WSŁUCHANI W SŁOWO Refleksje na niedziele i święta roku B Zobacz większe

WSŁUCHANI W SŁOWO Refleksje na niedziele i święta roku B

Nowy

Kajetan Rajski

: Książki

9,90 zł

Opis

Wsłuchani w słowo. Refleksje na niedziele i święta roku B to druga część trzytomowego cyklu rozważań autorstwa Kajetana Rajskiego. Publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy czują potrzebę czytania słowa Bożego i życia nim na co dzień.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-016-8
rok wydania 2011
ilość stron 156
format A5

Spis treści

WstępOkres AdwentuI Niedziela Adwentu
Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie(Mk 13,33)

II Niedziela Adwentu
Pan sam obdarzy szczęściem (Ps 85,13)

III Niedziela Adwentu
Zawsze się radujcie (1 Tes 5,16)

IV Niedziela Adwentu
Bóg, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią (Rz 16,25)Okres Narodzenia PańskiegoUroczystość Narodzenia Pańskiego
Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło (Iz 9,1b)

Święto Świętej Rodziny
I bądźcie wdzięczni (Kol 3,15)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Niech cię Pan błogosławi i strzeże (Lb 6,24)

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14)

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Twoi synowie przychodzą z daleka (Iz 60,4)

Niedziela Chrztu Pańskiego
Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby (Dz 10,34)Okres Wielkiego PostuŚroda Popielcowa
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! (Jl 2,13)

I Niedziela Wielkiego Postu
Woda chrztu nas ocala (1 P 3,21)

II Niedziela Wielkiego Postu
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)

III Niedziela Wielkiego Postu
Sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni (…), a stoły powywracał (J 2,15)

IV Niedziela Wielkiego Postu
Bóg jest bogaty w miłosierdzie (Ef 2,4)

V Niedziela Wielkiego Postu
Panie, chcemy ujrzeć Jezusa (J 12,21)Wielki TydzieńNiedziela Palmowa
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi (Iz 50,7)

Wielki Czwartek
Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1b)

Wielki Piątek
Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi (Iz 52,13-14)


Okres Wielkanocy

Wigilia Paschalna
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam ocalenie (Wj 15,2a)

Niedziela Zmartwychwstania
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu (Dz 10,38a)

II Niedziela Wielkanocna
Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara (1 J 5,4)

III Niedziela Wielkanocna
Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych (Dz 3,15a)

IV Niedziela Wielkanocna
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce (J 10,11)

V Niedziela Wielkanocna
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie (J 15,8)

VI Niedziela Wielkanocna
Nazwałem was przyjaciółmi (J 15,15)

Wniebowstąpienie Pańskie
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16)

Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem (1 Kor 12,12)Okres zwykłyII Niedziela Zwykła
Oto jestem: przecież mnie wołałeś (1 Sm 3,5)

III Niedziela Zwykła
Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi (Mk 1,17)

IV Niedziela Zwykła
Wzbudzę im proroka spośród braci waszych (Pwt 18,18)

V Niedziela Zwykła
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16)

VI Niedziela Zwykła
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić (Mk 1,40)

VII Niedziela Zwykła
Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów (Iz 43,25)

VIII Niedziela Zwykła
Duch ożywia (2 Kor 3,6)

IX Niedziela Zwykła
Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa (2 Kor 4,11)

X Niedziela Zwykła
Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,35)

XI Niedziela Zwykła
Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana (2 Kor 5,6)

XII Niedziela Zwykła
Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? (Mk 4,38)

XIII Niedziela Zwykła
Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości (Mk 5,34)

XIV Niedziela Zwykła
Moc w słabości się doskonali (2 Kor 12,9)

XV Niedziela Zwykła
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew (Ef 1,7)

XVI Niedziela Zwykła
Pójdźcie i wypocznijcie nieco (Mk 6,31)

XVII Niedziela Zwykła
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4,5)

XVIII Niedziela Zwykła
To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm (Wj 16,15)

XIX Niedziela Zwykła
Przebaczajmy sobie nawzajem, tak jak i Bóg przebaczył nam w Chrystusie (Ef 4,32)

XX Niedziela Zwykła
Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu (Ef 5,20)

XXI Niedziela Zwykła
Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy bóstwom, (…) czy Panu (Joz 24,15)

XXII Niedziela Zwykła
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym (Mk 7,15)

XXIII Niedziela Zwykła
Niech wiara wasza nie ma względu na osoby (Jk 2,1)

XXIV Niedziela Zwykła
Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie (Jk 2,17)

XXV Niedziela Zwykła
Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny (Mdr 2,12)

XXVI Niedziela Zwykła
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je (Mk 9,47)

XXVII Niedziela Zwykła
Nie jest dobrze, by mężczyzna był sam (Rdz 2,18)

XXVIII Niedziela Zwykła
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny (Hbr 4,12)

XXIX Niedziela Zwykła
Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary (Hbr 4,14)

XXX Niedziela Zwykła
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną (Mk 10,47)

XXXI Niedziela Zwykła
Niech pozostaną w twym sercu te słowa (Pwt 6,6)

XXXII Niedziela Zwykła
Dzban mąki nie wyczerpie się (1 Krl 17,14)

XXXIII Niedziela Zwykła
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą (Mk 13,31)

XXXIV Niedziela Zwykła – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Królestwo moje nie jest stąd (J 18,36)

OPINIE O KSIĄŻCE