PRYMAT BOGA Zamyślenia na chrześcijańskiej drodze z Josephem Ratzingerem Zobacz większe

PRYMAT BOGA Zamyślenia na chrześcijańskiej drodze z Josephem Ratzingerem

Nowy

ks. Andrzej Michalik

: Książki

13,90 zł

Opis

„Jak to jest możliwe – pyta J. Ratzinger – że wiara ma jeszcze jakieś szanse na sukces? Moim zdaniem dlatego, że jest zgodna z naturą człowieka. […] Człowiek nosi w sobie nieusuwalne pragnienie nieskończoności. Żadna z odpowiedzi, jakich próbowano udzielić, nie jest wystarczająca; tylko Bóg, który sam stał się skończony, aby przełamać naszą skończoność i wprowadzić ją w wymiar swojej nieskończoności, może odpowiedzieć na pytania naszego bytu. Dlatego także dzisiaj trwa w ludziach wiara chrześcijańska” (Wiara i teologia dzisiaj, 52).
Uprawianie teologii ma sens tylko wtedy, gdy służy wierze ludu Bożego, gdy służy życiu duchowemu chrześcijanina. Dlatego głoszenie kazań (praedicatio) było jednym z trzech podstawowych obowiązków – obok wykładów (lectio) i dysput (disputatio) – średniowiecznego mistrza (magister in sacra pagina), którego zadaniem było nauczanie Pisma Świętego, czyli „świętych stronic”. Niezwykle bogaty dorobek teologiczny Josepha Ratzingera, dzisiaj papieża Benedykta XVI, jest przykładem dzieła odznaczającego się harmonijnie zrównoważonymi proporcjami lectio, disputatio i praedicatio. Dzięki temu jego teologia ma nie tylko charakter uniwersyteckiego wykładu i akademickiej dysputy, ale konsekwentnie przenoszona w sferę głoszenia (kazania, rozważania) staje się pokarmem duchowego życia wielu jej odbiorców.
W książeczce, którą oddajemy do rąk czytelników, postanowiliśmy krąg tych odbiorców nieco poszerzyć. Chcielibyśmy włączyć do niego tych, którzy zechcą wzmocnić swoje życie duchowe myślą teologiczną wielkiego mistrza życia wiarą – Josepha Ratzingera. Jej charakter wyraża podtytuł: Zamyślenia na chrześcijańskiej drodze z Josephem Ratzingerem. Pragniemy podążać chrześcijańską drogą w towarzystwie jednego z największych teologów XX wieku. Spróbujemy uchwycić, wydobyć i przemyśleć to, co najważniejsze na tej drodze. Dlatego w centrum tych rozważań znajduje się Bóg (z „Wstępu”).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-009-0
rok wydania 2011
ilość stron 150
format 130x200 mm

Spis treści

Wstęp

I. Bóg jest
II. Bóg jest Stwórcą
III. Bóg jest Miłością
IV. „Być jak Bóg”
V. Bóg zbawia
VI. Bóg zabawia, czyli daje człowiekowi udział w swojej miłości
VII. Bóg daje nam braci
VIII. Bóg daje nam udział w liturgii
IX. Bóg ofiaruje człowiekowi szczęście
X. Bóg jest życiem i ofiaruje człowiekowi życie „w pełni”
XI. Prymat Boga

Zakończenie

Publikacje J. Ratzingera wykorzystane w opracowaniu