Adwent – czas oczekiwania na spełnienie obietnicy
II. PRZYJŚCIE MESJASZA
6. Ziemia Zbawiciela
7. Życie mieszkańców Palestyny za czasów Jezusa
8. Narodzenie Jezusa
9. Życie Świętej Rodziny w Nazarecie
10. Jan Chrzciciel – „głos wołającego na pustyni”
11. Jezus zapowiedzianym Mesjaszem
12. „Oczekiwanie i przyjście Mesjasza” – utrwalenie treści działu I i II
III. JEZUS – BÓG Z NAMI
13. Jezus postacią historyczną (2 godz.)
14. Ewangelia Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie
15. Jezus umiłowanym Synem Bożym
16. Jezus zwycięzcą szatana w próbie pustyni
17. Jezus wędrownym nauczycielem
18. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? (2 godz.)
IV. POSŁANNICTWO MESJASZA
19. Jezus pomaga przemienić życie
20. Jezus głosi królestwo Boże
21. Kto jest największy w królestwie Bożym?
22. Jezus ogłasza prawo królestwa Bożego
23. Jezus gromadzi nowy Lud Boży – Kościół
24. Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy
25. Jezus pomaga w codziennym życiu człowieka
26. „Jezus – Bóg z nami” – powtórzenie treści działu III i IV
V. „BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI”
27. Wartość królestwa Bożego – przypowieść o perle i skarbie
28. Skuteczność słowa Bożego – przypowieść o siewcy
29. Moc królestwa Bożego – przypowieść o ziarnku gorczycy
30. Dobroć Boga – przypowieść o robotnikach w winnicy
31. Odpowiedzialność za otrzymane dary – przypowieść o talentach
32. Przestroga i nadzieja – przypowieść o drzewie figowym
33. Błogosławieństwa – drogowskazy na drodze do świętości
34. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” – powtórzenie treści działu V
VI. Z JEZUSEM PRZEŻYWAMY CIERPIENIE I ŚMIERĆ
35. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy
36. Ostatnia Wieczerza
37. Modlitwa w Ogrójcu i pojmanie Jezusa
38. Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu
39. Chrześcijański sens cierpienia
40. Sakrament namaszczenia chorych
41. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią
42. Na progu wieczności – pogrzeb chrześcijański
43. Liturgiczna celebracja śmierci i zmartwychwstania Jezusa
VII. „TRWAJMY MOCNO W WIERZE”
44. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom
45. Wniebowstąpienie Chrystusa
46. Zesłanie Ducha Świętego i narodziny Kościoła
47. Sposoby obecności Chrystusa w Kościele
48 Eucharystia – pokarm na drodze zbawienia
49. Maryja i święci wzorem modlitwy
50. Religijne znaczenie roku liturgicznego.
„Bóg mnie kocha” – podsumowanie treści katechez w klasie V
SPRAWDZIANY
Sprawdzian 1. „Jezus – Bóg z nami”
Sprawdzian 2. „Zbawcze misterium Chrystusa”
Sprawdzian końcowy „Bóg mnie kocha”
PLAN DYDAKTYCZNY
BIBLIOGRAFIA