PROBOSZCZ WE WSPÓLNOCIE LUDU BOŻEGO Zobacz większe

PROBOSZCZ WE WSPÓLNOCIE LUDU BOŻEGO

Nowy

ks. Robert Kantor

: Książki

22,00 zł

Opis

Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego to pozycja, która przedstawia rolę proboszcza, jaką pełni on w parafii. Proboszcz jest pasterzem i na wzór Chrystusa ma prowadzić powierzoną mu wspólnotę drogą miłości i wiary na trzech podstawowych płaszczyznach zadań Kościoła, jakimi są: nauczanie, uświęcanie, kierowanie. Książka zawiera zbiór wszystkich kanonów Kodeksu prawa kanonicznego odnośnie do urzędu proboszcza oraz List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986, dotyczący patrona proboszczów św. Jana Marii Vianneya. Publikacja skierowana jest nie tylko do studentów, ale i samych proboszczów chcących prawdziwie i służebnie pełnić swój urząd.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-018-2
rok wydania 2012
ilość stron 212
format A5

Spis treści

Wstęp

I. Elementy życia i posługi prezbitera (ks. R. Kantor)
1. Tożsamość
2. Specyficzna droga do świętości
3. Urząd proboszcza według instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej

II. Realizacja podstawowych zadań kościelnych: nauczania, uświęcania, rządzenia (ks. J. Dudziak)
1. Kanoniczne miejsce proboszcza w Kościele
2. Kanoniczne środowisko działalności proboszcza
3. Kanoniczne rodzaje parafii
4. Kanoniczne pojęcie proboszcza
5. Organizacyjne i pastoralne kierowanie parafią
6. Soborowe inspiracje ogólne do realizacji podstawowych zadań Kościoła przez proboszcza
7. Publiczne i wrodzone prawa Kościoła w zakresie posługi nauczania
8. Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie zadania nauczycielskiego
9. Natura i cel kościelnego zadania uświęcania
10. Liturgia, modlitwa, dzieła pokuty i miłości kanoniczną płaszczyzną realizacji kościelnego zadania uświęcania
11. Kanoniczne obowiązki proboszcza odnośnie do liturgii, sakramentów świętych oraz innych środków uświęcenia
12. Pojęcie kościelnego zadania – posługi rządzenia (De Ecclesiae munere regendi)
13. Charakter władzy proboszcza
14. Wykaz ważniejszych uprawnień i obowiązków proboszcza

III. Proboszcz administratorem dóbr materialnych parafii, zarządcą cmentarzy oraz opiekunem kancelarii (ks. R. Kantor)
1. Administracja dóbr doczesnych parafii
2. Cmentarze parafialne
3. Kancelaria parafialna – urząd i miejsce duszpasterskich kontaktów proboszcza z parafianami

IV. Relacja proboszcza do wikariusza parafialnego, osób świeckich oraz rad parafialnych (ks. R. Kantor)
1. Relacje proboszcz – wikariusz
2. Pomoc osób świeckich w parafii
3. Rady parafialne

Aneks 1: Obowiązki proboszcza w Kodeksie prawa kanonicznego (opr. ks. E. Gabryel)

Aneks 2: Święty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, jako patron proboszczów. List Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 r.


Zakończenie

Wybrana literatura

Noty o autorach