OTO JESTEM Kościół na Wschodzie o powołaniu Zobacz większe

OTO JESTEM Kościół na Wschodzie o powołaniu

Nowy

Kajetan Rajski

: Książki

24,00 zł

Opis

Kolejna książka z tematyki powołaniowej pod redakcją Kajetana Rajskiego zawiera refleksje sióstr, braci zakonnych oraz kapłanów posługujących w krajach dawnego Związku Radzieckiego. Są to wyjątkowe świadectwa wiary, ponieważ pochodzą od misjonarzy głoszących Ewangelię w bardzo trudnych warunkach. Aby służyć w imię Chrystusa, muszą często zmierzyć się z wieloma przeciwnościami: samotnością, nieżyczliwością władz, a także z materialnym niedostatkiem. Jednak radość z powołania do służby Bożej, i to misyjnej, o wiele przewyższa wszystkie te trudy – to daje się prawdziwie odczuć, czytając świadectwa. Książka ukazuje, jak piękne i wartościowe jest powołanie, co z pewnością pozwoli na odkrycie także w sobie misjonarza, gdyż każdy z nas ma świadczyć o Chrystusie tam, gdzie żyje.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-057-1
rok wydania 2012
ilość stron 240+32 strony zdjęciowe
format A5

Spis treści

Słowo wprowadzenia
– ks. bp Wiesław Lechowicz

Przedmowa
– ks. Marek Dziewiecki

Trudne losy Kościoła na Wschodzie
– Kajetan Rajski

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
– s. Romualda Magdalena OPL

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę, chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał
– s. Stanisława

Miłością odwieczną ukochałem cię i w miłości wezwałem cię do siebie
– s. Weneranda od Ubogiego Dzieciątka Jezus PIJ

Na nieludzkiej ziemi żyli ludzie
– ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz

Oto idę, o Boże, aby pełnić wolę Twoją
– o. Jan Bońkowski OFMCap

Posługa misyjna to jest Boże dzieło, wielkie i piękne dzieło Ducha Świętego
– s. Laurencja Joanna Smulska SSpS

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie
– s. Maria-Celina od Trójcy Przenajświętszej Michalczak OCD

Modlitewna linia
– s. Lucyna Maria Kazimiera Grząśko SSpS

Panie Ty znałeś mnie, a jednak wybrałeś, weź mnie taką, jaką jestem, a uczyń mnie taką, jaką ty chcesz mnie mieć
– s. Mateusza Bożena Nawrocka SDP

Pozwoliłem się porwać Twej miłości Panie, aby całym sercem służyć Tobie i drugiemu człowiekowi
– o. Tomasz Klawoń SVD

Połącz, Panie, ofiarę życia mojego ze świętą ofiarą ciała i krwi Twojej i przyjmij je na zbawienie moje i ludu Twojego
– o. Zbigniew Kazimierz Kotliński CSsR

Bóg jest miłością
– o. Arkadiusz od Matki Bożej Loretańskiej Kulacha OCD

W Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie…
– s. Maria Marta Przywara SSpS

Złożyłem w Panu całą nadzieję, On schylił się nade mną. Wydobył mnie z dołu zagłady, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki
– br. Waldemar Kalinowski SVD

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili
– s. Joanna Bernadetta Gratkowska OP

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli
– o. Włodzimierz Maksymilian Sowiński OP

Wypłyń na głębię
– s. Maria Kazimiera od Krzyża Rysak OCD

Aby byli jedno
– o. Jakub Błaszczyszyn SVD

Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj, czego chcesz
– ks. Andrzej Jarosław Obuchowski

A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych!
– o. Konrad Potyka SVD

Kogo mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia
– br. Kazimierz Górski SVD

Wszystkie dzieła Pana są dobre, w odpowiedniej chwili dostarcza on wszystkiego, czego potrzeba
– br. Korneliusz Konsek SVD

Siostra, która uczy umierać
– s. Karolina Słomińska SAC

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali
– o. Paweł Dyl MI

Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych
– s. Maria Faustyna Maria Wojdyła CSSF


Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo
– o. Bogusław Nędza OFMCap

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili
– o. Dariusz Pielak SVD

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
– o. Michał Magda SVD

Naucz mnie, Panie, czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem
– o. Marek Antoni Wójcik SVD

Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim
– s. Elżbieta Ślemp RM

Twoja miłość uprzedziła mnie, wzrastała wraz ze mną, a teraz jest przepaścią, której zmierzyć nie zdołam
– s. Filipa CSSE

Dla Boga nie ma nic niemożliwego
– s. Virginia Marzena Parchoniuk CSS

Chwalcie Pana wszystkie narody
– o. Remigiusz Kalski SJ