EUROPEJCZYK WYZNANIA RZYMSKO-HEBRAJSKIEGO Zobacz większe

EUROPEJCZYK WYZNANIA RZYMSKO-HEBRAJSKIEGO

Nowy

ks. Andrzej Turek

: Książki

25,00 zł

Opis

Jako nastolatek dowiedział się, że zabił Boga. Będąc młodzieńcem – gorliwym syjonistą – procesował się, bo ktoś zasugerował jego chrzest w Kościele katolickim. Dwanaście lat później, dojrzały czterdziestoletni mężczyzna, przyjął sakrament chrztu św. w Rzymie. Po chrzcie twierdził, iż dopiero jako katolik stał się prawdziwym i pełnowartościowym Żydem. Poprzez chrzest odnalazł również swą polskość i europejskość. Książka próbuje opowiedzieć kim był Roman Brandstaetter, światowej sławy literat, wybitny znawca Biblii i kultury klasycznej; Żyd, Polak, tarnowianin, Europejczyk – człowiek o niezwykle bogatych, wręcz sensacyjnych drogach życia i twórczości. W fascynującym zwierciadle jego osoby i dzieła odbija się również spory kawałek dziejów polsko-żydowskich i katolicko-judaistycznych. Co niezwykle istotne dla współczesnego świata, stygmatyzowanego wielokulturowością i mobilnością, a zarazem podejrzliwością względem religii, ów żarliwy judeochrześcijanin i nomada kultur zdaje się bezsprzecznie udowadniać, iż religia nie jest zagrożeniem, lecz ocaleniem. Bo to dzięki wierze – Roman Brandstaetter – stał się obywatelem swej małej, dużej, europejskiej, a w końcu niebieskiej ojczyzny.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733296-0-7
rok wydania 2011
ilość stron 398
format B5

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
WIELOKULTUROWE KORZENIE TOŻSAMOŚCI
1.1. Kulturowe bogactwo środowiska rodzinnego
1.1.1. Rodzinne korzenie – żywa pamięć przodków
1.1.2. Wszczepienie w kulturę judaistyczną – wychowanie biblijne
1.1.3. Biblia – sakralną bramą polszczyzny
1.1.4. Edukacja szkolna – introdukcja w świat kultury klasycznej
1.1.5. Pierwsze zetknięcie się z chrześcijaństwem
1.1.6. Dom rodzinny – szacunek dla tradycji i kulturowa otwartość
1.2. Kulturowe bogactwo małoojczyźnianej miłości
1.2.1. Tarnów – święta ojcowizna
1.2.2. Twórcza partycypacja w kulturze regionu
1.2.3. Żywotność małoojczyźnianego patriotyzmu
1.2.4. Mała ojczyzna w archiwum pamięci – prywatna mitologia wysp szczęśliwych
1.2.5. Ślady obecności Romana Brandstaettera w jego prywatnej ojczyźnie

ROZDZIAŁ II
AMBIWALENCJA KULTUROWEJ IDENTYFIKACJI I POSZUKIWANIE OJCZYZNY IDEOLOGICZNEJ
2.1. W kręgu syjonistycznej aktywności
2.1.1. Polak dojrzewający do żydostwa
2.1.2. Żyd – gorliwy syjonista
2.1.3. Społeczno-kulturowe tło syjonistycznej gorliwości
2.2. Między żydostwem a polskością – rola formacji kulturowej
i języka
2.3. W kierunku wielkiej syntezy
2.4. Manifestacja nowej świadomości kulturowo-narodowościowej

ROZDZIAŁ III
KSZTAŁT ODNALEZIONEJ POLSKOŚCI
3.1. Różnorakie formy patriotyzmu
3.1.1. Twórcza wrażliwość na los cierpiącej Polski
3.1.2. Troska o język ojczysty
3.1.3. Admiracja dla kultury polskiej
3.2. Ojczyzna ideologiczna w realiach systemu socjalistycznego PRL
3.2.1. Codzienność życia w realnym socjalizmie
3.2.2. Polityczna „nieprawomyślność”
3.2.3. Pod pręgierzem cenzury i w cieniu zapomnienia
3.2.4. Etyczna niezłomność i twórczy nonkonformizm

ROZDZIAŁ IV
KRYTYKA TOTALITARYZMU
4.1. Antytotalitarna wrażliwość artysty
4.2. Totalitarna władza
4.3. Zniewolenie człowieka
4.4. Kontrola i lęk jako narzędzia rządzenia
4.5. Konformizm i ujednolicenie zachowań
4.6. Zawładnięcie wnętrzem człowieka
4.7. Osąd systemu – ponadczasowa aktualność problemu

ROZDZIAŁ V
KULTUROWY KONTEKST KONWERSJI
5.1. Ambiwalencja religijnej identyfikacji
5.2. Chrystus żydowskim bratem – chrześcijaństwo religią obcą
5.3. Kultura judaistyczna miejscem spotkania człowieczeństwa Chrystusa
5.4. Kultura chrześcijańska miejscem spotkania bóstwa Chrystusa
5.5. Między Syjonem a Golgotą – bliskość i oddalenie judaizmu
i chrześcijaństwa
5.6. Żyd – konwertyta poza nawiasem społeczności żydowskiej
5.6.1. Chrystus fundamentem odrzucenia
5.6.2. Żyd ochrzczony jako zdrajca narodu
5.7. Chrzest jako kontynuacja i pełnia judaizmu
5.8. Judeochrześcijański most

ROZDZIAŁ VI
CHRZEŚCIJAŃSTWO W SYSTEMIE ZNACZEŃ EUROPEJSKIEJ KULTURY
6.1. Rodowód kultury europejskiej
6.2. Chrześcijaństwo kulturową matrycą postrzegania europejskości
6.3. Przełamanie obcości Żyda w kulturze europejskiej
6.3.1. Kulturowo-religijne szlaki Europy
6.3.2. Bogactwo duchowych stolic
6.4. Polski judeochrześcijanin dziedzicem i kontynuatorem kultury Starego Kontynentu
6.5. Polski judeochrześcijanin jako wzorzec dla Europejczyków

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA