MAŁŻEŃSTWO I RODZINA WCIĄŻ FUNDAMENTEM NOWEJ CYWILIZACJI Refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. ... Zobacz większe

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA WCIĄŻ FUNDAMENTEM NOWEJ CYWILIZACJI Refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. ...

Nowy

ks. Marek Kluz, ks. Robert Kantor

: Książki

18,90 zł

Opis

Publikacja pod redakcją ks. Roberta Kantora i ks. Marka Kluza to zbiór artykułów o małżeństwie i rodzinie, których treść odnosi się do dokumentu Konferencji Episkopatu Polski Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Autorzy piszą o małżeństwie i rodzinie jako o dwóch instytucjach ściśle ze sobą związanych, których rozdzielenie daje początek nietrwałym i niemoralnym formom współżycia. Małżeństwo to jedyna trwała przestrzeń wierności, autentyczne źródło rodziny. Tytuł książki sugeruje, że nie mają racji ci, którzy kwestionują tradycyjne podejście do tych dwóch instytucji. Małżeństwo i rodzina w XXI wieku nadal stanowią fundament naszej cywilizacji.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733297-9-9
rok wydania 2011
ilość stron 270
format B5

Spis treści

Słowo Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP

Wprowadzenie


CZEŚĆ PIERWSZA
ODPOWIEDZIALNI ZA MAŁŻEŃSTWO

Ks. Józef Stala
Rodzina – fundamentalne źródło kształtowania człowieka.
Pedagogiczno-katechetyczne impulsy pomocy młodym w przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie

Ks. Robert Kantor
Nierozerwalność wspólnoty małżeńskiej – szansą dla rodziny XXI w.

Ks. Marek Kluz
Sztuczne zapłodnienie a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny

Ks. Robert Kantor
Bonum prolis jako cel małżeństwa kanonicznego. Refleksja na kanwie kan. 1055 § 1 KPK

Ks. Tomasz Rozkrut
Małżeństwo i rodzina w rotalnych przemówieniach papieża Jana Pawła II

Ks. Tadeusz Michalik
Rozwody wyzwaniem katechetycznym

Ks. Marek Kluz
Legalizacja związków homoseksualnych wyzwaniem rzuconym chrześcijańskiej Polsce

Ks. Władysław Szewczyk
Dlaczego „zgubiliśmy” w miłości to co najważniejsze

Ks. Stanisław Garnczarski
Liturgiczne przygotowanie do sakramentu małżeństwa


CZĘŚĆ DRUGA
RODZINA DROGĄ KOŚCIOŁA

Ks. Piotr Łabuda
Jezus – Syn Boży, Syn Rodziny Nazaretańskiej (Łk 2,41-52)

Ks. Janusz Królikowski
Rodzina zakwestionowana. Nowożytne próby „zreformowania” tradycyjnej rodziny

Ks. Henryk Szmulewicz
Rodzice pierwszymi zwiastunami i świadkami wiary

Ks. Jacek Siewiora
Wartość dialogu w procesie wychowania. Rodzice, nauczyciele, wychowankowie, jako strony dialogu

Ks. Michał Drożdż
Medialne klimaty w rodzinie

Ks. Ireneusz Stolarczyk
Rodzina wobec migracji w świetle orędzi Jana Pawła II z okazji Światowego Dnia Migranta

Ks. Józef M. Młyński
Makro i mikrostrukturalne problemy współczesnej rodziny – ich przyczyny i skutki

Ks. Stanisław Sojka
Założenia teologiczno-antropologiczne wychowania chrześcijańskiego w rodzinie

Noty o autorach