DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W KOŚCIELE W POLSCE Podczas Soboru Watykańskiego II i w okresie posoborowym (1964-2008) Zobacz większe

DUSZPASTERSTWO MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W KOŚCIELE W POLSCE Podczas Soboru Watykańskiego II i w okresie posoborowym (1964-2008)

Nowy

ks. Grzegorz Rzeźwicki

: Książki

Opis

Książka jest efektem badań zrealizowanych wcześniej w dysertacji doktorskiej, powstałej w 2010 roku w Katedrze Liturgiki Pastoralnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Nakreślone w studium zasady formacji służby liturgicznej i sposób wprowadzania młodego człowieka w kolejne etapy dojrzewania w posługiwaniu świętej liturgii mogą stanowić pomoc dla duszpasterzy zatroskanych o należytą formację ministrantów i lektorów. Książka z pewnością ułatwi lepsze rozumienie funkcji liturgicznych spełnianych przez ministrantów i lektorów (por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, Kraków 2009, nr 4).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733289-4-5
rok wydania 2010
ilość stron 434
format B5

Spis treści

PRZEDMOWA

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

Rozdział I
RYS HISTORYCZNY DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ I JEGO TEOLOGICZNE PODSTAWY W POSOBOROWYM NAUCZANIU KOŚCIOŁA
1.1. Instytucja ministrantów przed Soborem Watykańskim II
1.1.1. Od czasów poapostolskich do IX wieku
1.1.2. Od IX wieku do Soboru Trydenckiego
1.1.3. Od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II
1.2. Podstawy teologiczne służby liturgicznej w nauczaniu Kościoła posoborowego
1.2.1. Źródła i istota kapłaństwa wspólnego wiernych świeckich
1.2.2. Kapłaństwo wspólne wiernych podstawą uczestnictwa w liturgii
1.2.3. Kapłaństwo wspólne wiernych w celebracji liturgii

Rozdział II
POSOBOROWA ODNOWA I REFORMA W DZIELE FORMACJI SŁUŻBY LITURGICZNEJ
2.1. Służba liturgiczna w posoborowym nauczaniu Kościoła
2.1.1. Służba liturgiczna w dokumentach i wypowiedziach Kościoła
2.1.2. Różnorodność funkcji i posług w zgromadzeniu liturgicznym
2.1.3. Różne określenia „służby liturgicznej”
2.1.4. Konieczność dynamizmu duszpasterstwa liturgicznego
2.2. Posoborowa koncepcja służby liturgicznej
2.2.1. Novum duszpasterstwa ministrantów
2.2.2. Duszpasterstwo służby liturgicznej a nowa ewangelizacja
2.2.3. Udział dziewcząt w służbie liturgicznej

Rozdział III
PROGRAM FORMACJI SŁUŻBY LITURGICZNEJ KOŚCIOŁA W POLSCE
3.1. Recepcja Konstytucji o liturgii świętej w Kościele w Polsce
3.1.1. Realizacja Konstytucji o liturgii świętej w zakresie formacji służby liturgicznej
3.1.2. Znaczenie Kółek Ministranckich w organizowaniu posoborowego duszpasterstwa służby liturgicznej
3.2. Powstanie Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
3.2.1. Status i forma pracy KDSL-u
3.2.2. Ośrodki aktywizujące KDSL
3.2.3. Rola diecezjalnych duszpasterzy w KDSL-u
3.3. Program formacyjny Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
3.3.1. Rola F. Blachnickiego w tworzeniu programu formacji służby liturgicznej
3.3.2. Ostateczny kształt programu KDSL-u
3.3.3. Realizacja programu KDSL-u w Kościele w Polsce
3.4. Znaczenie II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) w duszpasterstwie służby liturgicznej
3.4.1. Troska o formację służby liturgicznej 240
3.4.2. Aktualny kształt ogólnokrajowego duszpasterstwa służby liturgicznej
3.4.3. Wytyczne Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej

Rozdział IV
MODEL DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ KOŚCIOŁA W POLSCE
4.1. Program wychowawczy
4.1.1. Wychowanie ministrantów
4.1.2. Wychowanie lektorów
4.2. Formy pracy dydaktyczno-wychowawczej
4.2.1. Koncepcja „godziny ministranckiej”
4.2.2. Spotkania dydaktyczne organizowane dla lektorów
4.2.3. Stopnie w awansach ministrantów i lektorów
4.3. Formacja duchowa
4.3.1. Duchowość liturgiczna wiernych
4.3.2. Duchowość ministrantów i lektorów
4.3.3. Wpływ formacji ministrantów i lektorów na powołania do służby Bożej

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

ANEKS
Referaty wygłoszone podczas spotkań duszpasterzy służby liturgicznej w latach 1964-2008