Ze Słowem w drogę. Rok A, cz. 2 Rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta. Kazania pasyjne Zobacz większe

Ze Słowem w drogę. Rok A, cz. 2 Rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta. Kazania pasyjne

Nowy

ks. Jerzy Zoń

: Biblioteka duszpasterza
: Homiletyka
: Książki

5,00 zł

Opis

„Święty Paweł w Liście do Rzymian stwierdza, iż wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego (por. Rz 10,7). Oznacza to, iż dopóki ktoś nie usłyszy fizycznie słowa Bożego lub będzie pozostawał na nie „głuchy”, dopóty nie uwierzy” – czytamy we wstępie do Ze słowem w drogę (rok A, cz. 2), zawierającym rozważania wielkopostne, kazania pasyjne oraz homilie niedzielne i świąteczne na Wielki Post i okres wielkanocny. To z pewnością cenny zbiór refleksji o słowie Bożym, który pomoże kaznodziejom odnaleźć drogi do otwierania ludzkich sumień na Boże wezwania. Taki cel przyświecał cenionym autorom tego tomu: ks. Zbigniewowi Wielgoszowi, ks. Jackowi Słowikowi i ks. Teodorowi Szarwarkowi.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733293-3-1
rok wydania 2011
ilość stron 252
format A5

Spis treści

Wstęp
„Effatha” – otwórz się!


Rozważania wielkopostne
Ks. Zbigniew Wielgosz


Środa Popielcowa
Popiół i nadzieja

Czwartek po Popielcu
Bądź ziarnem!

Piątek po Popielcu
Czas na rachunek sumienia

Sobota po Popielcu
Kim są grzesznicy?


Tydzień po I Niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Zakazy w Bożej pedagogice

Wtorek
Mowa miłości

Środa
Dokąd prowadzą nasze ślady?

Czwartek
Proście i czyńcie dobro

Piątek
Ignacjańskie „magis”

Sobota – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
Ojciec w duchu


Tydzień po II Niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Postawa roszczeniowa

Wtorek
Odrzucajmy zło i zaprawiajmy się w dobrym

Środa
Niech język tworzy dobro

Czwartek
Nie pozwólmy się pochować w otchłani

Piątek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Prawo do życia

Sobota
Tak jak Bóg


Tydzień po III Niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Prorocy

Wtorek
Przebaczenie

Środa
Biblijna reszta

Czwartek
„We wszystkich czynach uważaj na siebie”

Piątek
Droga powrotu do Boga

Sobota
Postanowienie poprawy


Tydzień po IV Niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Bóg nie chce śmierci grzesznika

Wtorek
Lekarz dusz ludzkich

Środa
Przyrzeczenia

Czwartek
Dramat zapomnienia

Piątek
Zanik wrażliwości

Sobota
„Swoi go nie przyjęli”


Tydzień po V Niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Tylko Bóg potrafi tak kochać

Wtorek
Boski Lekarz

Środa
Za cenę wiary i miłości

Czwartek
Przymierze

Piątek
Świadectwo

Sobota
Otwórzmy drzwi Chrystusowi


Wielki Tydzień


Wielki Poniedziałek
Świadkowie światłości

Wielki Wtorek
Misje

Wielka Środa
Czas próby

Wielki Czwartek
Pascha

Wielki Piątek
Wywyższony na drzewie krzyża

Wielka Sobota
Boże Milczenie


Homilie na niedziele i święta na Wielki Post i okres wielkanocny
Ks. Jacek Słowik


Środa Popielcowa
Nowy wielki post, by żyć naprawdę

I Niedziela Wielkiego Postu
Odrzucenie prawdy źródłem współczesnego osaczenia przez grzech

Uroczystość św. Józefa
Sprawiedliwość w stosunku do Boga fundamentem małżeństwa i rodziny

II Niedziela Wielkiego Postu
„Panie, dobrze nam tu być” – kryterium autentyczności wiary

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Eucharystyczne ukierunkowanie dialogu Dziewicy i Archanioła

III Niedziela Wielkiego Postu
„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych”

IV Niedziela Wielkiego Postu
Światło Jezusa wskrzesza rozum i serce człowieka

V Niedziela Wielkiego Postu
Chrystus otwiera na oścież podwoje życia i ostatecznie zaspokaja naszą potrzebę wieczności

Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień ostatecznym objawieniem ludzkiego powołania

Wielki Czwartek
Służba Chrystusa w Eucharystii

Wielki Piątek
Krzyż objawieniem Bożego Miłosierdzia

Wigilia Paschalna
Światło zajaśniało pełnym blaskiem

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
„Surrexit Christus spes mea: precedet vos in galileam”

Poniedziałek Wielkanocny
Konsekwentna wiara w zmartwychwstanie miarą mądrości

II Niedziela Wielkanocna
„Przyjaciel Jezusa jest moim przyjacielem”

Uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
Św. Wojciech tworzywem i fundamentem polskiej państwowości i Kościoła

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
„Zawartość” patriotyzmu

III Niedziela Wielkanocna
„Ty ścieżkę życia mi ukażesz i wieczne szczęście po Twojej prawicy”

Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Ład moralny fundamentem troski o wspólne dobro

IV Niedziela Wielkanocna
Wyzwolenie z niewiedzy i niewoli grzechu

V Niedziela Wielkanocna
„Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela”

VI Niedziela Wielkanocna
Miłość w prawdzie autentycznym wyrazem człowieczeństwa

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Wiara poszukująca uzasadnienia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
W Duchu i prawdzie ku jedności


Kazania pasyjne
Ks. Teodor Szarwark


1. Pójdziesz na krzyż
2. Krzyż Jezusa
3. Stańmy przy Jezusowym krzyżu
4. Nowy Człowiek
5. Miłość do łotra
6. Miłość podarowała nam Matkę
7. Jezus opuszczony