DROGI DUCHOWE STAROSĄDECKICH KLARYSEK W XVII WIEKU Archiwum Klarysek w Starym Sączu 1 Zobacz większe

DROGI DUCHOWE STAROSĄDECKICH KLARYSEK W XVII WIEKU Archiwum Klarysek w Starym Sączu 1

Nowy

ks. Janusz Królikowski

: Sądecka Góra Tabor
: Historia
: Książki

29,00 zł

Opis

W zbiorze tym została opracowana część materiałów zgromadzonych w archiwum Klarysek w Starym Sączu, pochodzących z XVII wieku, a dotyczących formacji zakonnej i duchowości klarysek. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie. W dalszej kolejności znajdą się rozmyślania o charakterze liturgicznym i wybór rekolekcji.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733281-7-4
rok wydania 2010
ilość stron 338
format A5

Spis treści

1. Poczyna się Reguła polska pannej świętej Klary

2. W Imię Pańskie poczyna się Reguła Sióstr Zakonu Świętej Klary
2.1. Reformacyja od jego mości księdza Jerzego [Radziwiłła] kardynała biskupa krakowskiego pannom klasztoru starosądeckiego zostawiona

2.2. Bernardus Maciejowski Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Cracoviensis, dux Severiae

2.3. Reformacyja przez księdza Mikołaja Dobrodziejskiego kanonika krakowskiego, wizytatora klasztoru starosądeckiego, wielebnej w Panu Bogu pannie Ewie Gostwickiej ksieni zostawowana

2.4. Reformacyja klasztoru starosądeckiego przez księdza Hieronima Rekalskiego krakowskiego i księdza Piotra Skidzińskiego archidiakony wizytatory wielebnej w Panu Bogu pannie Ewie Gostwickiej ksieni zostawiona

2.5. Napomnienie i niektóre punkta z wizytacji klasztoru starosądeckiego do wykonania podane

2.6. Punkta reformacyji służące pannom zakonnym klasztoru starosądeckiego na wizytacyji zostawione

2.7. Artykuły na drugiej wizytacyji od tegoż wizytatora tymże pannom zostawione

2.8. Pamięć z wizytacji pannie ksieni starosądeckiej przez księdza Jana Foxa archidiakona krakowskiego i przez wielebnego księdza Jana Kwaśnickiego proboszcza wojnickiego wizytatorów za zleceniem najwielebniejszego jego mci księdza Marcina Syskowskiego biskupa krakowskiego zostawiona

2.9. Napomnienie panien klasztoru starosądeckiego

2.10. Napomnienie pannom zakonnym starosądeckim z wizyty roku 1649, dnia 2 listopada zebrane i podane

2.11. Deklaracyje i dyspensacyje strony Reguły świętej Klary

2.12. Ustawy niektóre Concilium Trydenckiego zakonnicom do zachowania podane

3. Wózek duchowny zakonnych panien

4. Ścieżka prowadząca do Boga abo sposób podany od świętych ojców ćwiczenia panien nowicyji Zakonu Święty Klary

5. Ścieżka prowadząca do Boga, w której się objaśnia fundament żywota duchownego, na trzy części rozdzielona przez rozmaite ćwiczenia zakonne

6. Refleksje prostujące ścieżkę tym, co idą za Panem Jezusem na górę doskonałości chrześciańskiej

7. Czego Bóg twój chce po tobie i na coś się dla Niego sama odważyła?

8. [Rozmyślania o życiu duchowym]

9. Pożegnanie się ze światem albo rozmyślanie nabożne zakonnego człowieka, tak do zakonności dalszej, jako i do ślubów trzech zakonnych ubóstwa, czystości posłuszeństwa przyprawiające

10. Rozmyślanie o piąci sposobach oddania siebie Panu Bogu przez śluby zakonne na cześć i służbę Jego

11. Przygotowanie na rocznicę profesyji przez dni trzy

12. Rocznica zakonna albo refleksyja przez medytacyje na życie swoje doroczne i jego poprawę

13. Intencja do Mszy świętej, na której renowacyję ślubów czynić będziesz