BÓG MNIE WOŁA PRZEWODNIK METODYCZNY DO PODRĘCZNIKA DO NAUKI RELIGII DLA KLASY IV Zobacz większe

BÓG MNIE WOŁA PRZEWODNIK METODYCZNY DO PODRĘCZNIKA DO NAUKI RELIGII DLA KLASY IV

Nowy

Elżbieta Osewska, Bożena Pojawa, ks. Józef Stala

: Dar spotkania Boga
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

19,90 zł

Opis

Przewodnik metodyczny, zawierający szczegółowe scenariusze katechez, harmonijnie łączy doświadczenia wieloletniej pracy katechety, doradcy metodycznego do spraw katechezy i poszukiwania współczesnych katechetyków.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733245-7-2
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron 368
format A4

Spis treści

WPROWADZENIE

„Bóg mnie woła” – wprowadzenie w treść katechezy w klasie IV

I. POSZUKIWANIE SZCZĘŚCIA I WSPÓLNOTY
1. Świat, w którym żyjemy
2. Niezawodna busola życia – wartości
3. Co to znaczy, że jestem człowiekiem?
4. Nikt nie jest samotną wyspą
5. Nikt sam nie ma tego, co mamy razem
6. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty – utrwalenie treści działu I

II. KIM TY JESTEÂ, PANIE BO˚E?
7. Co można odkryć rozumem, a czego nie można?
8. Wiara, która góry przenosi
9. Boży plan zbawienia
10. Wielcy odkrywcy zbawiennej oferty

III. BÓG OBJAWIA NAM SIEBIE
11. Jeden Bóg i wiele sposobów objawiania się człowiekowi
12. Biblia źródłem odkrywania tajemnicy Boga (dwie jednostki lekcyjne)
13. Pismo Święte Starego Testamentu
14. Pismo Święte Nowego Testamentu
15. Ewangelia – Dobra Nowina
16. Jak czytać Pismo Święte?

IV. BÓG NASZYM STWORZYCIELEM
17. Stworzyciel nieba i ziemi
18. Człowiek i jego miejsce w dziele stworzenia
19. Dar przekazywania życia
20. Człowiek – stróżem ziemi
21. Pierwsi ludzie w raju
22. Modlitwa uwielbienia Boga
23. Bóg jest naszym Stworzycielem – powtórzenie treści działu III i IV

V. DLACZEGO Z¸O, SMUTEK I CIERPIENIE?
24. Grzech pierwszych ludzi
25. Zapowiedź Zbawiciela – pierwsza Dobra Nowina
26. Dlaczego człowiek odchodzi od Pana Boga?
27. Smutna historia braci Kaina i Abla
28. Opowiadanie o wieży Babel
29. Oczyszczające wody potopu
30. Przymierze Boga z ludźmi
31. Sakrament pokuty i pojednania
32. Dlaczego zło, smutek i cierpienie? – powtórzenie treści działu V

VI. BÓG PRAGNIE NASZEGO SZCZĘŚCIA
33. Przodkowie narodu wybranego
34. Powołanie Abrahama, Ojca narodu wybranego
35. Odpowiedź człowieka na Boże wezwanie
36. Jakub – człowiek oddany Bogu
37. Wypełnienie obietnicy Bożej w dziejach potomków Abrahama

VII. BÓG ZAWSZE WIERNY SWOJEMU PRZYMIERZU
38. życie narodu wybranego w niewoli egipskiej
39. Powołanie i misja Mojżesza
40. Wyjście z niewoli egipskiej
41. Wędrówka ku wolności przez pustynię
42. Przymierze Boga z ludem na Synaju
43. Prawo Przymierza – pieczęcią obietnicy danej Abrahamowi
44. Nowe Przymierze ostateczną pieczęcią wszystkich Bożych obietnic
45. Bóg jest zawsze wierny swojemu przymierzu – powtórzenie treści działu VI i VII

VIII. W DŁONIACH OJCA JESTEŚMY BEZPIECZNI I SZCZĘŚLIWI
46. Opatrzność Boża – miłująca Mądrość
47. Zajęcie Ziemi Obiecanej
48. Królowie izraelscy
49. Rola proroków w narodzie wybranym
50. Psalmy króla Dawida
51. Spotkanie z Bogiem w modlitwie
52. Świadkowie zawierzenia
Powołani przez Boga i posłani do innych – podsumowanie treści katechezy w klasie IV

SPRAWDZIANY
Sprawdzian 1 „Bóg jest naszym Stworzycielem”
Sprawdzian 2 „Bóg zawsze wierny swojemu przymierzu”
Sprawdzian końcowy „Bóg mnie woła”

PLAN DYDAKTYCZNY
BIBLIOGRAFIA