JAK SADZONKI OLIWKI DOKOŁA STOŁU CHRYSTUSA, CHLEBA ŻYCIA Słowo papieży i polskich biskupów do ministrantów Zobacz większe

JAK SADZONKI OLIWKI DOKOŁA STOŁU CHRYSTUSA, CHLEBA ŻYCIA Słowo papieży i polskich biskupów do ministrantów

Nowy

ks. Grzegorz Rzeźwicki

: Książki

7,00 zł

Opis

Od 1967 roku, średnio co pięć lat, Namiestnicy Chrystusa spotykają się z ministrantami i lektorami w Rzymie podczas pielgrzymek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów (Coetus Internationalis Ministrantium) i kierują do nich swoje słowo. Wygłoszone przez nich przy tej okazji przemówienia zostały zebrane w niniejszej książce i dodatkowo uzupełnione o wypowiedzi polskich biskupów. Zbiór nosi tytuł: Jak sadzonki oliwki dokoła stołu Chrystusa, Chleba Życia. Słowo papieży i polskich biskupów do ministrantów. Nawiązuje on do wersu z Psalmu 128 (127), który przywołał bł. Jan Paweł II w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2004 roku: „Uczcie parafię, rodzinę rodzin, dostrzegać w ministrantach swoich synów, jak «sadzonki oliwki dokoła stołu» Chrystusa, Chleba Życia (zob. Ps 128[127],3). Oliwka (drzewo oliwne) symbolizuje błogosławieństwo, siłę, dorodność, sytość, powodzenie, ochronę, pokój, bezpieczeństwo, trwałość, odrodzenie, uzdrowienie, wesołość, czystość, oczyszczenie, chwałę, wiarę, nadzieję, miłość, prawdę, sprawiedliwość, zgodę, zwycięstwo, nagrodę. A niewątpliwie takie owoce przynosi radosna służba Panu Bogu przy ołtarzu.
Zbiór przemówień jest w zamyśle darem dla ministrantów, lektorów i ceremoniarzy diecezji tarnowskiej z okazji Jubileuszu 225-lecia jej istnienia, z tej racji rozpoczyna się on listem biskupa diecezji tarnowskiej Wiktora Skworca. Zapewne jednak z tej książki z powodzeniem skorzystają ministranci, lektorzy i opiekunowie grup służby liturgicznej z pozostałych diecezji w Polsce.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733298-6-7
rok wydania 2011
ilość stron 78
format A5

Spis treści

Słowo wstępne

List Biskupa Tarnowskiego do ministrantów,
lektorów i ceremoniarzy


PAWEŁ VI

1. Przemówienie Pawła VI do ministrantów
30 marca 1967 r., plac św. Piotra

2. Przemówienie Pawła VI do ministrantów
1 kwietnia 1970 r., plac św. Piotra

JAN PAWEŁ II

1. Przemówienie Jana Pawła II do ministrantów
15 kwietnia 1980 r., aula Pawła VI

2. Przemówienie Jana Pawła II do ministrantów
10 kwietnia 1985 r., plac św. Piotra

3. Przemówienie Jana Pawła II do ministrantów
30 sierpnia 1990 r., plac św. Piotra

4. Przemówienie Jana Pawła II do ministrantów
29 sierpnia 1995 r., plac św. Piotra

5. Przemówienie Jana Pawła II do ministrantów
1 sierpnia 2001 r., plac św. Piotra


BENEDYKT XVI

1. Przemówienie Benedykta XVI do ministrantów
2 sierpnia 2006 r., plac św. Piotra

2. Przemówienie Benedykta XVI do ministrantów
4 sierpnia 2010 r., plac św. Piotra


POLSCY BISKUPI

Prymas Stefan Wyszyński
Służba liturgiczna (1976 r.)

Prymas Józef Glemp
Rozmowa o ministranturze (2004 r.)

Arcybiskup Stanisław Gądecki
List do ministrantów (2005 r.)